Vorige

Historisch hoge loonindexatie: wat nu?

07 december 2022 Werkgevers
Ellen Van Grunderbeek

Is er een vast indexatiemoment in jouw sector? Dan kijk je aan tegen een historisch hoge loonindexatie. Reden tot bezorgdheid, want je loonkost zal drastisch stijgen. Welke acties kan je als werkgever ondernemen?

Leestijd: Later lezen?

Stap 1: ga na of er een sectoraal indexmechanisme is

Elke sector heeft andere regels, daarom moet je eerst nagaan wat er in jouw sectorale cao over de loonindexering staat. Deze informatie kan je terugvinden in Trefzeker. Je vindt er regels over de lonen die je moet indexeren, alsook over de medewerkers waarop het indexmechanisme van toepassing is.

Als er in je sectorale cao staat dat je zowel de minimum- als de effectieve lonen moet indexeren – wat vaak het geval is –, dan moet je de index volledig toepassen.

Soms is er echter enkel een verplichte indexatie van de minimumlonen of geldt de indexatie van de effectieve lonen maar tot een bepaald plafondbedrag dat gekoppeld is aan een functiecategorie. Het is ook mogelijk dat er voor bepaalde categorieën een verschillend principe geldt. Je moet dan nagaan in de ondernemingsafspraken of er mogelijkheden zijn om de index in te perken.

Stap 2: bekijk de ondernemingsafspraken

Het is mogelijk dat er aanvullende afspraken zijn gemaakt over de indexatie op ondernemingsvlak.

Stel dat de sectorale cao enkel een indexatie voorziet van de minimumlonen, dan is het mogelijk dat op ondernemingsniveau voorzien is dat de effectieve lonen ook geïndexeerd moeten worden. Indien je de afspraken op ondernemingsniveau (ondernemingscao of arbeidsreglement) wil aanpassen, dan zal je rond de tafel moeten zitten met de werknemersvertegenwoordigers of de wijzigingsprocedure moeten doorlopen.

Indien er géén sectorale afspraken en géén afspraken zijn op ondernemingsvlak, en je de indexatie volledig discretionair toepast met vermelding dat het eenmalig is en geen recht naar de toekomst opent, dan kan je overwegen om de index over te slaan of te beperken.

Indien het niet expliciet vermeld was dat de indexatie in het verleden eenmalig was, dan kan er een gebruik ontstaan zijn of zelfs een stilzwijgende wijziging van de arbeidsovereenkomst van je medewerker. Als dat het geval was, en je de indexatie niet verder wil toepassen, dan ga je het gebruik moeten opzeggen of de arbeidsovereenkomst moeten wijzigen. Dat doe je best schriftelijk en met een redelijke opzegtermijn. Let wel op, werknemers kunnen de opzegging van het gebruik of de wijziging van de arbeidsvoorwaarden aanvechten voor de rechtbank.

Stap 3: onderzoek de alternatieven

Zoals stappen één en twee ons geleerd hebben, zal je meestal de indexatie moeten toepassen. De loonkost kan je echter beperken door andere zaken te herbekijken, bijvoorbeeld:

1. Geen bonus toekennen

Aangezien de financieel-economische omstandigheden niet ideaal zijn, zou je de bonus achterwege kunnen laten.

2. Startloon inclusief indexatie bij nieuwe werknemers

Ben je van plan nieuwe medewerkers in dienst te nemen op 1 januari 2023? Kom dan bij het startloon overeen dat de indexatie er al in vervat zit. Of je kan de aanvangsdatum van de arbeidsovereenkomst wat verder in de tijd leggen.

3. Loonvoordelen met eenmalig karakter

Als je loonvoordelen toekent, kan je steeds bepalen dat ze een eenmalig karakter hebben en geen precedent scheppen naar de toekomst.

4. Loonpakketten optimaliseren

Je kan ook de loonpakketten optimaliseren. Hoe doe je dat? Door de loonbasis, waarop de toekomstige indexaties van toepassing zijn, te minimaliseren. Dat kan door bijvoorbeeld een deel van het loon variabel te maken.

Wil je alle mogelijkheden verkennen? Contacteer legal.consult@acerta.be of plan rechtstreeks een 1-op-1 gesprek met een legal expert via deze link.

[Webinar] Houd je stijgende loonkosten onder controle

In dit webinar krijg je een overzicht van mogelijkheden die je nog kan toepassen om je personeelskost onder controle te krijgen.

Info & inschrijven

Deel dit artikel

Geschreven door Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Noodweer en overstromingen: wat moet je weten als werkgever?

22 mei 2024
Dries Rutten

Hevige regenval teistert ons land met overstromingen en wateroverlast tot gevolg. Misschien voel je dit ook in jouw werkorganisatie? We zetten op een rij welke mogelijkheden er zijn om met de gevolgen van het noodweer om te gaan.

Lees meer