Vorige

Vlaams opleidingsverlof: gemeenschappelijk initiatiefrecht tijdens schooljaar 2021-2022

08 juli 2021 Miet Vanhegen Werkgevers

De Vlaamse regering zet in op een heus opleidings- en loopbaanoffensief dat kadert in ‘Alle hens aan dek’ (het Vlaamse relanceplan). Volgend schooljaar wordt er een tijdelijk gezamenlijk initiatiefrecht voor het Vlaams opleidingsverlof in het leven geroepen, waarbij zowel werknemer als werkgever een opleiding kunnen voorstellen.

Leestijd: Later lezen?

Opleidingsdeelname verhogen

Het doel van het gemeenschappelijk initiatiefrecht is om de opleidingsdeelname van werknemers (voornamelijk kortgeschoolden) te verhogen. Zowel werknemers als werkgevers kunnen opleidingen voorstellen.

Het contingent aan verlofuren tijdens het schooljaar 2021-2022 wordt bovendien opgetrokken van 125 naar maximaal 250 uur, maar die extra 125 uur zijn enkel van toepassing indien werknemers ook een opleiding volgen die door hun werkgever werd voorgesteld.

Indien de werknemer een opleiding op eigen initiatief volgt, heeft hij recht op maximaal 125 uur. In de terugbetalingsaanvraag moet uitdrukkelijk vermeld worden of het om een opleiding gaat die een werknemer op eigen initiatief volgt dan wel op initiatief van de werkgever.

Versoepeling minimumvoorwaarde

Daarnaast wordt ook de minimumvoorwaarde van 32 opleidingsuren versoepeld. De werknemer is niet meer verplicht om een opleiding te volgen van minstens 32 contacturen, maar mag volgend schooljaar modules uit verschillende arbeidsmarktgerichte opleidingen combineren om te voldoen aan deze voorwaarde.

Geldigheidsduur

Het gemeenschappelijk initiatiefrecht geldt voorlopig enkel voor volgend schooljaar bij wijze van experiment. De regeling treedt in werking op 1 september 2021 en treedt buiten werking op 31 augustus 2022.

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2021 tot bepaling van tijdelijke afwijkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding,BS 1 juli 2021, bl. 66855. 

Opleiding: Vlaams opleidingsverlof

In de opleiding 'Vlaams opleidingsverlof: wie doet wat?' leer je alle regelgeving en voorwaarden rond dit verlofstelsel. Je komt te weten voor welke opleidingen en onder welke voorwaarden je medewerkers aanspraak maken op het Vlaams opleidingsverlof. 

Meer info en inschrijven

Deel dit artikel

Acerta_Miet Vanhegen.png

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Verliezen werknemers die tijdelijk werkloos waren in 2021 hun vakantierechten?
Werkgevers

Verliezen werknemers die tijdelijk werkloos waren in 2021 hun vakantierechten?

22 oktober 2021 Nele Mertens

In 2020 was er een gelijkstelling van de niet gewerkte dagen tijdelijke werkloosheid. Ondertussen is er ook nieuws over de vakantierechten van werknemers die in 2021 tijdelijk werkloos waren.

Lees meer
Akkoord over begroting: welke beslissingen zijn genomen?
Werkgevers

Akkoord over begroting: welke beslissingen zijn genomen?

13 oktober 2021 Miet Vanhegen

De regering heeft een akkoord bereikt over de begroting. Arbeidsmarkthervormingen en fiscale wijzigingen zijn voorzien. Welke maatregelen zijn relevant voor werkgevers? We sommen ze voor jullie op.

Lees meer
Sectorale onderhandelingen 2021-2022
Werkgevers

Sectorale onderhandelingen 2021-2022

12 oktober 2021 Leen Smeets

Om de twee jaar onderhandelen de sectoren over nieuwe sectorale akkoorden. Wat is een sectoraal akkoord? Zijn er grenzen aan een sectoraal akkoord? Wat met de coronapremie? We geven een antwoord op de belangrijkste vragen over de sectorale onderhandelingen van 2021-2022.

Lees meer