Juridisch nieuws en updates

Alle actuele, accurate en relevante overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Van zodra onze juristen het weten, weet jij het ook.

-

Register werkende vennoten en helpers vanaf 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 moeten vennootschappen hun werkende vennoten inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Ook zelfstandigen moeten hun helpers inschrijven in dit register.

Lees dit artikel
-

Staking op 3 juni

Het ABVV organiseert op 3 juni een actiedag tegen de Europese bezuinigingsregels. Dit kan invloed hebben op je bedrijf.

Lees dit artikel
-

De pensioenhervorming – wat betekent dit voor jou als zelfstandige?

Op 16 mei is de Wet houdende de hervorming van de pensioenen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Hiermee is de pensioenhervorming een feit.

Lees dit artikel
-

'Terug Naar Werk'-fonds: outplacement bij medische overmacht verdwijnt vanaf 1 april 2024

De verplichting voor de werkgever om een outplacementbegeleiding ter waarde van 1800 euro aan te bieden aan een werknemer indien hij de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht eenzijdig beëindigt, wordt vanaf 1 april 2024 vervangen door de verplichting om datzelfde bedrag te storten in een Terug Naar Werk-fonds. De betrokken werknemers (en later ook andere personen die langdurig arbeidsongeschikt zijn), zullen van dat fonds gebruik kunnen maken voor de inkoop van diensten op maat van hun behoeften bij gespecialiseerde en erkende dienstverleners. Update 02/04/2024: Het KB van 28 maart 2024 betreffende het "Terug Naar Werk-fonds" verscheen op 2 april 2024 in het Belgisch Staatsblad.

Lees dit artikel
-

Uitstel van betaling sector bosbouw en bosuitbating

Verschillende zelfstandigen uit de sector van de bosbouw en de bosuitbating kampen momenteel met financiële moeilijkheden door de natte weersomstandigheden sedert eind oktober 2023. Daarom heeft de federale regering beslist om een betalingsuitstel toe te kennen aan deze sector.

Lees dit artikel
-

Duidelijkheid over drempelbepaling Klokkenluiderswetgeving

Recente wet verduidelijkt hoe de drempel van 50 werknemers moet worden berekend voor de toepassing van de Belgische klokkenluiderswetgeving

Lees dit artikel
-

Berekening voordeel alle aard van bedrijfswagens in 2024

Het voordeel alle aard (VAA) van fossiele bedrijfswagens in 2024 kan berekend worden.

Lees dit artikel
-

Fiscale attesten zelfstandigen beschikbaar in MyAcerta

De fiscale attesten over 2023 zijn beschikbaar in MyAcerta vanaf 6 februari 2024. Je ontvangt dit attest in april ook nog als bijlage bij je afrekening van het tweede kwartaal.

Lees dit artikel
- Wetwijziging

Dienstencheques na bevalling – wijziging Waals Gewest

Lees dit artikel