Aanvraag uitstel van betaling

Financiële impact omwille van ongunstige weersomstandigheden voor zelfstandigen actief in de fruitteeltsector

Een aanvraag indienen kon tot 15 december 2021.