Bonus: motivatie in tijden van arbeidskrapte

Leestijd: Later lezen?

Je medewerkers verlonen op maat, met een beperkte impact op uw totale loonkosten? Dat kan, met bonussen. Van een slim bonusbeleid plukken zowel werkgever als medewerker de vruchten. Je kiest uit een reeks bonussoorten, elk met specifieke voordelen en voorwaarden die vaak sociaal en fiscaal interessant zijn. Tegelijk speel je een belangrijke troef uit om goede medewerkers te belonen voor hun inzet. Acerta helpt je graag verder en geeft je inzicht in de diverse mogelijkheden. Je winst: een bonusplan dat je retentiebeleid bevordert tijdens arbeidskrapte.

Bonusbeleid: voordelig en veelzijdig

Als werkgever heb je maar weinig financiële armslag voor een klassieke loonsverhoging. Dat blijkt ook uit de cijfers: in de eerste helft van 2018 kregen 4 op de 5 medewerkers geen of nauwelijks opslag. In de profitsector kreeg 30% wel een bonus, ten opzichte van maar 1,5 % in non-profit.

Toch zijn er andere manieren om trouwe medewerkers te belonen, zoals een flexibel salarispakket of ook wel een cafetariaplan genoemd. Mobiliteitsopties, pensioenopbouw, opleidingen en loon ruilen voor vakantie (of andersom) worden goed gesmaakt. Een andere mogelijkheid is om een bonus uit te keren die in een pensioenplan wordt gestort. Je betaalt daarop maar een beperkte werkgeversbijdrage van 8,86% en 4,4% taks op de premie En op het moment dat je medewerker de bonus opneemt, betaalt hij  afhankelijk van de situatie (leeftijd, type, opbouw) een beperkte sociale zekerheidsbijdrage en fiscale heffing. Een bonus omzetten in vakantiedagen behoort ook tot de mogelijkheden. Hierbij deel je de loonkosten door het aantal te presteren dagen. Ook een bonus in de vorm van warranten wordt gesmaakt.

Loonbonus: nieuwigheden in 2019

Met een loonbonus of niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen beloon je je medewerkers als ze collectieve doelstellingen behalen op bedrijfs- of afdelingsniveau. In 2019 kreeg de loonbonus een voordelige sociale en fiscale behandeling:

  • Een RSZ-vrijstelling tot 3 383 euro (brutobedrag per kalenderjaar per medewerker);
  • Een fiscale vrijstelling tot 2 941 euro (inkomstenjaar 2019).

Let wel: je bent als werkgever een bijzondere RSZ-bijdrage van 33% verschuldigd.

De nieuwe cao 90/3 brengt verbeteringen aan de implementatie van het toekenningsplan:

  • De bepaling van geldigheidsduur werd ingetrokken.
  • Je bedrijf mag geen raadplegingsprocedure hebben aangevat rond collectief ontslag.
  • De wijziging van doelstellingen zijn voortaan enkel mogelijk voor de toekomst.

Er bestaan al elektronische formulieren voor de procedure van de toetredingsakte. Op termijn worden ook e-bonussen geïntegreerd in een elektronisch platform.

Cashbonus

Op een cashbonus worden zware RSZ-bijdragen en belastingen geheven. Resultaat: een groot verschil tussen bruto en netto. Toch is de cashbonus nog in trek dankzij de flexibele voorwaarden. Er komen geen verplichte formaliteiten bij kijken, je keert hem individueel of collectief uit en er geldt geen maximumbedrag. In België krijgt 21% van de werknemers jaarlijks een cashbonus. Hij is vooral populair in Vlaanderen en bij grote bedrijven. In firma’s met meer dan 500 medewerkers kreeg 44% een cashbonus, ten opzichte van maar 15% in bedrijven met 20 tot 100 medewerkers.

Winstpremie

De winstpremie is een niet-recurrente bonus die je collectief toekent als deelname in de winst. Je mag een winstpremie eenmalig uitkeren en ze wordt niet beschouwd als loonsverhoging. Daarbij is het toegelaten om de winstpremie te cumuleren met andere (individuele) bonussen.

Een winstpremie is fiscaal interessant: je betaalt er geen vennootschapsbelasting op. Je medewerkers tellen wel 13,07% RSZ-bijdragen en 7% belastingen neer. De winstpremie mag nooit meer bedragen dan 30% van je totale brutoloonmassa. Je kiest uit twee manieren om ze toe te kennen:

  • Identieke winstpremie: je bepaalt het bedrag in de aandeelhoudersvergadering.
  • Gecategoriseerde winstpremie: invoering via cao of toetredingsakte.

Warrant

De warrant is een beleggingsproduct met een beperkt financieel risico. Warrants geven je medewerkers het recht om beursgenoteerde aandelen te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Daarbij kan je medewerker eventueel onmiddellijk de aandelen doorverkopen. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zijn warrants vrijgesteld van werkgevers- en werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid. Ze zijn fiscaal aftrekbaar als bedrijfslast en er is een geringe beurstaks op verschuldigd. Mooi meegenomen: je bepaalt als werkgever of je een hogere netto-opbrengst voor de ontvanger uitkeert óf lagere werkgeverskosten geniet.

Belonen en verlonen aan fiscaal voordelige voorwaarden?

Acerta ondersteunt je bij het samenstellen van een motiverend en financieel haalbaar loonpakket.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp