Vorige

Bye bye UK: welke impact heeft de Brexit voor zelfstandigen?

18 maart 2021 Zelfstandigen
Mieke Bruyninckx

Het Verenigd Koninkrijk heeft ons verlaten. Hierdoor zijn de fundamentele Europese beginselen van het vrij verkeer niet meer van toepassing voor het Verenigd Koninkrijk, en wordt het land als een ‘derde staat’ beschouwd. Nieuwe akkoorden werden gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, waardoor toekomstige samenwerkingen alsnog mogelijk blijven. De afspraken traden in werking op 1 januari 2021.

Leestijd: Later lezen?

Wat betekent Brexit voor je sociaal statuut?

Sinds 1 januari 2021 zijn de regels op het gebied van sociale zekerheid die golden tot 31 december 2020 niet meer van toepassing. Het terugtrekkingsakkoord beschikt wel over een specifieke clausule die geldt voor situaties gestart vóór eind 2020 die ononderbroken worden voortgezet. Daarnaast werd ook een handels- en samenwerkingsovereenkomst over de toekomstige relaties gesloten.

Hoewel de wettelijke basis gewijzigd is, blijven dezelfde regels als voorheen van toepassing voor de bepaling van het toepasselijk socialezekerheidsrecht, de pensioentoekenning en pensioenberekening. En dit zowel voor de zelfstandigen die voor 2021 al een activiteit over de grens uitoefenden als de zelfstandigen die daarmee zijn gestart na 2020.

In- en uitvoer? Vraag je EORI-nummer aan

Doe je zaken over het kanaal? Dan is de kans groot dat je met de douane te maken krijgt, bijvoorbeeld wanneer je goederen wil in- of uitvoeren van/naar het Verenigd Koninkrijk. In zulke gevallen heb je een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) nodig.

Britten die zelfstandig worden in België

Ben of ken je een Brit die een toekomst als zelfstandige in ons land ambieert? Voortaan heb je hiervoor een beroepskaart nodig. De te ondernemen stappen zijn afhankelijk van je concrete situatie:

  • Britse onderdanen die reeds over een Belgisch verblijfsvergunning beschikten (die nog geldig was op 31 december 2020), mogen zich verwachten aan een uitnodiging van de Dienst Vreemdelingenzaken om hun huidige verblijfstitel om te ruilen. Zij krijgen een M-kaart (voor wie in België verblijft en werkt) of een N-kaart (voor wie in België werkt maar in een ander land verblijft). Houders van een M- of N-kaart zijn vrijgesteld van de beroepskaart.
  • Britse onderdanen die vanaf 1 januari 2021 in België als zelfstandige aan de slag willen en nog geen geldige verblijfsvergunning hebben, moeten een aanvraag voor een beroepskaart indienen.

De beroepskaart is verplicht voor Britse zelfstandigen die hier een vestiging openen of een tijdelijke dienstverrichting uitvoeren.

Doe de Brexit-scan

Ben je er toch niet helemaal gerust in, en vraag je je af op welke manier de Brexit jouw onderneming raakt? De FOD Economie maakte een handig hulpmiddel voor ondernemers: de Brexit Impact Scan. Deze tool informeert je over de gevolgen voor je bedrijf op vlak van import, export, contracten, intellectuele eigendom, personeelsbeleid, enzoverder.

Je zaak opstarten?

Acerta is dé partner voor starters en zelfstandigen. Regel je opstart gewoon online, op 1-2-3.

Ik wil starten

Deel dit artikel

Mieke Bruyninckx_acerta

Geschreven door Mieke Bruyninckx

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

veranderingen zelfstandingen_acerta
Zelfstandigen

Wat verandert er in 2023 voor zelfstandigen?

15 december 2022
Mieke Bruyninckx

Traditioneel betekent een nieuw jaar ook een heleboel nieuwigheden voor ondernemers en zelfstandigen. Dat is in 2023 niet anders. Volgende wijzigingen liggen al zeker vast.

Lees meer
Zelfstandigen

Welke verzekeringen zijn onmisbaar voor bedrijfsleiders?

24 juni 2022
Nicolas Pevenage

Wist je dat er verzekeringen zijn die je als bedrijfsleider kan nemen en die betaald worden door je vennootschap? We geven je een overzicht.

Lees meer
Zelfstandigen

Starten met personeel? Vergeet je arbeidsongevallenverzekering niet

28 juni 2021
Katrien Jonckheer

Ben je zelfstandige en werf je binnenkort je eerste werknemer(s) aan? Vergeet dan je arbeidsongevallenverzekering niet. Acerta geeft een antwoord op enkele veelgestelde vragen over de arbeidsongevallenverzekering.

Lees meer