Juridisch nieuws en updates

Alle actuele, accurate en relevante overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Van zodra onze juristen het weten, weet jij het ook.

-

Verlenging overbruggingsrecht voor juni

De ministerraad heeft beslist dat het overbruggingsrecht verlengd worden tot juni, maar dit gebeurt niet automatisch. Wie deze uitkering ook nog in juni wil, moet een nieuwe aanvraag doen.

Lees dit artikel
-

Ouderschapsverlof Corona

Op zaterdag 16 mei keurde de Ministerraad het Corona-ouderschapverlof voor zelfstandigen goed.

Lees dit artikel
-

Uitstel vennootschapsbijdrage 2020

De Minister van Zelfstandigen heeft een wetsvoorstel ingediend om een uitstel van betaling toe te kennen voor de jaarlijkse vennootschapsbijdrage voor 2020.

Lees dit artikel
-

Verlenging overbruggingsrecht tot en met 31 mei

Op de Ministerraad van zaterdag 25 april werd besloten om het overbruggingsrecht te verlengen tot en met 31 mei.

Lees dit artikel
-

Maatregelen voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus

Ben je zelfstandige en ondervind je moeilijkheden door het coronavirus? De overheid heeft een aantal maatregelen uitgewerkt die jou kunnen helpen.

Lees dit artikel
-

Crisis-overbruggingsrecht uitgebreid naar zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden

Lees dit artikel
-

Wat is de impact van de Brexit op uw aansluiting bij Acerta?

Lees dit artikel
-

Nieuwe regels betalingsuitstel door brexit

Dit nieuwsbericht vervang het nieuwsbericht van 29 januari 2020

Lees dit artikel
-

Verlenging betalingsuitstel sociale bijdragen fruitteeltsector

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de crisis in de fruitteeltsector van appelen en peren, kunnen voor een verlengde periode betalingsuitstel van de sociale bijdragen vragen.

Lees dit artikel