Vorige

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht watersnood verlengd en uitgebreid

18 augustus 2021 Werkgevers
Nele Mertens

Acerta liet je in onze blog van 19 juli al weten dat de RVA meteen na de watersnood van midden juli bekendmaakte dat de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ook opengesteld werd voor de gevolgen van de watersnood in ons land. Ondertussen bevestigde de RVA de verlenging tot en met 31 augustus, met een uitbreiding: ook de persoonlijke situatie van de werknemer kan aanleiding geven tot tijdelijke werkloosheid.

Leestijd: Later lezen?

Uitbreiding naar zwaar getroffen werknemer

Gezien de omvang van de schade door het recente noodweer, aanvaardt de RVA ook tijdelijke werkloosheid wanneer het werk niet onmogelijk is, maar de werknemer zo zwaar getroffen is dat hij/zij prioriteit moet geven aan de woning opkuisen, de schade beperken of nieuwe huisvesting zoeken.

Ook alternerend werken/werkloosheid aanvaard

De RVA aanvaardt ook dat de tijdelijke werkloosheid alternerend wordt toegepast. Dat wil zeggen dat op sommige dagen gewerkt wordt en dat op andere dagen tijdelijke werkloosheid wordt toegepast, of dat werknemers afwisselen.

Versoepelde procedure tot 31 juli 2021

De versoepelde procedure werd in het leven geroepen omwille van de coronapandemie en vereist geen voorafgaandelijke elektronische mededeling van de situatie van overmacht aan de RVA. De toepassing van de versoepelde procedure gold voor tijdelijke werkloosheid overmacht ten gevolge van de watersnood tot en met 31 juli 2021.

Geen administratieve zorgen om tijdelijke verblijfplaats
  • Geen melding aan RVA vereist

Normaal gezien dient een werknemer die uitkeringen ontvangt van de RVA elke wijziging in de persoonlijke situatie, zoals de verblijfplaats, onmiddellijk mee te delen aan de RVA. Maar, werd je werknemer genoodzaakt om zijn/haar huis te verlaten en elders onderdak te zoeken, dan hoeft die dat tijdelijke adres niet mee te delen aan de RVA.

  • Geen impact op uitkering

Een uitkering voor tijdskrediet of thematische verlof, zoals ouderschapsverlof, is hoger voor wie alleen woont of alleen woont met kinderen ten laste. De RVA heeft geoordeeld dat werknemers die door de overstroming getroffen zijn en tijdelijk ergens anders onderdak vinden, geen impact zullen ondervinden op de uitkering. Dat geldt ook voor wie tijdelijk onderdak verschaft. Duurt de situatie verder na 1 oktober 2021, dan moet er wel een verklaring afgelegd worden bij de RVA om dezelfde uitkering te behouden.

Standaardprocedure voor de maand augustus

Van 1 tot en met 31 augustus wordt nog altijd de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van het noodweer aanvaard, maar dan volgens de normale procedure. Voor augustus dien je dus wel voorafgaand, of minstens zo snel mogelijk, de situatie van overmacht en de periode te melden aan de RVA. Dat doe je elektronisch, via de portaalsite van de sociale zekerheid. Daarin vermeld je verplicht het volgende:

  • De reden van overmacht. Dit is naargelang de situatie:
    • als de werkgever getroffen wordt: OVERSTROMINGEN – TEWERKSTELLINGSPLAATS IN HET GETROFFEN GEBIED 
    • als de werknemer getroffen wordt: OVERSTROMINGEN – WOONPLAATS WERKNEMER IN HET GETROFFEN GEBIED
  • De concrete omstandigheden. Dit doe je in het veld opmerkingen. Bewijsstukken hoef je niet toe te voegen.
  • De periode. Die is maximaal drie maanden. Deed je al een aangifte die tot 15 augustus 2021 werd aanvaard en houdt de situatie van overmacht daarna aan, dan kan je de periode niet verlengen, maar moet je een nieuwe aangifte doen.

Deel dit artikel

Nele Mertens_acerta

Geschreven door Nele Mertens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Loopbaanonderbreking vroeger beëindigen: weldra minder nadelen

29 mei 2024
Amandine Boseret

Binnenkort moeten werknemers geen uitkeringen meer terugbetalen wanneer ze vroegtijdig hun loopbaanonderbreking stopzetten. Er gelden nog steeds wel een aantal voorwaarden.

Lees meer
Werkgevers

Loontransparantie: van richtlijn naar beleid

24 mei 2024
Dries Rutten

Binnen anderhalf jaar treedt de Europese richtlijn in werking. Wat betekent dit concreet voor bedrijven en hoe transparant zijn werkgevers vandaag al?

Lees meer
Werkgevers

Hoe de (zomer)vakantie goed organiseren?

22 mei 2024
Marijke Beelen

De zomervakantie kondigt zich aan en dat betekent dat agenda’s op elkaar moeten worden afgestemd. Hoe pak je dat als werkgever het beste aan? Welke soorten afwezigheid kunnen werknemers opnemen?

Lees meer