Moet een vennootschap ook sociale bijdragen betalen?

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Daarnaast is je vennootschap ook jaarlijks een vennootschapsbijdrage verschuldigd als je een vennootschap bezit. Die bijdrage dient om de pensioenen of de kinderbijslag van alle zelfstandigen te financieren.

Leestijd: Later lezen?

Vergeet je niet aan te sluiten

Je moet je vennootschap ten laatste 3 maanden nadat je de oprichtingsakte heb neergelegd, aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Pas op! Vzw’s, feitelijke verenigingen en vennootschappen die niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of belasting niet-inwoners, zijn vrijgesteld. 

Minimale bijdrage

Als startende vennootschap betaal je 347,50 euro aan vennootschapsbijdragen. Dat is een minimaal bedrag. Na twee boekjaren betaal je 868,00 euro als uit je jaarrekening blijkt dat je balanstotaal boven de 700 247,09  euro ligt. Zoniet blijf je 347,50 euro betalen.

TIP! Betaal zeker op tijd, want anders wordt een verhoging aangerekend van 1% per maand vertraging. Voor bestaande vennootschappen moet de bijdrage betaald zijn op 30 juni. Gaat het om een nieuwe vennootschap, dan moet de bijdrage betaald zijn op de laatste dag van de derde maand volgend op de maand van de neerlegging van de oprichtingsakte of onderwerping aan de vennootschapsbelasting. Dat betekent dat het bedrag uiterlijk die dag op de rekening van je sociaal verzekeringsfonds moet staan.

Vrijstelling voor startende vennootschappen

Je kan een vrijstelling van betaling krijgen voor je eerste drie jaar als:

  • je een personenvennootschap hebt opgericht in de vorm van bijvoorbeeld een VOF of CommV,
  • als de zaakvoerders en de meerderheid van de werkende vennoten de voorbije 10 jaar niet langer dan 3 jaar zelfstandig zijn geweest,
  • de vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. 

Vrijstelling voor niet -actieve jaren

Als je vennootschap gedurende een bepaald jaar geen enkele activiteit heeft gehad, moet je de vennootschapsbijdrage voor dat kalenderjaar niet betalen. Er komt een controleur van de Dienst Vennootschapsbelastingen aan te pas om dat te bevestigen. Vraag inlichtingen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Stap voor stap naar je lancering?

Gratis stappenplan

Stap voor stap naar je lancering

  • Bereid je start voor met alle info op één plaats
  • Stap voor stap de weg naar een carrière als zelfstandige
  • Gepersonaliseerd en op maat van jouw zaak of praktijk
Download nu je stappenplan
Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Alle starters zitten met vragen. Dat is normaal. Een duidelijk antwoord is wat jij nu wil. Ook dat is normaal.

Bekijk alle startersvragen Bekijk alle startersvragen voor dit topic