Heropstart-overbruggingsrecht (relance-uitkering) juli en augustus

Een aanvraag indienen kon tot en met 31 maart 2021.