Vorige

Pestgedrag op de werkvloer: doorbreek het taboe

10 februari 2021 Werkgevers
Miet Vanhegen

Niet alleen kinderen, maar ook volwassen worden geconfronteerd met pestgedrag. Uit een studie van IDEWE, naar aanleiding van de Week tegen Pesten, blijkt dat pestgedrag op de werkvloer ook in 2020 – een jaar dat gekenmerkt wordt door thuiswerk – blijft bestaan. Leidinggevenden bewustmaken over deze problematiek kan helpen om het taboe rond pestgedrag te doorbreken.

Leestijd: Later lezen?

Wat is pestgedrag?

Pestgedrag kan zich uiten in woorden (mondeling of schriftelijk), bedreigingen, handelingen of gebaren. Pesterijen hebben als doel (of gevolg) de persoonlijkheid, waardigheid of integriteit van een persoon aan te tasten. Hierdoor kan bijvoorbeeld de job van een gepeste medewerker in gevaar gebracht worden, of kan de werkomgeving bedreigend, vijandig, beledigend, vernederend of kwetsend worden. Pesterijen zijn niet onschuldig doordat ze herhaaldelijk plaatsvinden binnen een bepaalde tijd en hierdoor een medewerker aantasten.

Nieuwe vormen van pestgedrag

Hetzelfde onderzoek van IDEWE toont aan dat er nieuwe vormen van pestgedrag ontstaan zijn. Het wel of niet thuiswerken, de manier van omgaan met coronamaatregelen, het vertoeven in quarantaine… het zijn allemaal zaken die tot onbegrip en frustraties tussen collega’s kunnen leiden. Bovendien hebben digitale samenwerkingsvormen bepaalde (bestaande) spanningen en pestgedrag soms uitvergroot.

Leidinggevenden kunnen taboe doorbreken

Het bestrijden van pesterijen op het werk moet je als werkgever meenemen in je algemeen preventiebeleid rond psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Aangezien thuiswerken niet zal verdwijnen, maar onder de vorm van een hybridemodel zal blijven bestaan, moet je ook aandachtig zijn voor nieuwe vormen van pestgedrag.

De leidinggevenden binnen je organisatie kunnen echter een belangrijke rol spelen in het vermijden, detecteren of oplossen van pestgedrag. Het begint met de bewustwording dat pesterijen ook bij thuiswerk plaats kunnen vinden. Leidinggevenden hebben er sowieso alle baat bij om regelmatig af te stemmen met hun teamleden, zowel op individueel vlak als in groep. Die één-op-één gesprekken zijn onder andere noodzakelijk om te polsen naar het welzijn van je medewerkers. De coronacrisis en het verplicht thuiswerken kunnen zwaar wegen op het mentaal welzijn, maar als er ook nog pesterijen zijn, dan zit de leidinggevende in de beste positie om het taboe errond te verbreken, ze te detecteren en op te lossen. Dit hangt trouwens ook allemaal nauw samen met het creëren van verbondenheid en betrokkenheid binnen een organisatie. Betrokkenheid is één van de basisingrediënten voor gelukkige werknemers volgens de zelfdeterminatietheorie. Als je als leidinggevende hier actief op inzet, dan kan je pesterijen ook vermijden binnen een team.

Beluister onze podcast over leidinggeven vanop afstand

Wil je weten hoe je in tijden van afstandswerken meer aandacht kan besteden aan de Autonomie, Betrokkenheid en Competenties van je medewerkers? Beluister de derde aflevering van de Acerta Podcast, waarin Senior Consultant Nele Ronsmans je vertelt hoe je je individuele medewerkers en teams succesvol aanstuurt vanop afstand.

Beluister de podcast

Deel dit artikel

Geschreven door Miet Vanhegen

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Panel Webinar Acerta Consult: Wat is ESG en waarom moet je hier als organisatie mee aan de slag?

27 februari 2024
Ellen Van Grunderbeek

ESG: een term die overal steeds vaker opduikt in het bedrijfsleven. Maar wat is ESG, hoe zit het met de verplichte rapportering en hoe integreer je dit in je strategie? De experten van Acerta Consult gingen in dialoog met enkele experten uit het bedrijfsleven tijdens het Panel webinar. Wij somden de belangrijkste zaken op.

Lees meer
Werkgevers

(Langdurig) ziekteverzuim op het werk? Zet welzijn hoog op de agenda.

23 januari 2024
Miet Vanhegen

Ziekteverzuim is een aandachtspunt binnen bedrijven. Er zijn vaak onderliggende factoren die aan de basis liggen. Stress, burn-out of overconnectie zijn zaken die voorkomen bij veel organisaties. Mentaal welzijn moet daarom op de kaart staan en onderdeel uitmaken van elk hr-beleid.

Lees meer
Werkgevers

De juiste inzichten voor jouw hr-beleid in 2024: de Inspiratienota

16 januari 2024
Chris Wuytens

Welke hr-trends zullen dit jaar cruciaal zijn om als bedrijf op in te zetten? Van duurzame loopbanen, tot digitalisering van je hr. We doken in onze cijfers en belichten vijf hr-werven die de basis zullen vormen voor een flexibele en moderne hr in 2024.

Lees meer