Vorige

Is je energiefactuur laten betalen door je vennootschap nog interessant?

16 maart 2023 Zelfstandigen
Ann Verdonck

Wist je dat je je elektriciteits- en verwarmingskosten van je privé kan laten betalen door je vennootschap? Momenteel maakt 5,4 % van de bedrijfsleiders gebruik van deze optie. Een cijfer dat al sinds 2017 systematisch stijgt. Bovendien is het effect van de energiecrisis duidelijk merkbaar: in maart 2022 sprong het percentage bedrijfsleiders die er beroep op doen van 4,8 % naar 5,6 %. We leggen je uit wanneer het contract van je energieleverancier het best op naam van je vennootschap staat.

Leestijd: Later lezen?

Hoge energieprijzen

De prijzen van elektriciteit en aardgas waren vorig jaar ongezien. Bedrijfsleiders kunnen ervoor kiezen om hun elektriciteits- en verwarmingskosten te laten betalen door de vennootschap. Het contract van de energieleverancier staat hierbij op naam van de vennootschap. Slechts 5,4 % van de bedrijfsleiders maakt al gebruik van deze optie, blijkt uit cijfers van Acerta. Toch is er sinds 2017 een gestage stijging van het aantal bedrijfsleiders dat beroep doet op het voordeel alle aard voor elektriciteit en of/verwarming: 3,8% in 2017 t.o.v. 5,4% in 2022.  Een opvallende stijging, want sinds 2022 gaat het voordeel voor een pak minder bedrijfsleiders niet meer gepaard met een fiscaal gunstregime.

Enkel nog interessant indien de woning op de vennootschap staat?

Indien het energiecontract voor je elektriciteit of verwarming voor je privéwoning op naam van je vennootschap staat, dan is dit voor de bedrijfsleider zelf een belastbaar voordeel alle aard (VAA).

Tot eind 2021 werd de waarde van dat VAA steeds op forfaitaire wijze bepaald. Voor inkomstenjaar 2024 zijn dit de forfaitaire bedragen voor bedrijfsleiders:

  • voordeel alle aard (elektrische) verwarming: 2.330,00 euro;
  • voordeel alle aard elektriciteit, niet voor verwarming: 1.160,00 euro.

Fiscaal kunnen deze forfaits interessant zijn wanneer de werkelijke energiekosten hoger liggen dan de forfaits. Wanneer de werkelijke energiekosten lager liggen dan de forfaits, is een energiecontract op naam van de vennootschap fiscaal gezien net niet interessant.

Sinds 1 januari 2022 werd de mogelijkheid voor een forfaitaire waardering ingeperkt: sindsdien geldt deze enkel als de betrokken woning door de vennootschap kosteloos ter beschikking gesteld wordt. De forfaitaire waardering kan dus niet meer toegepast worden indien de bedrijfsleider zelf eigenaar of huurder is van de woning.

Is die nieuwe voorwaarde niet vervuld, dan wordt het VAA van de elektriciteit en verwarming bepaald op basis van de werkelijke waarde. Die werkelijke waarde is het bedrag dat de bedrijfsleider normaalgezien zelf zou hebben betaald, als een energiecontract op zijn eigen naam staat. Indien de woning ook deels professioneel wordt gebruikt, moet je bij deze berekening geen rekening houden met het deel van de energieconsumptie voor professionele doeleinden. 

Is een energiecontract op naam van de vennootschap dan nog interessant indien je de woning zelf bezit of huurt? Vanuit fiscaal oogpunt in principe niet meer, maar er kunnen toch andere redenen zijn. Bijvoorbeeld als je vennootschap interessante kortingen kan bedingen met de energieleverancier.

Optimale loonberekening voor bedrijfsleiders

Acerta berekent de juiste sociale bijdragen in verhouding tot je loon en Voordelen Alle Aard, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan. Een gespecialiseerd team ontfermt zich hiervoor zowel over je loonberekening als over je sociaal statuut als zelfstandige. Op die manier kunnen we beide perfect op elkaar afstemmen.

Wordt je loon nog niet berekend door Acerta?

Vertrouw ons je loonberekening

Deel dit artikel

Geschreven door Ann Verdonck

Gerelateerde artikels

Zelfstandigen

Verhoging sociale uitkeringen op 1 mei 2024

12 juni 2024

Door de overschrijding van de spilindex in oktober worden de sociale uitkeringen voor zelfstandigen vanaf 1 mei 2024 verhoogd met 2%.

Lees meer
Zelfstandigen

Vijf tips om je welzijn te verbeteren als zelfstandige

05 juni 2024

Als zelfstandige zijn er vaak heel wat stressoren die ervoor zorgen dat je welzijn onder druk komt te staan. Hoe grijp je tijdig in en bescherm je jezelf én je gezondheid? In deze post geven we praktische tips waarmee je meteen aan de slag kan.

Lees meer
Zelfstandigen

Het Federaal Actieplan voor het mentale welzijn van zelfstandigen

16 april 2024
Rachel Ho

Dankzij het Federaal Actieplan krijgt mentaal welzijn ook voor zelfstandigen extra aandacht. En dat is goed nieuws, want vele zelfstandigen lopen het risico hun eigen welzijn te verwaarlozen. Ook bij Acerta nemen we de nodige maatregelen en zorgen we alvast voor een eerstelijnshulpverlening.

Lees meer