Juridisch nieuws en updates

Alle actuele, accurate en relevante overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Van zodra onze juristen het weten, weet jij het ook.

-

Verlenging overbruggingsrecht

Lees dit artikel
-

Wettelijke voorwaarden van je aanvraag overbruggingsrecht

Lees dit artikel
-

Maatregelen voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus

Ben je zelfstandige en ondervind je moeilijkheden door het coronavirus? De overheid heeft een aantal maatregelen uitgewerkt die jou kunnen helpen.

Lees dit artikel
-

Nieuwe steunmaatregelen voor zelfstandigen

Lees dit artikel
-

Uitstel van betaling en vrijstelling verlengd

Lees dit artikel
-

Verlenging aanvraagtermijn uitstel van betaling sociale bijdragen

Lees dit artikel
-

Vennootschapsbijdrage 2020

Lees dit artikel
-

Verlenging overbruggingsrecht voor juni

De ministerraad heeft beslist dat het overbruggingsrecht verlengd worden tot juni, maar dit gebeurt niet automatisch. Wie deze uitkering ook nog in juni wil, moet een nieuwe aanvraag doen.

Lees dit artikel
-

Ouderschapsverlof Corona

Op zaterdag 16 mei keurde de Ministerraad het Corona-ouderschapverlof voor zelfstandigen goed.

Lees dit artikel