Vorige

Wat staat er voor zelfstandigen in het begrotingsakkoord?

24 november 2021 Zelfstandigen
Bert Hens

De federale regering heeft een akkoord over de begroting bereikt voor 2022-2024 waarin ook maatregelen voor de zelfstandigen opgenomen zijn. Tegen eind 2021 zouden deze maatregelen in de vorm van een programmawet ingediend worden bij het parlement. We geven je een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit het begrotingsakkoord die een impact hebben op zelfstandigen.

Leestijd: Later lezen?

Sociale bijdragen

De zelfstandige zal zijn voorlopige sociale bijdragen kunnen laten berekenen op zijn geschat inkomen. De wettelijke inkomensdrempels voor de berekening van de verminderde bijdrage zullen wegvallen. Daardoor zal de voorlopige bijdrage nauwer aansluiten bij het reëel inkomen. Wel zal de zelfstandige een verminderingsaanvraag nog altijd moeten staven met bewijsstukken.

Moederschapsuitkering

Als een zelfstandige bevalt, kan ze onder meer de moederschapsuitkering aanvragen bij het ziekenfonds. Deze zal verhoogd worden van 514,64 euro naar 737,61 euro per week voor de eerste 4 weken en naar 674,64 euro per week voor de 8 volgende weken. De halftijdse uitkering wordt verhoogd naar respectievelijk 368,50 euro en 337,32 euro per week. Deze maatregel zorgt ervoor dat de uitkeringen op het niveau van werknemers komen. Een verbetering van het zelfstandigenstatuut dus.

Activering arbeidsongeschikte zelfstandigen

De ziekenfondsen zullen de arbeidsongeschikte zelfstandigen intensiever begeleiden om weer aan de slag te gaan. Na 10 weken arbeidsongeschiktheid zal het ziekenfonds hen een vragenlijst laten invullen. De adviserend arts zal op basis daarvan nagaan wat de kansen op werkhervatting zijn. Er kan dan een gesprek volgen met de terug-naar-werk-coördinator, een nieuwe functie bij het ziekenfonds.

Op het internet komt er bovendien een ‘terug-naar-werk-rekentool’, die de zelfstandige zal helpen om het financieel effect van een werkhervatting goed in te schatten.

Burn-out

Er komt een federaal actieplan tegen burn-out en werkgerelateerde psychosociale risico’s, onder de naam ‘mentale veerkracht op het werk’. Daar is het nog afwachten wat de concrete maatregelen precies zullen zijn.

Hervorming overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht, ondertussen welgekend dankzij de coronacrisis, is aan evaluatie en hervorming toe. Een betere stroomlijning en vereenvoudiging zijn de ambities.

Overgangsuitkering voor weduwen en weduwnaars

De weduwe of weduwnaar van een zelfstandige heeft recht op een overlevingspensioen vanaf de leeftijd van 48 jaar. Deze leeftijd wordt tegen 2025 geleidelijk opgetrokken naar 50 jaar. Wie jonger is heeft recht op een overgangsuitkering gedurende een beperkte tijd. Die tijdelijke uitkering moet hem of haar toelaten om werk te zoeken.

De looptijd van de overgangsuitkering wordt vanaf 1 oktober 2021 verlengd als volgt.

  • Als er een kind jonger dan 13 jaar ten laste is: van 24 maanden naar 48 maanden. Hetzelfde geldt voor een kind dat gehandicapt of postuum geboren is.
  • Als er alleen oudere kinderen ten laste zijn: van 24 maanden naar 36 maanden.
  • Als er geen kinderlast is: van 12 maanden naar 18 maanden.

Pensioensituatie meewerkende echtgenoot

Meewerkende echtgenoten die geboren zijn tussen 1956 en juni 1968 hebben vandaag geen recht op het minimumpensioen, ondanks het feit dat ze bijdragen betaald hebben in het kader van het maxistatuut. De meesten kunnen immers niet aan de vereiste 30 jaar loopbaan komen omdat ze vóór 2003 niet konden toetreden tot het sociaal statuut. Deze scheve situatie wordt rechtgezet en de regering heeft er ook een budget voor voorzien.

Ontdek alles over je pensioen als zelfstandige en onze interessante formules om je wettelijk pensioen aan te vullen.

Blijf steeds op de hoogte van het laatste sociaal-juridische nieuws

Alle actuele, accurate en relevante overheidsinformatie voor zelfstandigen - heet van de naald en recht van de bron. Van zodra onze juristen het weten, weet jij het ook.

Blijf op de hoogte

Deel dit artikel

Geschreven door Bert Hens

Juridisch adviseur

Gerelateerde artikels

Zelfstandigen

Veranderingen voor starters en zelfstandigen in 2024

08 januari 2024
Mieke Bruyninckx

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen in de wetgeving waarmee je als starter en zelfstandige best rekening mee kan houden? We geven een makkelijk overzicht zodat je meteen weet waar er voor jou dit jaar van toepassing is.

Lees meer
Zelfstandigen

Bijberoeper? Deze 3 tools geven jou meer vat op je zelfstandige activiteit

20 juli 2021
Els Schellens

Of je nu al een hele tijd aan de slag bent als bijberoeper, of van plan bent om binnenkort te starten: het statuut van bijberoep kan best complex zijn. Volgende tools kunnen jou helpen meer grip te krijgen op je zelfstandige activiteit.

Lees meer
Zelfstandigen

Moeite met het betalen van je sociale bijdragen? Deze maatregelen geven je financiële ademruimte

25 februari 2021
Mieke Bruyninckx

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Vind je het moeilijk om in deze uitzonderlijke periode je bijdragen te betalen? Dan zijn er enkele maatregelen waarop je beroep kan doen.

Lees meer