Tijdelijke tewerkstelling

10 februari 2022
Leestijd: Later lezen?

Soms kom je tijdelijk handen tekort, bijvoorbeeld in piekperiodes of om een zieke of zwangere collega te vervangen. De oplossing: tijdelijke tewerkstelling via een overeenkomst van bepaalde duur. Afhankelijk van je noden en het soort werk, kies je uit een reeks tewerkstellingsvormen. In dit dossier richten we onze blik op flexijobs en vervangingscontracten.

Flexijobs voorwaarden

Via het systeem van flexijobs kunnen gepensioneerden en medewerkers die minstens 4/5de werken voor een andere werkgever een centje bijverdienen tegen gunstige voorwaarden. De flexijob wetgeving geldt uitsluitend voor werkgevers in de horeca of detailhandel (met inbegrip van het kappersbedrijf). Ze betalen een verlaagde werkgeversbijdrage van 25%. Bovendien zijn het flexi-loon en alle bijbehorende vergoedingen aftrekbaar als beroepskost. De medewerker ontvangt een minimumloon van 10,08 euro (inclusief vakantiegeld). Daarop hoeft hij geen RSZ, bedrijfsvoorheffing noch inkomstenbelasting te betalen.

Vervangingscontract: wat en hoe?

Een vervangingscontract is een arbeidsovereenkomst die je afsluit om een medewerker te vervangen die tijdelijk op non-actief staat, bijvoorbeeld door ziekte, ouderschapsverlof of tijdskrediet. Een vervangingsovereenkomst kan eveneens worden afgesloten om een werknemer te vervangen die gedeeltelijk het werk hervat in kader van een progressieve werkhervatting.

Je gaat de overeenkomst aan voor onbepaalde tijd en met een maximum van twee jaar. Gebeurt de vervanging in het kader van een tijdskrediet of loopbaanonderbreking? Dan mag daarvan worden afgeweken. De drie verplichte vermeldingen:

  • reden van vervanging
  • identiteit van de vervangen medewerker
  • voorwaarden van de aanwerving (minstens duur en regels voor stopzetting)

Vervangingscontract beëindigen

De vervangingsovereenkomst wordt stopgezet als de vervangen medewerker zijn activiteiten weer opneemt - ofwel met een verkorte opzeggingstermijn of zonder opzegging. Werden er geen specifieke regels bepaald? Of zet je de overeenkomst stop voor een andere reden dan terugkeer? Dan pas je de gewone regels voor beëindiging van een overeenkomst toe. Voor vervangingscontracten van bepaalde duur is geen opzegging nodig.

Voordelen vervangingscontract

De belangrijkste voordelen van een vervangingscontract:

  • Met een vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur voorzie je in een verkorte of helemaal geen opzeggingstermijn.
  • Je bent voordeliger af dan met een uitzendkracht: je betaalt geen meerprijs voor de tussenkomst van het uitzendbureau.
  • Je profiteert van de flexibiliteit waarmee je een vervangingscontract voor onbepaalde duur kan beëindigen bij de terugkomst van de medewerker.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp