Zelfstandige in bijberoep worden

Denk je eraan om zelfstandige in bijberoep te worden? Dan moet je weten onder welke voorwaarden dat kan.

Leestijd: Later lezen?

Meer dan één job

Je wilt starten als zelfstandige in bijberoep. Dan is het belangrijk om te weten waarmee je je bijberoep kan combineren. Of anders gezegd: wat telt er als hoofdactiviteit?

Zelfstandige in bijberoep, dat ben je…

als je naast je zelfstandige activiteit…

  • minstens halftijds als werknemer in loondienst werkt en daarbij minstens 235 uren op kwartaalbasis presteert (berekend in een 38-uren week);

  • minstens 6/10 van een volledig uurrooster werkt als vastbenoemde in het onderwijs en daarbij minstens 282 uren op kwartaalbasis presteert (berekend in een 38-uren week);

  • minstens 5/10 van een volledig uurrooster werkt als contractueel in het onderwijs en daarbij minstens 235 uren op kwartaalbasis presteert (berekend in een 38-uren week);

  • minstens halftijds werkt als ambtenaar;

  • niet werkt, maar toch recht op een rust- of invaliditeitspensioen opbouwt. Je hebt bv. loopbaanonderbreking of tijdskrediet of je krijgt een opzegvergoeding;

  • een socialezekerheidsuitkering krijgt, bv. een werkloosheidsuitkering, ziekte- of invaliditeitsuitkering, uitkering wegens arbeidsongeval, brugpensioen. De basis voor deze uitkering moet een minstens halftijdse tewerkstelling als loontrekkende zijn. Een uitkering op basis van een vroegere zelfstandige activiteit kan niet toelaten om in bijberoep te staan.

Hoeveel je verdient met je hoofdactiviteit is niet van belang. En er zit evenmin een plafond op wat je als zelfstandige in bijberoep mag verdienen. 

Starten in bijberoep is een veilige optie. Loopt het goed, dan kan je er later nog je hoofdberoep van maken.

Minder sociale bijdragen betalen

Als starter in bijberoep doorloop je dezelfde stappen als de hoofdberoep-zelfstandigen.

Zo hebben alle zelfstandigen een ondernemingsnummer nodig. En ze moeten allemaal aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. MAAR: als zelfstandige in bijberoep hou je de voordelen van de sociale zekerheid van je hoofdactiviteit. Je betaalt in bijberoep dan ook veel lagere sociale bijdragen dan in hoofdberoep. Vergelijk hier de sociale bijdragen van hoofd- en bijberoep.

Bekijk onze start-up video

Stap voor stap naar je lancering?

Gratis stappenplan

Stap voor stap naar je lancering

  • Bereid je start voor met alle info op één plaats
  • Stap voor stap de weg naar een carrière als zelfstandige
  • Gepersonaliseerd en op maat van jouw zaak of praktijk
Download nu je stappenplan
Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Alle starters zitten met vragen. Dat is normaal. Een duidelijk antwoord is wat jij nu wil. Ook dat is normaal.

Bekijk alle startersvragen Bekijk alle startersvragen voor dit topic