Vorige

Drie keer meer thuiswerkvergoedingen toegekend sinds begin coronacrisis

01 april 2021

Gemiddelde thuiswerkvergoeding bedraagt 68 euro

Brussel, 1 april 2021 – Het aantal bedienden dat sinds de start van de coronacrisis een thuiswerkvergoeding ontvangt, is verdriedubbeld. Toch blijven thuiswerkvergoedingen eerder de uitzondering dan de regel, want begin 2021 krijgt nog maar 1,8 % van de Belgische bedienden zo’n vergoeding. Dat blijkt uit cijfers van hr-dienstenbedrijf Acerta bij meer dan 260.000 werknemers in dienst bij 40.000 bedrijven in de private sector. Het is nu afwachten of het verhoogde RSZ- en belastingvrije plafond het aantal thuiswerkvergoedingen nog doet toenemen, stelt Acerta. Maar één ding is zeker: “Het begint stilaan echt in alle geledingen van de Belgische bedrijven door te dringen dat thuiswerk een belangrijk onderdeel blijft van de nieuwe manier van werken na corona”, zeggen de thuiswerkexperts van Acerta.

Leestijd: Later lezen?
Aantal toegekende thuiswerkvergoedingen verdrievoudigd

Een jaar na de start van het verplichte thuiswerk door corona, krijgen drie keer meer bedienden een thuiswerkvergoeding. 1,8 % van alle Belgische bedienden uit de private sector ontvangt zo’n onkostenvergoeding voor het thuiswerk. In januari en februari 2020 ging het nog maar om 0,6 %. Het gemiddelde bedrag van de toegekende thuiswerkvergoedingen klopte in februari 2021 af op 68,51 euro.

Ellen Van Grunderbeek, juridisch adviseur Kenniscentrum Acerta: “Werkgevers kunnen hun werknemers een maandelijkse thuiswerkvergoeding tot 129,48 euro RSZ- en belastingvrij toekennen. Voor de maanden april tot en met juni 2021 wordt dat bedrag nog opgetrokken naar 144,31 euro. Voorlopig ligt de gemiddelde thuiswerkvergoeding met 68 euro ongeveer op de helft van het wettelijke maximum. De thuiswerkvergoeding gaat natuurlijk ook ‘maar’ over elektriciteit, water en klein bureaugereedschap, waarvoor de factuur nu bij de thuiswerkende werknemer terechtkomt. Het thuiswerk zelf gaat ondertussen over meer dan dat. Toen duidelijk werd dat thuiswerk geen kwestie was van een paar dagen of weken, kwam ook de vraag naar een degelijke bureaustoel en een tweede scherm. Dat kan op verschillende manieren worden geregeld. Via een eenmalige terugbetaling, een terbeschikkingstelling, , het cafetariaplan, enzovoort. De registratie van de thuiswerkvergoedingen vertelt dus zeker niet alles.

Thuiswerkvergoeding bedienden maand na maand

Figuur 1: Thuiswerkvergoeding bedienden maand na maand

Thuiswerk wordt nauwelijks geregistreerd

Volgens het geregistreerde thuiswerk zou in februari 2021 6,6 % van de bedienden van thuis hebben gewerkt. Dat is tien keer meer dan in februari 2020. Toch tonen die cijfers niet het hele verhaal. Slechts een fractie van het totale thuiswerk wordt door bedrijven structureel geregistreerd. Acerta roept bedrijven daarom op om het thuiswerk - zeker na corona - meer en nauwkeuriger op te tekenen, om tot een goed en efficiënt thuiswerkbeleid te kunnen komen.

Thuiswerkregistratie bedienden maand na maand

Figuur 2: Thuiswerkregistratie bedienden maand na maand

Charlotte Thijs, senior consultant van Acerta Consult: “De registratie van thuiswerk is dé manier om thuiswerk en de impact ervan te blijven managen. Alleen al qua mobiliteit: hoe stem je bijvoorbeeld fietsvergoedingen correct af op thuiswerk als dat thuiswerk niet geregistreerd wordt? Door de hybride manier van werken - waarvan we verwachten dat dat de toekomst wordt -, wordt de situatie van elke medewerker anders. Individueler. Voor de juiste dagen de juiste vergoeding voorzien, dat wordt een grote uitdaging voor bedrijven. Een correcte en haalbare registratie van thuiswerk is daarom de basis en iets wat vooruitziende werkgevers nu op de agenda hebben staan. Maar een succesvol thuiswerkbeleid gaat natuurlijk verder dan het louter registreren van de thuiswerkdagen. Het is belangrijk om een thuiswerkbeleid op te stellen met de nodige afspraken, alsook om leidinggevenden op te leiden en de nodige handvaten aan te reiken om succesvol vanop afstand hun teams aan te sturen en gemotiveerd te houden.

 

Over de cijfers

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op een steekproef met de werkelijke gegevens van 260.000 werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren. 

Deel dit artikel