Tijdelijke tewerkstelling

16 februari 2024
Leestijd: Later lezen?

Soms kom je tijdelijk handen tekort, bijvoorbeeld in piekperiodes of om een zieke of zwangere collega te vervangen. De oplossing: tijdelijke tewerkstelling via een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd. Afhankelijk van je noden en het soort werk, kies je uit een reeks tewerkstellingsvormen. In dit dossier richten we onze blik op flexijobs en vervangingscontracten.

Flexijobs voorwaarden

Via het systeem van flexi-jobs kunnen gepensioneerden en werknemers die minstens 4/5de werken voor een andere werkgever een centje bijverdienen tegen gunstige voorwaarden. Flexi-jobs zijn enkel toegelaten in bepaalde sectoren voor gepensioneerden en werknemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Op het loon van een flexi-jobber zijn geen normale sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd, enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 28%. Bovendien zijn het flexi-loon en alle bijbehorende vergoedingen, alsook de werkgevers-RSZ-bijdrage, aftrekbaar als beroepskost. Je flexi-jobwerknemer ontvangt een flexiloon en flexivakantiegeld. Daarop hoeft hij geen RSZ-bijdragen of, bedrijfsvoorheffing te betalen. Als je werknemer in een jaar meer dan 12.000 euro flexiloon verdient, wordt het flexiloon dat de 12.000 euro overschrijdt, toch belast. Het plafond van 12.000 euro geldt neit voor gepensioneerden. 

Vervangingscontract: wat en hoe?

Een vervangingscontract is een arbeidsovereenkomst die je afsluit om een werknemer te vervangen die tijdelijk op non-actief staat, bijvoorbeeld door ziekte, ouderschapsverlof of tijdskrediet. Je kan een vervangingscontract ook gebruiken om een werknemer te vervangen die gedeeltelijk het werk hervat in kader van een progressieve werkhervatting, meer bepaald voor de afwezige uren.

Je gaat de het vervangingscontract in principe aan voor onbepaalde tijd en voor een maximum van twee jaar. Gebeurt de vervanging in het kader van een tijdskrediet of loopbaanonderbreking? Dan mag van die maximumduur worden afgeweken. De volgende vermeldingen moeten verplicht in het vervangingscontract staan:

  • reden van vervanging
  • identiteit van de vervangen werknemer
  • voorwaarden van de aanwerving (minstens duur van het vervangingscontract en voor beëindiging van het contract)

Vervangingscontract beëindigen

De vervangingsovereenkomst wordt stopgezet als de vervangen medewerker zijn activiteiten weer opneemt - ofwel met een verkorte opzeggingstermijn of zonder opzegging. Werden er geen specifieke regels bepaald? Of zet je de overeenkomst stop voor een andere reden dan terugkeer? Dan pas je de gewone regels voor beëindiging van een overeenkomst toe. Voor vervangingscontracten van bepaalde duur is geen opzegging nodig.

Voordelen vervangingscontract

De belangrijkste voordelen van een vervangingscontract:

  • Met een vervangingsovereenkomst voor onbepaalde tijd voorzie je in een verkorte of helemaal geen opzeggingstermijn.
  • Je bent voordeliger af dan met een uitzendkracht: je betaalt geen meerprijs voor de tussenkomst van het uitzendbureau.
  • Je profiteert van de flexibiliteit waarmee je een vervangingscontract voor onbepaalde tijd kan beëindigen bij de terugkomst van je werknemer.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp