Loonoptimalisatie bedrijfsleider

Als bedrijfsleider van een vennootschap keer je jezelf waarschijnlijk een loon uit. In principe bepaal je zelf het bedrag van je loon, en is er geen minimum- en maximumplafond. Hoe lager je inkomen, hoe minder sociale bijdragen je betaalt en omgekeerd.

Er zijn echter verschillende mogelijkheden om je loon te optimaliseren. We zetten de belangrijkste voor jou op een rijtje:

Leestijd: Later lezen?

Voordeel alle aard (VAA)

Dit wordt ook wel eens “voordeel in natura” genoemd. Het gaat bijvoorbeeld over je wagen, laptop, internet- of telefoonabonnement die worden betaald door de vennootschap, waarvan jij privé gebruikmaakt. Omdat je op deze voordelen in natura belastingen betaalt, is het pas interessant om ze in te brengen als de werkelijke waarde van het voordeel hoger is dan het wettelijk forfait. Geen zorgen, wij helpen je hier graag bij.

Betaalt de vennootschap je persoonlijke sociale bijdragen, dan is dit ook een voordeel alle aard. Je betaalt hier wel belastingen op maar je hoeft deze kost niet meer privé te dragen, gezien de vennootschap deze kost voor haar rekening neemt.

Onkostenvergoeding

Je kan jezelf als bedrijfsleider een onkostenvergoeding uitbetalen. Dit is een terugbetaling van kosten die je privé betaalde, maar die eigenlijk een beroepskost zijn voor de vennootschap. Denk maar aan parkeertickets, een zakenlunch, een kilometervergoeding, reiskosten, bureaukosten,… 

Het principe is dat je deze kosten moet bewijzen, maar er kan vaak ook gebruikt gemaakt worden van een forfait. De onkostenvergoeding is niet belastbaar gezien het louter om een terugbetaling gaat. Je betaalt er dus ook geen sociale bijdragen op.

Maaltijdcheques

Als bedrijfsleider kan je ook gebruik maken van maaltijdcheques. In principe heb je recht op één cheque per gewerkte dag. Wij berekenen voor jou de maaltijdcheques, en we bestellen ze bij je leverancier indien je dat wenst.

Verhuur onroerend goed

Als je een deel van je privéwoning verhuurt aan je vennootschap als kantoorruimte, kan je hiervoor huur ontvangen. De huur wordt allicht minder zwaar belast dan je beroepsinkomen. Opgelet, vraag je een hogere huurprijs dan normaal, dan wordt het excessieve deel eveneens belast als beroepsinkomen.

Tantièmes en dividenden

Een tantième is een winstuitkering die beslist wordt na afloop van het boekjaar van de vennootschap. Op een tantième betaal je wel sociale bijdragen en personenbelasting. De fiscale impact is dus veelal vergelijkbaar met die van een gewone bezoldiging.

Als bedrijfsleider van een vennootschap mag je jezelf ook een dividend uitkeren. Een dividend wordt niet beschouwd als loon, maar als een deel van de winstuitkering. In principe is het dus voordelig omdat je hierop geen sociale bijdragen betaalt.
Let op: je betaalt wel roerende voorheffing op het dividend. Hoeveel dat precies is, hangt af van het type vennootschap. Bovendien wordt het bedrag regelmatig aangepast. Laat je boekhouder bekijken of deze vorm van optimalisatie loont voor jou.

Uitgestelde inkomsten

Dit zijn bijdragen die je vennootschap betaalt, en waarvan jij later persoonlijk de vruchten plukt. Denk hierbij aan het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandige (VAPZ) en de Individuele Pensioentoezegging (IPT).

Meer weten over je aanvullend pensioen? Lees ons online dossier ‘Je Pensioen’.

Bezoldiging bedrijfsleider

Vermijden dat je – door je bezoldiging – in een hogere belastingschijf terechtkomt? Zorg dan voor  fiscale optimalisatie. Hou hierbij ook rekening met de vennootschapsbelasting. Ligt je brutoloon boven de grens van 45.000 euro? Dan betaal je een lagere vennootschapsbelasting. Je boekhouder of accountant kan je daarbij helpen.

Acerta helpt je bij de simulaties en berekeningen

  • Hoeveel bedrijfsvoorheffing moet je betalen?
  • Hoeveel sociale bijdragen moet je betalen?
  • Wat hou je netto over?

Heb je nog vragen, of wil je graag een persoonlijk voorstel voor je vennootschap of een simulatie van jouw loon?  We helpen je graag verder:

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp