Juridisch nieuws en updates

Alle actuele, accurate en relevante overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Van zodra onze juristen het weten, weet jij het ook.

-

Vennootschapsbijdrage toch niet uitgesteld tot juni

Lees dit artikel
-

Steunmaatregelen zelfstandigen verlengd tot juni

In de beperkte Ministerraad van vrijdag 12 februari werd beslist om de steunmaatregelen voor zelfstandigen te verlengen tot en met juni.

Lees dit artikel
-

Brexit: de gevolgen voor zelfstandigen

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Hierdoor gelden vanaf 1 januari 2021 de fundamentele Europese beginselen van het vrij verkeer (o.a. personen en diensten) niet meer met het Verenigd Koninkrijk.

Lees dit artikel
- Corona

Geen sociale bijdragen verschuldigd op het overbruggingsrecht

Op 28 januari 2021 heeft de Minister van Zelfstandigen meegedeeld dat de financiële uitkeringen in het kader van het overbruggingsrecht niet in aanmerking genomen worden in de berekeningsgrondslag van de sociale bijdragen.

Lees dit artikel
- Corona

Verlenging maatregelen voor zelfstandigen met betalingsproblemen

Lees dit artikel
-

Betalingsuitstel voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de crisis in de pluimveesector, de melkveesector en de varkenssector

Zowel de pluimvee-, de melkvee- als de varkenssector zijn vandaag enorm hard getroffen. Zelfstandigen die actief zijn in deze sectoren kunnen daarom één jaar betalingsuitstel vragen voor de voorlopige sociale bijdrage van het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021.

Lees dit artikel
-

Verhoging pensioenbedragen op 1 januari 2021

Op 1 januari 2021 veranderen een aantal pensioenbedragen. We bezorgen je een overzicht in dit nieuwsbericht.

Lees dit artikel
-

Uitbreiding geboorteverlof voor zelfstandigen vanaf 2021

Op dit moment kunnen zelfstandige vaders en meeouders genieten van maximum 10 volledige (of maximum 20 halve) dagen) geboorteverlof.

Lees dit artikel
-

Sociale bijdragen voor zelfstandigen 2021

Jouw voorlopige sociale bijdragen van 2021 worden berekend op de inkomsten van 3 jaar geleden, zijnde de inkomsten van 2018. Voor de berekening van de sociale bijdragen worden deze inkomsten geïndexeerd. In 2021 bedraagt de indexeringscoëfficiënt 3,46668%.

Lees dit artikel