Rouwverlof

01 mei 2024
Leestijd: Later lezen?

Als zelfstandige heb je recht op maximaal 10 dagen rouwverlof na het overlijden van je kind of partner. Je onderbreekt dan tijdelijk al je activiteiten en ontvangt een uitkering van je sociaal verzekeringsfonds.

Voorwaarden voor rouwverlof

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het rouwverlof.

Voor welke zelfstandigen?

Je komt in aanmerking voor het rouwverlof als je behoort tot één van de volgende categorieën:

Je moet deze hoedanigheid hebben tijdens de twee kwartalen voor het overlijden, tijdens het kwartaal van overlijden en tijdens alle kwartalen waarin je jouw activiteit onderbreekt. De twee kwartalen voor het kwartaal van het overlijden moeten ook betaald zijn.

Ben je zelfstandige in bijberoep of  zelfstandige 65+’er zonder pensioen? Dan kan je ook van het rouwverlof genieten als je bijdragen even hoog zijn als die van een zelfstandige in hoofdberoep. Als zelfstandige in bijberoep kom je echter alleen maar in aanmerking als je geen rouwverlof als loontrekkende of ambtenaar kan genieten.

Voor welke overlijdens?

Een zelfstandige kan het rouwverlof aanvragen na het overlijden van:

  • de echtgenoot of samenwonende partner
  • het natuurlijk of adoptiekind van de zelfstandige, zijn echtgenoot of samenwonende partner
  • het pleegkind van de zelfstandige, zijn echtgenoot of samenwonende partner

Maximum 10 dagen uitkering

Je krijgt een uitkering voor maximum 10 dagen. Op deze dagen moet je al je activiteiten volledig onderbreken.

Je hebt een jaar de tijd om deze 10 dagen op te nemen, te rekenen vanaf de dag van het overlijden. Als bijvoorbeeld je partner is overleden op 2 februari 2024, is dus de laatste dag waarop je je activiteiten kan onderbreken 2 februari 2025.

De uitkering bedraagt 101,50 euro per dag. Je ontvangt deze op het einde van de maand volgend op de maand waarin je onderbrekingsperiode afloopt.

Aanvraag

Om van het rouwverlof te kunnen genieten, dien je een aanvraag in bij je sociaal verzekeringsfonds. Download hieronder het aanvraagformulier, vul het in, onderteken het en stuur het aangetekend naar je regionale Acerta-kantoor.

Je hebt hiervoor een jaar de tijd. Als bijvoorbeeld je partner is overleden op 2 februari 2024, moet je je aanvraag dus ten laatste indienen op 2 februari 2025.

Afbeelding persoon

Op zoek naar meer antwoorden?

Succesvol ondernemen als zelfstandige? Dat is de juiste vragen stellen. Acerta is er voor al de antwoorden.

Bekijk al onze dossiers voor zelfstandigen Bekijk alle artikels over dit onderwerp