Student én zelfstandige? Het kan!

Leestijd: Later lezen?

Heb je als student een briljant ondernemingsplan dat je nu al in de markt wil zetten? Volg je als startende vrij beroeper nog een bijkomende opleiding? Dan kun je overwegen om student-zelfstandige te worden. Voor jou geldt een bijzonder statuut. En ben je jonger dan 25? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden nog ten laste van je ouders blijven.

Sociale bijdrage student-zelfstandige

Als student-zelfstandige sluit jij je verplicht bij het sociaal verzekeringsfonds aan. Je geniet van een gunstige bijdrageregeling - zolang je netto belastbaar jaarinkomen onder een bepaalde inkomensgrens ligt.

Je netto belastbaar jaarinkomen inkomensgrenzen Je definitieve sociale bijdrage
minder dan 6 923,70 euro je bent vrijgesteld van sociale bijdrage
tussen 6 923,69 en 13 847,39 euro je betaalt een verminderde bijdrage van 20,50 % op het inkomen boven het grensbedrag. Je bent vrijgesteld voor de eerste schijf tot en met 6 923,69 euro.
13 847,39 euro of meer je betaalt bijdrage zoals die in hoofdberoep: minimum 731,33 euro per kwartaal

In je eerste drie startjaren betaal je een forfaitaire voorlopige minimumbijdrage van 80,90 euro per kwartaal. Vanaf het vierde jaar activiteit wordt je voorlopige bijdrage berekend op je inkomsten van drie jaar geleden. Van zodra het werkelijke inkomen gekend is, berekenen wij je definitieve bijdrage. Net zoals alle andere zelfstandigen, kun je ook als student de voorlopige bijdragen indien nodig laten verhogen of verlagen.

In orde met kindergeld en ziekenfonds?

Zolang je jaarinkomen lager ligt dan 6 923,70 euro, blijf je in orde voor de kinderbijslag. Verdien je meer? Dan mag je maar 240 uren per kwartaal werken. Tijdens maanden juli, augustus en september mag je een onbeperkt aantal uren werken, mits  je daarna je studies hervat. Het kinderbijslagfonds kan je wel ondervragen over de omvang van je activiteit.

Ligt je jaarinkomen lager dan de bovenste inkomensgrens? Dan betaal je geen of een verminderde sociale bijdrage waardoor je geen recht op een uitkering arbeidsongeschiktheid opbouwt. Je blijft voor de terugbetaling van medische verzorging dan ten laste van je ouders. De kwartalen waarin je een verminderde bijdrage betaalt, tellen wel mee voor het vervullen van de wachttijd voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Vanaf een jaarinkomen van 13 847,39 euro bouw je dezelfde sociale rechten op als een zelfstandige in hoofdberoep.

Fiscaal ten laste van je ouders?

Je moet geen belastingen betalen als je totale inkomsten onder de belastingvrije som liggen. Voor het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) is dat 8860 euro. Als je totale nettobestaansmiddelen niet hoger zijn dan 3330 euro, blijf je fiscaal ten laste van je ouders. Dit stemt overeen met een bruto-inkomen van 6942,50 euro. Al je inkomsten tellen mee, ook bijvoorbeeld die als jobstudent. Opgelet: zodra je inkomen als beroepskost van de inkomsten van je ouders wordt afgetrokken, kun je niet meer ten laste zijn.

Krijg je een bezoldiging vanuit de vennootschap van je ouders, dan gelden ook nog de volgende regels:

  • is de bezoldiging minder dan de 2000 euro, dan blijf je ten laste van je ouders
  • gaat het om meer dan 2000 euro, dan blijf je persoon ten laste als de bezoldiging maximum de helft uitmaakt van je totale inkomsten - onderhoudsuitkeringen tellen hier niet mee

Alle bedragen op deze pagina gelden voor het jaar 2019.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp