Faillissement

Leestijd: Later lezen?

Kun je als zelfstandige de financiële verplichtingen van je zaak niet meer nakomen? Lukt het je structureel niet meer om je rekeningen te betalen? En heb je geen realistisch zicht op beterschap? Dan is een faillissement vaak de enige oplossing. Heb je toch nog zicht op beterschap? Dan kan de insolventiewet soelaas bieden.

Wanneer faillissement aanvragen?

Vandaag het faillissement aanvragen is een moeilijke beslissing die iedereen liefst voor zich uitschuift. Toch leg je de boeken beter vroeger dan later neer. Zo houd jij je schuldaflossingen nog overzichtelijk en beperk je de schade.

Faillissement: procedure aangifte

Je schuldeisers of het openbaar ministerie of advocaat geven je faillissement aan. Of je doet dit zelf. Leg je vanuit eigen beweging de boeken neer? Dan moet jij het faillissement aangeven via regsol.be, het centraal register solvabiliteit. Via dit digitale platform kunnen schuldeisers, gemachtigden en belanghebbenden openstaande insolventiedossiers, beheerd door de ondernemingsrechtbanken, opstarten, raadplegen of opvolgen. Om toegang te krijgen, moet je een account aanmaken. Geef je faillissement online aan binnen de maand nadat jij je activiteiten en betalingen als zelfstandige hebt stopgezet. Alleen wanneer je niet de mogelijkheid hebt om dit elektronisch te doen, mag je een schriftelijke aangifte doen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Curator: faillissement afwikkelen

De ondernemingsrechtbank is verantwoordelijk voor het uitspreken van faillissementen. Daarna stelt ze een curator en een rechter-commissaris aan. Onder toezicht van de rechter-commissaris verkoopt de curator wat er aan goederen in je onderneming overblijft. Dit kan via faillissement veilingen of verkoop online. De opbrengst verdeelt hij onder de schuldeisers. Hierna sluit de rechter het faillissement af met een sluitingsvonnis.

KBO en sociaal verzekeringsfonds

Verder laat jij je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en je handelshoedanigheid schrappen via een ondernemingsloket. Acerta kan je hierbij helpen. Ook dat doe je binnen één maand na de beëindiging van al je zelfstandige activiteiten, en/of het sluiten van je vestigingseenheid.

Vergeet zeker ook niet je dossier bij je sociaal verzekeringsfonds stop te zetten.
Ben je klant bij Acerta? Neem dan meteen contact op met een onze medewerkers. Zij helpen je verder.

Gevolgen sociale bijdragen

Zodra je sociaal verzekeringsfonds op de hoogte is van je faillissement, en je dossier afgesloten heeft, word je daarover geïnformeerd. Vanaf dan ben je geen sociale bijdragen meer verschuldigd voor de kwartalen na het kwartaal waarin jij je activiteiten staakte. Je kunt wel nog regularisaties ontvangen van voorbije voorlopige bijdragen - en dit nog tot twee jaar na de stopzetting.

Faillissementsuitkering?

Als gefailleerde zelfstandige in België heb je in bepaalde gevallen recht op een overbruggingsuitkering van je sociaal verzekeringsfonds. Het gaat over een tijdelijke bescherming: je kunt er gedurende maximaal twaalf maanden aanspraak op dit overbruggingsrecht maken. Je kunt de uitkering in één keer of in verschillende schijven tijdens je loopbaan opnemen.De maximale duurtijd over je volledige loopbaan bedraagt 24 maanden, op voorwaarde dat je gedurende minstens 60 kwartalen (15 jaar) pensioenrechten als zelfstandige hebt opgebouwd. Anders is je maximale duurtijd over je ganse loopbaan beperkt tot 12 maanden.

Opnieuw starten na faillissement?

Kun je na een faillissement opnieuw met een eigen zaak beginnen? In principe wel.

Toch kan de ondernemingsrechtbank je dit expliciet verbieden, en kan de strafrechter je zelfs een beroepsverbod opleggen. Dit gebeurt meestal als blijkt dat je door een grove fout zelf bijdroeg aan het faillissement. Het verbod geldt voor een periode van minimaal drie en maximaal tien jaar na de faillietverklaring. De rechtbank kan het wel intrekken in geval van eerherstel.

Meer weten over faillissement en overbruggingsrecht? 

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp