Acerta voor Zelfstandigen

Extra pensioen

VAPZ: het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen is niet verplicht, maar een aanvullende pensioenverzekering is ongetwijfeld een van de meest interessante en veilige spaarformules voor meer ademruimte als gepensioneerde zelfstandige.

Fiscaal een prima idee

Het VAPZ is vergelijkbaar met het pensioensparen voor privé-personen, maar fiscaal véél interessanter. Je bouwt stapsgewijs en op een financieel voordelige manier een aanvullend pensioen op.

  • je kan op eender welk moment een VAPZ afsluiten
  • de bijdragen die je voor jouw vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) betaalt, zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost
  • je netto belastbaar inkomen daalt, zodat je ook minder sociale bijdragen betaalt
  • de opgebouwde reserve die je bij je pensioen uitbetaald krijgt, wordt mild belast
VAPZ: vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Wie kan een VAPZ afsluiten?

Het vrij aanvullend pensioen staat open voor alle zelfstandigen in hoofdberoep, vanaf 18 jaar. Ook je meewerkende echtgeno(o)t(e) die toetrad tot het maxistatuut kan een VAPZ-polis afsluiten.

Als gevestigde zelfstandige in bijberoep kom je in aanmerking voor een VAPZ als je inkomen van drie jaar geleden even hoog was als de drempel voor een hoofdberoep.

Je premie  kun je aftrekken als bedrijfslast, waardoor je minder sociale bijdragen betaalt. Acerta berekent steeds de maximale jaarpremie op basis van je inkomen, maar je bepaalt zelf hoeveel en wanneer je jaarlijks spaart.

VAPZ regelen via Acerta? Slim!

Meest gunstige premie

Met een berekening op basis van je netto-beroepsinkomsten weet je altijd wat jouw meest gunstige VAPZ-premie zal zijn.

Flexibel in uitvoering

Je kiest altijd wanneer en hoeveel je stort.

Optimalisering van je premie

Acerta optimaliseert automatisch bij wijzigingen. We bezorgen je elk kwartaal een VAPZ-rekening indien je nog niet (of slechts een deel) spaarde.  

Ook voor medische beroepen

Ook als arts of medische professional kan je een aanvullend pensioen opbouwen. Als je geconventioneerd bent, komt het RIZIV jaarlijks tussen in je aanvullende verzekeringen. Die bijdrage moet je gebruiken als premie voor je sociale VAPZ of je polis gewaarborgd inkomen. Daarnaast kun je zelf een tweede VAPZ nemen, dat je zelf financiert.

Wanneer loopt je VAPZ ten einde?

Zodra je effectief met pensioen gaat, loopt je polis automatisch ten einde en kun je genieten van je gespaarde VAPZ-kapitaal. Ook wanneer je ‘pensioneerbaar’ bent, maar je pensioen nog niet opneemt, kun je de uitbetaling van je kapitaal vragen als je pensioenovereenkomst dit toelaat. Je kunt je tegoed onder bepaalde voorwaarden ook vervroegd opnemen vanaf 60 jaar.

Bereken je premie en eindkapitaal

Benieuwd hoeveel jij krijgt? Gebruik onze simulatietool en ontdek jouw financiële comfort.

Acerta Verzekeringen CVBA, Heizel Esplanade PB 65 1020 Brussel, BE 0703.952.160 - RPR Brussel, verbonden agent van KBC Verzekeringen NV