Vorige

Vergroening mobiliteit: welke fiscale en sociale maatregelen zijn goedgekeurd?

12 november 2021 Werkgevers
Emma Suzanne van Aggelen

Het federaal regeerakkoord voorzag al dat nieuwe bedrijfswagens vanaf 2026 koolstofemissievrij moeten zijn. De Ministerraad keurde reeds een voorontwerp van wet goed dat de fiscale vergroening van de mobiliteit vormgeeft. Op 10 november 2021 is het wetsontwerp definitief goedgekeurd. We geven een overzicht van de wijzigingen. De maatregelen moeten wel nog officieel gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Leestijd: Later lezen?

Verhoging CO2-bijdrage

Werkgevers die bedrijfswagens ter beschikking stellen die ook voor privédoeleinden mogen worden gebruikt, zijn hierop een solidariteitsbijdrage (CO2-bijdrage) verschuldigd. Deze bijdrage wordt berekend in functie van de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen.

Voor niet-koolstofemissievrije personenwagens zal deze CO2-bijdrage geleidelijk aan gevoelig verhoogd worden. De berekende bijdrage zal worden vermenigvuldigd met een factor die verhoogt van 2,25 (vanaf 1 juli 2023) tot 5,50 (vanaf 1 januari 2027).

Voor koolstofemissievrije wagens geldt momenteel het minimumbedrag van de solidariteitsbijdrage. Ook dat minimumbedrag zal geleidelijk aan worden verhoogd vanaf 1 januari 2025.

Deze beide verhogingen zullen niet gelden voor de wagens die werden aangekocht, gehuurd of geleased voor 1 juli 2023.

Koolstofemissievrij bedrijfswagenpark

Bedrijfswagens op fossiele brandstof worden niet verboden, maar voor wagens aangeschaft vanaf 2026 zullen enkel de elektrische koolstofemissievrije bedrijfswagens nog fiscaal aftrekbaar zijn. Voor bedrijfswagens op fossiele brandstof komt er een uitdoofscenario voor het fiscale gunstregime. Dit betekent dat voor dergelijke wagens aangeschaft in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 de fiscale aftrekbaarheid geleidelijk zal worden afgeschaft.

Vanaf 2027 zal ook de 100% fiscale aftrekbaarheid voor koolstofemissievrije wagens geleidelijk afgebouwd worden tot 67,5 %.

Voor plug-in hybride wagens die aangeschaft worden vanaf 1 januari 2023 zal, vanaf dat moment, de fiscale aftrekbaarheid van benzine- of dieselkosten beperkt worden tot 50%. Dit om het elektrisch rijden met dit soort wagens maximaal te stimuleren.

Vereenvoudiging en flexibilisering van het mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget wordt vereenvoudigd en geflexibiliseerd. Er wordt bovendien meer ingezet op duurzame vervoersmogelijkheden.

Zo zullen de wagens die in pijler 1 van het mobiliteitsbudget kunnen worden gekozen, vanaf 2026 emissievrij moeten zijn en worden de bestedingsmogelijkheden in pijler 2 (duurzame mobiliteit) vanaf 2022 uitgebreid. Deze verruiming van pijler 2 omvat bijvoorbeeld elektrische voortbewegingstoestellen, parkeerkosten verbonden aan het gebruik van openbaar vervoer, een uitbreiding van de straal waarbinnen huisvestingskosten in aanmerking komen voor de financiering via het mobiliteitsbudget en dergelijke meer.

De huidige wachttijd die maakt dat de werknemer gedurende een bepaalde tijd moet beschikken over een bedrijfswagen alvorens een mobiliteitsbudget te kunnen aanvragen, wordt afgeschaft vanaf 2022. In aanmerking komende werknemers zullen onmiddellijk een mobiliteitsbudget kunnen aanvragen. Aan de wachttijd geldend voor de werkgever werd niet geraakt.

Vanaf datzelfde jaar zal het bedrag van het mobiliteitsbudget begrensd worden. Er zal een minimum bedrag gelden van 3 000 euro en een maximum van 1/5e van het totale brutoloon, met een absoluut maximum van 16 000 euro per jaar.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Hier staat inhoud die gebruik maakt van marketing-cookies.
Aanvaard marketing-cookies om deze inhoud te tonen.

Belastingvermindering en verhoogde kostenaftrek voor laadstations

Er zal een fiscaal voordeel worden toegekend aan particulieren en bedrijven die laadpalen installeren.

Voor particulieren wordt een belastingvermindering ingevoerd die van toepassing is voor uitgaven betaald tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024. Deze belastingvermindering wordt afgebouwd doorheen de tijd. Het bedrag van de investering waarvoor een belastingvermindering zal worden verleend is beperkt tot 1 500 euro per laadpaal en per belastingplichtige. Voorwaarde is onder meer dat het laadstation intelligent is (waardoor het laden geoptimaliseerd kan worden) en enkel gebruik maakt van groene stroom.

Voor bedrijven neemt het fiscaal voordeel de vorm aan van een verhoogde kostenaftrek die geldt voor afschrijvingen m.b.t. investeringen gedaan in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024. Ook deze kostenaftrek wordt afgebouwd doorheen de tijd. Voorwaarde is onder meer dat het laadinfrastructuur publiek toegankelijk is voor derden. Bovendien moet de laadinfrastructuur gemeld worden aan de FOD Financiën zodat de beschikbare laadstations in kaart kunnen worden gebracht.

Overige maatregelen

Er komt een verhoogde investeringsaftrek voor bedrijven die investeren in de aankoop van koolstofemissievrije vrachtwagens, de installatie van elektrische laadinfrastructuur of tankinfrastructuur voor waterstof.

De levering van elektriciteit voor het laden van een elektrisch voertuig zal tot slot worden beschouwd als een onderdeel van de afname van elektriciteit zonder een afzonderlijke distributieverplichting.

Mini-webinar: sociale en fiscale regels bedrijfswagens

Meer weten over de nieuwe regels? In dit gratis mini-webinar krijg je ze uitgelegd aan de hand van praktische voorbeelden. 

Bekijk het webinar

Deel dit artikel

Geschreven door Emma Suzanne van Aggelen

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Werkgevers

Hoe ziet de toekomst van de arbeidsmarkt eruit volgens onze politici?

13 mei 2024
Kathelijne Verboomen

Tijdens het grote verkiezingsdebat van Acerta Consult kregen politieke kopstukken van CD&V, Groen, N-VA, Open VLD en Vooruit het woord om rond vier verschillende thema’s te debatteren: loonkost, arbeidskrapte, mobiliteit en welzijn.

Lees meer
Werkgevers

Fietslease: onmisbaar als aantrekkelijke werkgever?

24 april 2024
Karolien Van Herpe

Sinds 1 mei 2023 werd de fietsvergoeding verplicht in de privésector. Dit zorgde ook voor een heuse boost in het aantal mensen dat koos voor een fietslease. Je kan bijna niet meer achterblijven wil je je op de kaart zetten als aantrekkelijke en duurzame werkgever. Ontdek waarom je hierop moet inzetten.

Lees meer
Werkgevers

Aan de slag met het mobiliteitsbudget

29 februari 2024
Karolien Van Herpe

Hoe is het met het mobiliteitsbudget gesteld vijf jaar na de invoering ervan? Wat zijn de meest populaire keuzes? We geven je ook nog een overzicht van de voordelen als werknemer.

Lees meer