Vorige

Vijf duurzame ideeën voor je organisatie

09 november 2021 Kathelijne Verboomen Werkgevers

Tijdens de klimaattop in Glasgow stelt ook België ambitieuze klimaatdoelstellingen voor om de klimaatveranderingen een halt toe te roepen. Als organisatie kan je tegenwoordig niet meer om duurzaamheid heen.

Leestijd: Later lezen?

We zullen van de voorbije zomer vooral de beelden van de overstromingen in Wallonië blijven onthouden. We worden dagelijks geconfronteerd met de realiteit dat er acties ondernomen (moeten) worden om de klimaatopwarming tegen te houden. Ook als ondernemer en als werkgever kan je, naast het stellen van bepaalde doelen voor jouw bedrijf, ook heel specifiek nadenken over een klimaatvriendelijk hr-beleid. Draag je duurzaamheid hoog in het vaandel, dan draagt dat bij tot een positief bedrijfsimago, wat op zich weer een positief effect heeft op je aantrekkelijkheid als werkgever en op de retentie van je medewerkers. Niet onbelangrijk in tijden van arbeidskrapte.

Klimaat op je hr-agenda

Verschillende thema’s die het klimaat ondersteunen, kunnen aangevinkt worden op je hr-agenda:

  • Klimaat en beloning: welke voordelen bied je aan in je cafetariaplan? Welke premies kan je als werkgever geven om medewerkers met renovatieplannen te ondersteunen?
  • Klimaat en mobiliteit: een snelle vergroening van het wagenpark en de inzet van alternatieve modi
  • Klimaat en telewerk: geen mobiliteit is ook een groene keuze
  • Klimaat en welzijn op het werk: hoe het welzijn van jouw medewerkers verhogen via een groen beleid?
  • Klimaat en sociaal overleg binnen de onderneming: Go Green, dat doe je samen.

We geven je alvast vijf ideeën waarmee je je organisatie vandaag wat duurzamer kan maken.

1. Zet de fiets centraal

Woon-werkverkeer omvat een belangrijk aandeel in het dagelijkse verkeer in België. Je kan deze verplaatsingen echter duurzamer maken. Door de fiets een prominente rol toe te kennen in je onderneming, kan je een verschil maken. Er zijn verschillende manieren waarop je dat kan doen.

Voorzie fietsen voor je medewerkers

Je kan je medewerkers voorzien van een fiets, waarbij je maximaal kan inspelen op de noden en behoeften van je medewerkers. Willen ze graag een stads- of elektrische fiets? Of liever een bakfiets? Al dan niet met de nodige accessoires? Het is allemaal mogelijk.

Je kan de fiets ter beschikking stellen als ‘extraatje’ bovenop het loon, of je kan de medewerker ook loon laten inruilen ter financiering van de fiets, bijvoorbeeld via een cafetariaplan of flexibel loonbeleid. Een andere optie is om in te tekenen op een groepsaankoop fietsen voor je medewerkers.

Geef een fietsvergoeding

Je kan je trappende medewerkers een financieel duwtje in de rug geven via de fietsvergoeding. Deze is vrijgesteld van RSZ en belastingen tot 0,24 euro per kilometer, toch als je ze toekent in het kader van het woon-werkverkeer. Daarvoor moet er een verklaring op eer zijn dat de woon-werkverplaatsing effectief met de fiets gebeurt. Het is mogelijk dat je sector een fietsvergoeding verplicht, maar je kan ook op ondernemingsniveau afspraken maken.

Federale regering ondersteunt

De federale regering zal ondernemingen via BE CYCLIST verder ondersteunen om de kaart van de fiets te trekken. Acerta houdt je hiervan op de hoogte.

2. Stimuleer gemeenschappelijk vervoer en multimobiliteit

Een andere optie om het woon-werkverkeer te verduurzamen, is het gebruik van het gemeenschappelijk vervoer stimuleren. Minder wagens op de baan betekent minder fileleed (dus minder tijdverlies) en minder CO2-uitstoot.

Het openbaar vervoer, eventueel in combinatie met een ander duurzaam vervoersmiddel (zoals een deelfiets of e-step) wanneer de onderneming ver van een station gelegen is, is een goede manier om het aantal autogebruikers te verminderen. Maar ook carpooling is een mooi initiatief dat het aantal auto’s op de weg kan doen dalen.

3. Vergroen je bedrijfswagenpark

Soms is de wagen de enige optie voor het woon-werkverkeer of werk gerelateerde verplaatsingen. Ook daar is het mogelijk om duurzamer te worden. Om de vergroening van de (bedrijfswagen)mobiliteit te realiseren, zijn er allerlei fiscale maatregelen die moeten aanzetten tot een koolstofemissievrij (bedrijfs)wagenpark. De nieuwe maatregelen bevatten een groeipad zodat je ermee rekening kan houden in de planning van je bedrijfswagenpolitiek. Wat er verandert, lees je hier.

4. Stel een mobiliteitsbudget voor

Jouw medewerkers, die beschikken over een bedrijfswagen of ervoor in aanmerking komen, kunnen via het mobiliteitsbudget kiezen uit één of meerdere mobiliteitsoplossingen, onderverdeeld in 3 pijlers. Het gaat om een milieuvriendelijke bedrijfswagen, duurzame vervoermiddelen (incl. bepaalde huisvestingskosten) en een cashvergoeding.

Ook hier zijn wijzigingen op til om het mobiliteitsbudget aantrekkelijker te maken. Wat je mag verwachten, lijsten we hier voor je op.

5. Koppel duurzame doelstellingen aan de loonbonus cao 90

Met de loonbonus cao 90 kan je medewerkers (para)fiscaal gunstige belonen bij het behalen van collectieve doelstellingen. Deze bonus geldt voor alle medewerkers van je onderneming of voor een specifieke groep. Je dient dan op voorhand in een ondernemingscao of een toetredingsakte duidelijk meetbare en verifieerbare doelstellingen vast te stellen, waarvan het resultaat kennelijk onzeker moet zijn. De doelstellingen dienen betrekking te hebben op de collectieve resultaten van de onderneming, waarbij een concreet cijfermatig doel dient vooropgesteld te worden. Je kan dan bijvoorbeeld een daling van welbepaalde (energie)kosten of een daling van het papierverbruik in je onderneming als doelstelling nemen. Zijn de doelstellingen behaald, dan mag je tot een maximumbedrag van 3.447 euro bruto (in 2021) toekennen aan je personeel.

Leerstoel HR en klimaat

Acerta Consult en KU Leuven zetten hun schouders onder de oprichting van een leerstoel Arbeidsrecht, HR en klimaat onder leiding van prof. dr. Frank Hendrickx. Hiermee stimuleren we onderzoek naar de uitdagingen van de klimaatopwarming voor de hr-wereld. Zo willen we werkgevers helpen om juiste keuzes te maken in hun personeelsbeleid en de relatie met medewerkers te optimaliseren. 

Webinar HR en klimaat

Wil je nog meer inspiratie opdoen?

Kathelijne Verboomen, Director Kenniscentrum & Legal Services Acerta Consult, inspireert je tijdens dit webinar met concrete ideeën over hoe je als werkgever je hr-beleid kan organiseren om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. 

Herbekijk het webinar

Deel dit artikel

Acerta_Kathlijne_Verboomen

Geschreven door Kathelijne Verboomen

Director Acerta Consult

Gerelateerde artikels

Digitalisering hr-processen: België loopt achter
Werkgevers

Digitalisering hr-processen: België loopt achter

28 juni 2022

Waarom is digitalisering belangrijk? Acerta vroeg het aan een duizendtal werkgevers via een bevraging. De hoofdreden? Het zorgt ervoor dat het bedrijf klaar is voor de toekomst. Investeren in digitalisering is dus investeren in de toekomst. Eén derde van de werkgevers is van plan de komende jaren meer te investeren in digitalisering, maar houden ze...

Lees meer
Wat verandert er in juli voor werkgevers?
Werkgevers

Wat verandert er in juli voor werkgevers?

28 juni 2022 Miet Vanhegen

De wet- en regelgeving verandert regelmatig, en dat heeft een invloed op jou als werkgever of op jouw medewerkers. Acerta geeft je daarom een overzicht van de sociaal-juridische wijzigingen die op de planning staan in juli 2022.

Lees meer
Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen
Werkgevers

Op vakantie met de bedrijfswagen: veelgestelde vragen

23 juni 2022 Ellen Van Grunderbeek

De zomervakantie is in aantocht. Wat als je medewerker op vakantie vertrekt met zijn bedrijfswagen en… een ongeval heeft? Of hij wil een bagagerek installeren? En mag je medewerker zijn tankkaart in het buitenland gebruiken? Acerta beantwoordt enkele veelgestelde vragen.

Lees meer