Prestarterstraject

Ben je werkzoekend en wil je graag aan de slag als zelfstandige? Dan kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een transitiepremie, die garandeert je financiële zekerheid terwijl je je zaak opstart. Eén van die voorwaarden is het succesvol volgen van een erkend prestarterstraject, zoals dat van Acerta. 

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn een aantal voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de transitiepremie en te kunnen deelnemen aan het prestarterstraject. Je vindt hieronder een overzicht: 

  • normaal gezien moet je minstens 45 jaar oud zijn maar in kader van het plan ‘Alle hens aan dek’ kunnen t.e.m. 31 maart 2022 ook ondernemers jonger dan 45 jaar deelnemen
  • je hebt recht op een een werkloosheidsuitkering, leefloon, ziekte-of invaliditeitsuitkering maar nog géén recht op pensioen
  • je slaagde voor een erkend prestarterstraject.
  • je hebt je vervolgens aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds, zoals Acerta, en beschikt over een ondernemingsnummer
  • je zaak ligt in het Vlaamse Gewest

Wat is het prestarterstraject?

Een prestarterstraject is een betalende opleiding van minstens 6 weken waarin je de opstart van je zaak voorbereidt. Bij Acerta kan je een prestarterstraject volgen dat is goedgekeurd door de Vlaamse overheid en dat als volgt is opgebouwd (de onderdelen met * zijn verplicht, de andere zijn optioneel):

Je schrijft jezelf in voor het intake-gesprek, de workshops en individuele coachings op een moment dat voor je past. 

Eenmaal je het prestarterstraject hebt doorlopen laat je het attest invullen en ondertekenen door je opleidingsverstrekker

Opgelet: eenmaal je het prestarterstraject succesvol hebt afgerond, heb je 6 maanden de tijd om je in te schrijven als zelfstandige in hoofdberoep, anders kan je de transitiepremie niet meer aanvragen. Dit kan snel en gemakkelijk online op ikwilstarten.be, in je regionale Acerta-kantoor of via je trajectbegeleider. 

Hoeveel bedraagt de transitiepremie?

De transitiepremie voor 45-plussers bedraagt vanaf 1 juni 2021 7.800 euro in het totaal. De transitiepremie is een maandelijkse bruto premie die maximaal 2 jaar uitgekeerd wordt. De premie daalt naargelang de duur van het traject van 500 EUR tot 150 EUR per maand. De eerste premie wordt betaald ten vroegste op het einde van de maand volgend op de aanvraag van de premie. Nadien gebeurt de uitbetaling als volgt: 

Maanden Bedrag per maand
1-3 € 500
4-6 € 450
7-9 € 400
10-12 € 350
13-15 € 300
16-18 € 250
19-21 € 200
22-24 € 150


Opgelet: de transitiepremie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen en is dus onderworpen aan de personenbelasting. Bovendien zjin er socialezekerheidsbijdragen op verschuldigd.  

Je kan een transitiepremie enkel online aanvragen op de website www.vlaanderen.be.

Heb je interesse in ons prestarterstraject?

Heb je interesse in ons prestarterstraject?

Laat je gegevens achter en onze trajectbegeleider neemt contact met je op! 

Meer informatie