Loonoptimalisatie

Leestijd: Later lezen?

Als bedrijfsleider van een vennootschap keer je jezelf een loon uit. Onder je bezoldiging vallen:

  • alle vaste of veranderlijke bezoldigingen, dividenden en tantièmes die je vennootschap je toekent, en die níét de terugbetaling zijn van eigen kosten van de vennootschap;
  • de voordelen van alle aard: een laptop, gsm of een bedrijfswagen, bijvoorbeeld, die je vennootschap gratis of tegen een beperkte vergoeding aan jou als vennoot toekent en die belastbaar zijn.

Verhuur je een onroerend goed aan je vennootschap? Dan komt daar nog een gedeelte van het huurinkomen bij.

In principe bepaal je zelf het bedrag van je loon, en is er geen minimum- en maximumplafond. Maar voor fiscale redenen hou je het best wel rekening met enkele belangrijke principes:

  • Hoe lager je inkomen, hoe minder sociale bijdragen je betaalt en omgekeerd.
  • Ligt je brutoloon boven de grens van 45 000 euro? Dan betaal je een lagere vennootschapsbelasting. Je boekhouder of accountant staat je bij voor de bruto-netto-berekening.

Loonoptimalisatie bedrijfsleider

Vermijden dat je - door je bezoldiging - in de hoogste belastingschijven terechtkomt? Zorg dan voor loonoptimalisatie. Je boekhouder en accountant helpt je daarbij. We zetten de belangrijkste manieren om je loon te optimaliseren voor jou op een rijtje.

Voordeel alle aard

Dit wordt ook wel eens ‘voordeel in natura’ genoemd. Het gaat over de wagen, laptop, telefoon die je vennootschap betaalt en waarvan jij privé gebruikmaakt. Ook je huisvestingskosten vallen hieronder - op voorwaarde dat je kantoor in je privéwoning is ondergebracht. In dat geval kun je een deel van je energie- en onderhoudskosten als beroepsuitgaven inbrengen. Omdat je op de voordelen in natura belastingen betaalt, is het pas interessant om ze in te brengen als de werkelijke waarde van het voordeel hoger is dan het wettelijk forfait.

Aftrekbare beroepskosten

Als bedrijfsleider van een vennootschap mag je een aantal uitgaven inbrengen als beroepskost. Hier kom je meer te weten over de aftrekbare beroepskosten.

Verhuur onroerend goed

Als je een deel van je privéwoning aan je vennootschap verhuurt als kantoor, wordt de huur die je daarvoor ontvangt minder zwaar belast dan je beroepsinkomen.

Uitgestelde inkomsten

Dit zijn bijdragen die je vennootschap betaalt, en waarvan jij later persoonlijk de vruchten plukt. Denk hierbij aan het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandige (VAPZ) en de Individuele Pensioentoekenning (IPT).

Meer weten over je aanvullend pensioen? Lees ons online dossier ‘Je Pensioen’.

Dividenden en tantièmes

Als bedrijfsleider van een vennootschap mag je jezelf een dividend uitkeren. Een dividend wordt niet beschouwd als loon, maar als een deel van de winst. Je betaalt er wél sociale bijdragen op. In principe is het dus voordeliger om jezelf een dividend dan ‘gewoon loon’ uit te keren. Pas op: je betaalt wel roerende voorheffing op het dividend. Hoeveel dat precies is, hangt af van het type vennootschap. Bovendien wordt het bedrag regelmatig aangepast. Laat je boekhouder bepalen of deze vorm van optimalisatie loont voor jou.

Een tantième is een veranderlijke winstuitkering, doorgaans een bepaald percentage van de totale winst van je vennootschap. Op een tantième betaal je wél socialezekerheidsbijdragen en personenbelasting. De fiscale impact is dus veelal vergelijkbaar met die van een gewone bezoldiging.

Bedrijfsvoorheffing bedrijfsleider

Bedrijfsvoorheffing is een verplichte belasting op het loon die je vennootschap jou als bedrijfsleider betaalt of toekent. Ze wordt op je wedde ingehouden als een voorschot op de totale belasting die je jaarlijks moet betalen. Acerta neemt dit graag voor je op: we berekenen maandelijks je voorheffing en storten ze keurig op tijd naar de overheid.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp