Vorige

Moeite met het betalen van je sociale bijdragen? Deze maatregelen geven je financiële ademruimte

25 februari 2021 Zelfstandigen
Mieke Bruyninckx

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Vind je het moeilijk om in deze uitzonderlijke periode je bijdragen te betalen? Dan zijn er enkele maatregelen waarop je beroep kan doen.

Leestijd: Later lezen?

Steunmaatregelen sociale bijdragen in het kader van de huidige crisis

Allereerst wordt een automatische kwijtschelding van verhoging toegestaan voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2021, en voor de regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn voor de bijdragejaren 2018 en 2019, die vervallen op 31 maart 2021 of op 30 juni 2021.

Daarnaast kan je ook een uitstel, vermindering of vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen:

1. Betalingsuitstel sociale bijdragen 2021

Iedere zelfstandige die financiële moeilijkheden ondervindt door de coronacrisis, kan één jaar uitstel van betaling vragen. Concreet gaat het over volgende bijdragen:

  • de voorlopige sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2021;
  • de regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn voor de bijdragejaren 2018 en 2019, die vervallen op 31 maart 2021 of op 30 juni 2021.

Wil je hierop een beroep doen? Dien dan vóór 15 maart 2021 je aanvraag in. Wil je enkel betalingsuitstel voor het tweede kwartaal, dan heb je tijd tot en met 14 juni 2021 voor je aanvraag.

Dankzij deze maatregel krijg je de mogelijkheid om voorrang te geven aan leveranciers en andere dringende facturen. Bovendien heeft het betalingsuitstel geen enkele negatieve invloed op de sociale zekerheidsrechten - zolang je de uitgestelde betaaltermijn respecteert. Uitstel is immers geen afstel.

2. Vermindering van je sociale bijdragen

Liggen je verwachte inkomsten voor 2021 onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen? Dan kan je een vermindering van je sociale bijdragen aanvragen.

3. Vrijstelling sociale bijdragen

Is het voor jou nagenoeg onmogelijk om je sociale bijdragen te betalen? In dat geval kan je een vrijstelling aanvragen. Tijdens de coronacrisis werd de aanvraagprocedure versoepeld. Let wel: een vrijgesteld kwartaal telt niet mee voor je pensioenopbouw.

Deze soepele procedure werd verlengd voor:

  • de voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 tot en met het tweede kwartaal van 2021;
  • de regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn voor de bijdragejaren 2018 en 2019.

Een vrijstelling voor het eerste kwartaal van 2021 kan je nu al aanvragen. De vrijstelling voor het tweede kwartaal van dit jaar kan pas vanaf 1 april 2021 aangevraagd worden. Wil je een vrijstelling voor het eerste én tweede kwartaal van 2021? Dan wacht je best tot 1 april met je aanvraag.

Overbruggingsrecht blijft ook een optie

Uiteraard blijft ook het overbruggingsrecht een interessante mogelijkheid voor zelfstandigen die het moeilijk hebben door corona. Weet je niet voor welk type overbruggingsrecht je in aanmerking komt? Doe hier de test.

Een overzicht van alle steunmaatregelen voor zelfstandigen?

Overbruggingsrecht, betalingsuitstel, sociale bijdragen, … een handig overzicht van alle steunmaatregelen 2021 voor zelfstandigen én links naar aanvraagformulieren vind je op deze pagina.

Steunmaatregelen zelfstandigen

Deel dit artikel

Mieke Bruyninckx_acerta

Geschreven door Mieke Bruyninckx

Juridisch adviseur bij Acerta

Gerelateerde artikels

Zelfstandigen

Verhoging sociale uitkeringen op 1 mei 2024

12 juni 2024

Door de overschrijding van de spilindex in oktober worden de sociale uitkeringen voor zelfstandigen vanaf 1 mei 2024 verhoogd met 2%.

Lees meer
Zelfstandigen

Veranderingen voor starters en zelfstandigen in 2024

08 januari 2024
Mieke Bruyninckx

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen in de wetgeving waarmee je als starter en zelfstandige best rekening mee kan houden? We geven een makkelijk overzicht zodat je meteen weet waar er voor jou dit jaar van toepassing is.

Lees meer
Zelfstandigen

Wat staat er voor zelfstandigen in het begrotingsakkoord?

24 november 2021
Bert Hens

De federale regering heeft een akkoord over de begroting bereikt voor 2022-2024 waarin ook maatregelen voor de zelfstandigen opgenomen zijn. Tegen eind 2021 zouden deze maatregelen in de vorm van een programmawet ingediend worden bij het parlement.

Lees meer