Vorige

Veranderingen in Vlaamse doelgroepverminderingen

05 mei 2023 Werkgevers
Liselot Baert

Als werkgever betaal je elk kwartaal sociale zekerheidsbijdragen aan de RSZ, maar wist je dat je in aanmerking kunt komen voor een doelgroepvermindering? Dit betekent een aanzienlijke korting op je loonkost gedurende een aantal kwartalen. Echter, de komende tijd zullen er enkele wijzigingen plaatsvinden in bepaalde bestaande doelgroepverminderingen in Vlaanderen. In deze blog zetten we alle veranderingen op een rijtje.

Leestijd: Later lezen?

Doelgroepvermindering oudere werknemers

De eerste wijziging heeft betrekking op de Vlaamse doelgroepvermindering oudere werknemers. Werf je een 58-plusser aan die minstens één dag ingeschreven was bij de VDAB als werkzoekende, dan kan je de komende jaren nog steeds twee jaar lang genieten van een volledige vrijstelling van de basisbedragen sociale zekerheid. Daarnaast is er ook een vermindering van toepassing wanneer de werknemer die je in dienst hebt een bepaalde leeftijd bereikt. Momenteel ligt die leeftijd op 60 jaar. Vanaf het kwartaal van de 60e verjaardag van je medewerker geniet je elke kwartaal van maximaal € 600 korting. Bereikt je medewerker de leeftijd van 62 jaar, dan stijgt de vermindering naar € 1.500 per kwartaal. De startleeftijd voor de vermindering voor ‘zittende werknemers’ zal vanaf 2024 opgetrokken worden naar 61 jaar, de hogere vermindering van € 1.500 zal mogelijk blijven voor 62-jarigen.

De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Daarnaast hervormt Vlaanderen de regelgeving die personen met een arbeidsbeperking meer kansen moet geven op de arbeidsmarkt. Werkgevers die dergelijke personen aanwerven, kunnen op vandaag genieten van subsidies. Deze subsidies  - met name De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), de Sociale Inschakelingseconomie (Sine), de Lokale Diensteconomie (LDE) en de maatwerkafdelingen (MWA) - van collectief maatwerk verdwijnen. Vanaf 1 juli 2023 zal elke werkgever via individueel maatwerk dergelijke personen met een arbeidsbeperking op de werkvloer kunnen verwelkomen. Elke persoon, werkzoekend of werknemer, die een arbeidsbeperking heeft, kan die laten vaststellen door de VDAB. Werf je als werkgever een persoon aan die dergelijk attest van de VDAB kan voorleggen, dan worden het rendementsverlies van die persoon of kosten die je hebt door de aanpassingen van de werkvloer omwille van de tewerkstelling van deze betrokkene vergoed. Je maakt als werkgever dan aanspraak op een loonpremie en / of begeleidingspremie.

Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Vanaf 1 oktober 2023 zal de bestaande “aanwervingsincentivevoor langdurig werkzoekenden“ vervangen worden door een nieuwe korting van de sociale zekerheidsbijdragen voor “aanwerving van personen zonder recente duurzame werkervaring”. Naast een uitbreiding van de doelgroep zal deze nieuwe korting niet meer verlopen via een éénmalige premie die de werkgever zelf dient aan te vragen en in twee schijven ontvangt. De nieuwe premie zou verlopen via een rechtstreekse vermindering van de werkgeversbijdragen via de kwartaalaangifte. Verdere toekenningsmodaliteiten zoals duurtijd, forfait en loongrenzen dienen nog verder door de Vlaamse Regering uitgewerkt te worden. 

Premie kwalificerend werkplekleren

Op 7 oktober 2022 keurde de Vlaamse Regering een decreet goed met betrekking tot een nieuwe premie kwalificerend werkplekleren. Deze nieuwe premie vervangt bestaande maatregelen zoals de doelgroepvermindering voor leerlingen alternerende opleiding en deeltijds werkende jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs, alsook de mentorkorting en de start- en stagebonus. Deze vier bestaande incentives voor werkplekleren worden afgeschaft vanaf 1 september 2023 en vervangen door de nieuwe premie kwalificerend werkplekleren. Dit heeft tot doel ondernemingen met vestigingsplaats in het Vlaamse Gewest te stimuleren om een kwalitatieve leerwerkplek aan te bieden. De Vlaamse Regering moet echter nog een aantal uitvoeringsmodaliteiten uitwerken zoals o.a. de hoogte van de nieuwe premie.

Federale doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen

Een laatste wijziging betreft een inperking op de federale doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen. Vanaf 1 januari 2024 zal het bedrag van de RSZ-vermindering geplafonneerd worden op € 3.100 per kwartaal, in plaats van de huidige € 4.000 per kwartaal. De vermindering blijft wel onbeperkt geldig in de tijd. Deze verlaging van het verminderingsbedrag naar € 3.100 euro per kwartaal geldt vanaf 1 januari 2024 ook voor de verminderingen van een eerste werknemer die in dienst is genomen vóór 1 januari 2024. Bovendien zal de RSZ vermindering voor de vierde, vijfde en zesde aanwerving verdwijnen vanaf 1 januari 2024. Voor de verminderingen die vóór 1 januari 2024 zijn ingegaan, blijven de huidige regels van toepassing.

Slim omgaan met je loonkost

Blijf up-to-date met de wijzigingen dankzij onze opleiding ‘Doelgroepverminderingen: slim omgaan met je loonkost’.

Schrijf je in

Deel dit artikel

Liselot Baert2_acerta

Geschreven door Liselot Baert

legal trainer consultant

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Mijn werknemer combineert een flexi-job met een vaste job: welke zijn de gevolgen?

07 maart 2024
Sophie Vantomme

Wat zijn de gevolgen wanneer je werknemer ook nog een flexi-job heeft? Kan dat zomaar en wat zijn jouw rechten en plichten als werkgever?

Lees meer
Werkgevers

Vrijwilligerswerk: waar moet je rekening mee houden?

29 februari 2024
Ellen Van Grunderbeek

De week van de vrijwilliger, hét ideale moment om een paar aandachtspunten bij vrijwilligerswerk aan het licht te brengen.

Lees meer
koopkrachtpremie_acerta
Werkgevers

Uitreiking koopkrachtpremie: 31 maart nadert

27 februari 2024
Ellen Van Grunderbeek

De regering bereikte eind november 2022 een akkoord over de loonmarge 2023-2024. In dit akkoord is een koopkrachtpremie voorzien. Die moet worden toegekend onder de vorm van consumptiecheques, uit te reiken vanaf 1 juni 2023.

Lees meer