Juridisch nieuws en updates

Alle actuele, accurate en relevante overheidsinformatie - heet van de naald en recht van de bron. Van zodra onze juristen het weten, weet jij het ook.

- Wetwijziging

Nieuwe consumentenwetgeving

Op 1 september 2023 treedt nieuwe wetgeving ter bescherming van consumenten in werking (Boek XIX Wetboek Economisch Recht, Schulden van de consument).

Lees dit artikel
-

Gelijkstelling bijberoep voortaan ook mogelijk voor personen met een handicap

Lees dit artikel
-

Vennootschapsbijdrage 2023: betaaldatum verschuift naar 31 december

Vanaf 2023 verschuift de betaaldatum van de vennootschapsbijdrage van 30 juni naar 31 december.

Lees dit artikel
-

Fiscale attesten 2022 beschikbaar in MyAcerta

De fiscale attesten voor de zelfstandigen zijn reeds enige tijd beschikbaar in MyAcerta.

Lees dit artikel
-

Hervorming klassiek overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht is grondig hervormd voor situaties vanaf 1 januari 2023.

Lees dit artikel
-

Actua eerste kwartaal van 2023

Actua, de kwartaallijkse nieuwsbrief van Acerta voor jou als zelfstandige

Lees dit artikel
- Energiecrisis

Verlenging steunmaatregelen energie voor zelfstandigen

De steunmaatregelen in het kader van de energiecrisis worden verlengd tot en met 31 maart 2023.

Lees dit artikel
-

Uitstel van betaling fruitsector

Heel wat zelfstandigen uit de fruitteeltsector kampen momenteel met zware financiële problemen door structurele factoren en door de impact van de energiecrisis op de stijgende productiekosten. Daarom heeft de federale regering beslist om een betalingsuitstel toe te kennen aan deze sector. Dit betalingsuitstel is van toepassing op de zelfstandige in hoofdberoep en de meewerkende echtgenoot die actief zijn in de teelt van pit- en steenvruchten.

Lees dit artikel
-

Starterskorting zelfstandigen uitgebreid naar arbeidsongeschikte zelfstandigen

Vanaf 1 januari 2023 wordt de starterskorting ook toegekend aan zelfstandigen die arbeidsongeschikt of invalide waren en een zelfstandige activiteit in hoofdberoep hernemen op voorwaarde dat zij minstens 2 opeenvolgende kwartalen gelijkstelling ziekte hadden.

Lees dit artikel