Aanvraagformulier tijdelijke maatregel overbruggingsrecht – conflict Rusland - Oekraïne

Juni 2022

Doe hier je aanvraag.

Let op: Dit formulier kan enkel online ingevuld worden

Contactadres in België (indien verschillend van het adres in het Rijksregister of het BISregister)

Sleep of klik om bestanden toe te voegen

Opgelet: in geval van cumul van een vervangingsinkomen met de financiële uitkering overbruggingsrecht wordt het bedrag van het vervangingsinkomen afgetrokken van het overbruggingsrecht. Je ontvangt enkel het saldo

Mijn zelfstandige activiteit is rechtstreeks getroffen door het conflict tussen Rusland en Oekraïne, en omwille van die reden heb ik, tijdens de kalendermaand mei 2022, een omzetdaling van minstens 40% geleden, in vergelijking met diezelfde kalendermaand van 2019.

Sleep of klik om bestanden toe te voegen

Je moet een vergelijking maken tussen de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor je jouw aanvraag indient en diezelfde kalendermaand in 2019. Indien je bijvoorbeeld een aanvraag indient voor de maand juni 2022, moet je de cijfers van mei 2022 vergelijken met de cijfers van mei 2019. Het verschil tussen beide cijfers moet 40% bedragen.


Als je in de desbetreffende kalendermaand van 2019 nog niet actief was, moet je aantonen dat je een omzetdaling hebt geleden van minstens 40 % in vergelijking met de eerstvolgende volledige kalendermaand waarin je wel actief was. Indien je een aanvraag wenst in te dienen voor juni 2022 en je bijvoorbeeld slechts vanaf 15 november 2019 actief was, dan moet je een vergelijking maken tussen de cijfers van mei 2022 en december 2019.

Sleep of klik om bestanden toe te voegen

Deze verklaring zal achteraf het voorwerp uitmaken van een controle. Je moet bijgevolg te allen tijde over objectieve elementen te beschikken die deze omzetdaling duidelijk aantonen (bijvoorbeeld: btw-aangifte, raming, …).

Je ontvangt onmiddellijk na het verzenden een bevestigingsmail van je aanvraag.

Acerta zal jouw persoonsgegevens enkel gebruiken om op jouw vraag te antwoorden of je de gevraagde informatie te bezorgen.