Vorige

Vier tips om je personeelskosten te berekenen

24 september 2021 Werkgevers

Personeelskosten berekenen is geen eenvoudige opdracht. Heb jij al zicht op je uitgaven voor volgend jaar? Hoog tijd om er werk van te maken, want de deadline voor het indienen van je budget voor 2022 komt razendsnel dichterbij. We zetten je graag op weg met vier tips, zodat je niets vergeet wanneer je je personeelsbudget opstelt en geen onverwachte verrassingen krijgt.

Leestijd: Later lezen?

Tip 1: Hou rekening met de loonevolutie

Afspraken rond lonen, premies en toeslagen liggen doorgaans vast in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De cao's en de indexaanpassing zijn dan ook belangrijke variabelen om in te calculeren wanneer je je personeelsbudget berekent. Net als de anciënniteit van je medewerkers.

Kleine onderneming? Check of je recht hebt op RSZ-kortingen. Bij een eerste aanwerving ben je – onbeperkt in tijd – volledig vrijgesteld van de patronale basisbijdragen. Hiermee bespaar je maar liefst 25 % op de maandelijkse loonkost. Je leest er hier meer over.

Tip 2: Calculeer je personeelsgroei in

Voorzie je nieuwe aanwervingen? Neem die kosten dan zeker op. Om het brutoloon van een nieuwe medewerker te bepalen, moet je rekening houden met:

  • de ervaring;
  • het statuut (bediende, arbeider of jobstudent);
  • het niveau van de functie;
  • de cao’s en sectorale afspraken binnen je paritaire comité;
  • de afspraken rond verloning binnen je eigen onderneming;
  • het aantal werkuren ;
  • de loonafspraken die je met je collega in spe maakt.

Vergeet niet dat je minstens het minimumloon moet betalen. Hoeveel dit is, kan je lezen in de Sectorale Gids van Trefzeker.

Tip 3: Voorzie de impact van afwezigheid

Komen er zwangerschappen aan? Nemen sommige medewerkers ouderschapsverlof? Zal je medewerker van een voltijds naar deeltijds uurrooster veranderen, of andersom? Dat heeft allemaal gevolgen voor de loonkosten. Voorzie dit in je budget. Vertrekken er mensen? Budgetteer hun kosten dan alleen voor de nodige maanden.

Tip 4: Schakel de Budgettool van Acerta in

Het is niet eenvoudig. Of toch? Voor een volledige en realistische berekening van je personeelsbudget moet je rekening houden met alle looncomponenten die binnen jouw sector en onderneming gelden én ook afgestemd zijn op jouw (toekomstige) medewerkers. En dat is heel eenvoudig te berekenen wanneer je de Budgettool van Acerta gebruikt. 

Voorspel je loonkosten met de Budgettool van Acerta

Proactief inspelen op de toekomst? Met de budgettool, die rekening houdt met alle wijzigingen op zowel individueel als collectief niveau, zie je onmiddellijk wat jouw werknemers in de toekomst zullen kosten.

Ontdek de voordelen Leer de Budgettool kennen

Deel dit artikel

Gerelateerde artikels

Overschrijding spilindex: gewaarborgd inkomen geïndexeerd
Werkgevers

Overschrijding spilindex: gewaarborgd inkomen geïndexeerd

10 september 2021 Tom Dirix

Het indexcijfer van augustus 2021 heeft de spil van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) overschreden. Acerta legt uit wat de gevolgen zijn.

Lees meer
Twee trends die duurzame mobiliteit zullen stimuleren bij bedrijven
Werkgevers

Twee trends die duurzame mobiliteit zullen stimuleren bij bedrijven

08 september 2021 Charlotte Thijs

Hoe zal de mobiliteit er in de toekomst uitzien? Acerta licht twee trends toe die zullen helpen om duurzame mobiliteit vorm te geven de komende jaren.

Lees meer
Jongeren op de arbeidsmarkt: impact van de coronacrisis
Werkgevers

Jongeren op de arbeidsmarkt: impact van de coronacrisis

01 september 2021 Annelies Baelus

Het is een lastige periode geweest voor jongeren die hun intrede op de arbeidsmarkt (willen) doen. In de eerste jaarhelft van 2021 hebben minder (min-)25-jarigen een contract van onbepaalde duur getekend dan in dezelfde periode twee jaar geleden.

Lees meer