Je zaak stopzetten door economische moeilijkheden

Leestijd: Later lezen?

Nopen economische moeilijkheden je tot de stopzetting van je zaak? Dan maak je gelukkig aanspraak op een uitkering – een vangnet dat je gemoedsrust garandeert. Zelfs je sociale bescherming loopt kosteloos verder, met uitzondering van je pensioenrechten.

Basisvoorwaarden uitkering

Om recht te hebben op een uitkering, moet de stopzetting onder het begrip ‘economische moeilijkheden’ vallen. Een van deze situaties is op jou van toepassing:

 • Je ontvangt een leefloon op het ogenblik van de stopzetting.
 • Je krijgt een vrijstelling van bijdragen (door het RSVZ) in de periode van 12 maanden vóór de maand van stopzetting.
 • Je jaarinkomen is lager dan 13.847,39 euro (in hoofdberoep) of 6.083,16 (als meewerkende partner). En dat zowel in het jaar van de stopzetting als het jaar ervoor. Je kunt dit ook aantonen met objectieve elementen.

Pensioenrechten

Voorts dien je een minimum aantal kwartalen over je volledige loopbaan te bewijzen waarvoor pensioenrechten worden geopend. De looptijd van het overbruggingsrecht hangt af van het aantal bewezen kwartalen:

Kwartalen Maanden uitkering Kwartalen behoud van rechten
0 - 7 0

0

8 - 19 3 1
20 - 59 6 2
60 of meer 12 4

Overbruggingsrecht

Ten slotte dien je ook de algemene voorwaarden voor het overbruggingsrecht te vervullen:

 • Je was minstens 4 kwartalen zelfstandige in hoofdberoep.
 • Je betaalde de bijdragen van minstens 4 kwartalen. En dat tijdens een referteperiode van 16 kwartalen die voorafgaat aan het kwartaal volgend op de stopzetting.
 • Je hoofdverblijfplaats is in België.
 • Je bent niet strafrechtelijk veroordeeld.
 • Je hebt het overbruggingsrecht niet verkregen door bedrieglijke handelingen, valse of opzettelijk onvolledige verklaringen.
 • Je hebt je andere rechten op een vervangingsinkomen uitgeput.

De uitkering bedraagt 1.582,46 euro per maand voor een gezinshoofd, en 1.266,37 euro voor een alleenstaande. Tijdens de onderbrekingsperiode behoud je het recht op ziekteverzekering – zowel in de tak geneeskundige zorgen als in de tak uitkeringen. Je bouwt helaas geen pensioenrechten op. Per gebeurtenis die aanleiding geeft tot het overbruggingsrecht maak je maximaal 12 maanden aanspraak op deze rechten. Je mag ze wel opnemen in verschillende schijven tijdens je loopbaan. De totale duur over je volledige loopbaan bedraagt maximaal 24 maanden, op voorwaarde dat je gedurende minstens 60 kwartalen (15 jaar) pensioenrechten als zelfstandige hebt opgebouwd. Anders bedraagt de totale duur  over de volledige loopbaan maximaal 12 maanden.

Extra voorwaarden vennootschap

Zet je de activiteiten van je vennootschap stop door te lage inkomsten? Dan gelden er extra voorwaarden:

 • Je vennootschap startte een procedure tot ontbinding en vereffening op.
 • Je vermogensvoordelen bedragen maximaal 27.694,78 euro (bedrag 2019).

Hoe bereken je die vermogensvoordelen? Simpel: vermenigvuldig je aandelenpercentage met het balanstotaal van het voorlaatst afgesloten boekjaar.

Denk eraan: je moet zelf je aandelenpercentage bewijzen. Anders gaat het sociaal verzekeringsfonds ervan uit dat je álle aandelen bezit.

Vermoed je dat je vermogensvoordelen lager liggen dan het berekende resultaat? Dan toon je op basis van objectieve elementen aan dat het slechtere resultaat het gevolg is van:

 • economische moeilijkheden in het voorlaatst afgesloten boekjaar;
 • schulden die het balanstotaal van het afgelopen boekjaar negatief hebben beïnvloed.

Aanvraag indienen

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden? Mooi, richt je aanvraag voor een uitkering dan aan je sociaal verzekeringsfonds – vóór het einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal van de stopzetting.

Ben je klant bij Acerta, dan vind je in het klantenportaal onder de vraag “Ik moet mijn zaak stopzetten. Heb ik als zelfstandige recht op een uitkering?” het juiste aanvraagformulier en de te volgen stappen.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp