Coronasteunmaatregelen voor zelfstandigen in 2022

Overbruggingsrecht 2022

Ook in 2022 kan je het overbruggingsrecht aanvragen. We maakten alvast een overzicht voor je per maand:

 • Januari 2022: lees hier welke uitkeringen je kan aanvragen.

Vermindering sociale bijdragen

Als je inkomen van dit jaar onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen van dit jaar ligt, kan je je voorlopige sociale bijdragen laten verminderen. Hiervoor moet je twee dingen aantonen:

 • je inkomen is gedaald door de coronacrisis, bv. door een gedwongen sluiting;
 • je geschat inkomen voor 2022

Tot en met 2021 gebeurde de vermindering op basis van wettelijk vastgelegde drempels, die afhangen van de bijdragecategorie waartoe je behoort. Vanaf 2022 worden deze drempels afgeschaft en kan je je bijdragen laten berekenen op je geraamd inkomen. Op dit ogenblik kunnen wij deze nieuwe werkwijze nog niet toepassen. Wij passen de vermindering tijdelijk nog toe op de drempels van 2021. Van zodra onze systemen aangepast zijn, kan je je bijdragen laten berekenen op je werkelijk geraamd inkomen.

Hoe kan je deze vermindering regelen?

Let wel op: als je definitieve inkomsten toch hoger zijn dan de gekozen drempel, zal je het verschil moeten bijbetalen. Bovendien worden er in dat geval ook verhogingen aangerekend. Je kan dit vermijden door voor het einde van dit jaar nog extra bijdragen bij te storten.

Betalingsuitstel sociale bijdragen

Ben je actief in een gedwongen gesloten sector of heb je een omzetverlies van minstens 40% ingevolge de coronacrisis? Dan kan je betalingsuitstel vragen voor de volgende bijdragen:

 • voorlopige bijdragen van 2022/1
 • eindafrekening over 2018, 2019 en/of 2020, die vervalt op 31 maart 2022

Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen. Iedere zelfstandige kan het betalingsuitstel vragen, ongeacht de bijdragecategorie waartoe je behoort.

Betalingsuitstel voor een gedwongen gesloten sector

Dit betreft de sectoren die nog steeds gedwongen gesloten zijn ingevolge beslissingen van federale, regionale, provinciale of gemeentelijke overheden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Om het betalingsuitstel te krijgen, moet er geen volledige onderbreking van alle activiteiten zijn, in tegenstelling tot het overbruggingsrecht.

Betalingsuitstel bij omzetdaling

Er moet een omzetdaling van minstens 40% zijn tussen 2021/4 en 2019/4. Deze omzetdaling moet het gevolg zijn van de coronacrisis. Hierover moet je de nodige bewijsstukken voegen bij je aanvraag.

Aanvraag en rechten

Je kan je aanvraag indienen tot en met 14 maart 2022.

Door dit betalingsuitstel krijg je één jaar extra de tijd om je bijdragen te betalen. Dit betekent dat je deze bijdragen ten laatste op 31 maart 2023 moet betalen.

Tijdens het uitstel blijf je volledig in orde met je sociale rechten, zoals kinderbijslag, ziekteverzekering en pensioen. Ook je uitkeringen overbruggingsrecht, geboorteverlof en mantelzorg komen niet in het gedrang. Al deze rechten blijven verzekerd op voorwaarde dat je je bijdragen betaalt binnen de uitgestelde betaaltermijn. Als je de bijdragen niet betaald hebt op de uitgestelde betaaldatum, dan worden de betaalde uitkeringen teruggevorderd en worden er retroactief verhogingen aangerekend.

Opgelet: als je gebruik maakt van het betalingsuitstel, is je betaalde VAPZ-premie niet fiscaal aftrekbaar. Wil je dit fiscaal voordeel behouden? Betaal je uitgestelde bijdrage dan ten laatste op 31 december 2022.

Vrijstelling sociale bijdragen

Ben je actief in een gedwongen gesloten sector of heb je een omzetverlies van minstens 40% ingevolge de coronacrisis? Dan kan je een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van je sociale bijdragen indienen. Voor de andere zelfstandigen is een aanvraag vrijstelling mogelijk via de gewone procedure.

De volgende zelfstandigen kunnen een aanvraag tot vrijstelling indienen (ook wanneer je primostarter bent):

 • zelfstandigen in hoofdberoep
 • zelfstandigen met artikel 37, die evenveel betalen als een hoofdberoep
 • student-zelfstandigen, die evenveel betalen als een hoofdberoep
 • meewerkende echtgenoten maxi-statuut
 • gepensioneerde zelfstandigen

De aanvraagprocedure wordt vereenvoudigd voor de volgende bijdragen : 

 • de voorlopige sociale bijdragen van 2022/1
 • de eindafrekening van 2018, 2019 en/of 2020 die vervalt op 31 maart 2022

Aanvraag vrijstelling voor een gedwongen gesloten sector

Dit betreft de sectoren die nog steeds gedwongen gesloten zijn ingevolge beslissingen van federale, regionale, provinciale of gemeentelijke overheden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Aanvraag vrijstelling bij omzetdaling

Er moet een omzetdaling van minstens 40% zijn tussen 2021/4 en 2019/4. Deze omzetdaling moet het gevolg zijn van de coronacrisis. Hierover moet je de nodige bewijsstukken voegen bij je aanvraag.

Aanvraag en rechten

De aanvraagtermijn voor de vrijstelling is één jaar. Dat betekent dat je voor 2022/1 vrijstelling kan aanvragen tot en met 31 maart 2023.

Voor de vrijgestelde kwartalen, blijf je in orde met je kinderbijslag en ziekteverzekering. Maar je verliest wel je pensioenrechten. Om je pensioenrechten toch te behouden, heb je wel de mogelijkheid om de vrijgestelde kwartalen nog te betalen binnen een termijn van 5 jaar.

Hoe vraag je deze vrijstelling aan? De snelste en eenvoudigste manier om een vrijstelling aan te vragen is rechtstreeks via de portaalsite van het RSVZ. Je kan dit doen door op onderstaande knop te klikken:

Als dit niet lukt, kan je nog kiezen voor een papieren aanvraag. Voor de vereenvoudigde aanvraag bij gedwongen stopzetting of omzetdaling komt er binnenkort een formulier beschikbaar.

Behoor je niet tot deze doelgroepen? Gebruik dan dit aanvraagformulier.

Tip: Ga je voor de papieren versie? Teken het document dan zelf: het RSVZ aanvaardt immers geen aanvragen die door accountants ondertekend zijn. Verstuur het via aangetekende zending of lever het af in je Acerta-kantoor. Hou er rekening mee dat het beslissen van de vrijstelling via de papieren versie langer duurt.

Regionale economische steunmaatregelen

Vlaanderen

Vlaams beschermingsmechanisme 11

Er komt een nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme voor sectoren die nog steeds zwaar getroffen worden door de exploitatiebeperkingen (o.a. de eventsector, discotheken, feestzalen, bus en personenvervoer, grote vakantiewoningen en jeugdherbergen, reisbureaus, bioscopen, professionele indoorsportclubs,…).

Het gaat om 10% van de helft van de omzet, die je onderneming dan had in het laatste kwartaal van 2019. Er is een maximum steun van 11.250 euro voor ondernemingen tot 10 werknemers, 22.500 euro voor ondernemingen met 10 tot 49 werknemers en 60.000 euro voor ondernemingen met 50 of meer werknemers.

Wie verplicht gesloten is, moet voor de actuele sluitingsperiode geen omzetverlies aantonen, maar moet wel de omzet in de referentieperiode in 2019 bewijzen.
Andere ondernemers die getroffen worden, maar niet verplicht gesloten zijn, moeten actief blijven en een omzetverlies aantonen van minstens 30%  in het laatste kwartaal van 2021 in combinatie met een omzetverlies van minstens 60% in de getroffen periode. Het omzetverlies moet worden aangetoond aan de hand van de btw-aangiften en een attest van een externe boekhouder.

Je kan deze steun binnenkort aanvragen via de website van Vlaio. Deze maatregel is echter nog niet in werking. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

Globalisatiemechanisme

Net zoals in 2020 wordt voor 2021 een globalisatiemechanisme uitgewerkt voor gezonde bedrijven die ten gevolge de coronamaatregelen zware omzetverliezen van meer dan 60% over het ganse jaar hadden.

Je kan deze steun binnenkort aanvragen via de website van Vlaio. Deze maatregel is echter nog niet in werking. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

Wallonië

Indemnité 24 – Bijkomende vergoeding discotheken

Ben je een bijdrageplichtige zelfstandige in hoofdberoep, micro-onderneming of KMO en baat je in Wallonië een discotheek, dancing of gelijkaardig etablissement uit (Nace Code 56.302), dan heb je binnenkort mogelijk nog recht op bijkomende steun. Een bijkomende voorwaarde is dat je al voor 1 oktober 2021 was opgestart en dat je de voorbije drie fiscale boekjaren nog niet meer dan 200.000 euro steun kreeg.

De hoogte van het bedrag dat je kan krijgen, hangt af van het aantal voltijds equivalente werknemers dat je in 2019 gemiddeld in dienst had. Ben je opgestart in 2020, wordt gekeken naar 2020. Voor starters in 2021 geldt het bedrag naast 0 VTE.

Het gaat om de volgende bedragen:

FORFAIT (VTE) 0 > 0 - < 10 10 à < 50 50 à < 250
BEDRAG (in euro) 8.000 12.000 18.000 24.000

Er wordt één premie per onderneming voorzien.
Deze premie kan nog tot en met 23 januari 2022 tot middernacht worden aangevraagd via het online platform. Meer informatie vind je ook hier.

Meer informatie voor Wallonië vind je op de website van Wallonië en bij Wallonie Emploi Formation