Wat is uitzendarbeid?

01 februari 2022
Leestijd: Later lezen?

Uitzendarbeid wil zeggen dat je als organisatie beroep doet op een erkende tussenpartij - een uitzendbureau - om een medewerker bij jou in te schakelen. De periode varieert van een dag, een week, een maand of zes maanden. Die medewerker komt arbeid bij jou verrichten, maar is officieel in dienst van het uitzendbureau en wordt als het ware aan jou ‘uitgeleend’. Jij betaalt een overeengekomen bedrag aan het uitzendbureau, dat op zijn beurt het loon van de medewerker uitbetaalt.

De medewerker staat dus niet op jouw payroll, maar heeft wel dezelfde rechten als je eigen medewerkers. Hij heeft recht op dezelfde arbeidstijden, bescherming tegen arbeidsongevallen, loonvoorwaarden, feestdagen en alle andere voordelen.

Wanneer kan je beroep doen op uitzendarbeid?

Wil je als organisatie beroep doen op uitzendarbeid, dan moet je je aan bepaalde voorwaarden houden. De belangrijkste is dat je uitzendkracht een tijdelijke opdracht uitvoert. De wet schrijft immers zes verschillende situaties voor waarin je beroep mag doen op uitzendarbeid:

  • Ter vervanging van een vaste medewerker
  • Bij tijdelijke vermeerdering van werk of piekmomenten (zoals de eindejaarsperiode)
  • Bij uitzonderlijke werkzaamheden die geen deel uitmaken van de gebruikelijke activiteiten in de onderneming (zoals jaarbeurzen, verhuizingen,…)
  • ‘Instroom’: het is de bedoeling dat je de tijdelijke medewerker na de uitzendperiode vast in dienst neemt
  • Bij artistieke prestaties voor een occasionele werkgever of gebruiker
  • Tewerkstelling in een erkend tewerkstellingstraject voor langdurig werklozen

Waarom aanwerven via uitzendarbeid?

Het grootste voordeel van werken met interimkrachten is de flexibiliteit: je kunt er tijdelijke pieken makkelijk mee opvangen of afwezigheden van vaste medewerkers overbruggen.

Daarnaast is het een ideale manier om vast personeel aan te werven. De uitzendperiode geldt in dat geval als proefperiode, vóór de vaste aanwerving. Veel uitzendbedrijven spelen daar vandaag op in door selectieprocedures en de nodige opleidingen aan te bieden.

Bovendien neemt het uitzendbureau als tussenpartij alle administratie voor zijn rekening. Jij hoeft je daar dus alvast geen zorgen over te maken.

Ten slotte betaal je alleen voor de periode waarin de uitzendkracht effectief werkt. De factuur die je aan het uitzendbureau betaalt is weliswaar hoger dan het loon van een vaste werknemer, maar de prijs omvat een heleboel diensten. Ook administratieve kosten als ziekte-, feest- en vakantiedagen, medisch toezicht, pensioenbijdragen, arbeidsongevallenverzekering en eindejaarspremie zijn inbegrepen.

Wat kost het?

Het effectieve tarief van de uitzendarbeid hangt af van het uurloon en het profiel van de uitzendkracht. Dat zit zo: het uitzendbureau bepaalt een coëfficient aan de hand van het profiel van de kracht, haar eigen werkingskosten en eventuele bijkomende kosten (zoals tests, medische onderzoeken, Dimona-aangifte,…). Deze coëfficient wordt vermenigvuldigd met het bruto-uurloon van de uitzendkracht en is van toepassing op elk gepresteerd uur.

Is uitzendarbeid iets voor jou?

Of het interessant is om een uitzendkracht onder de arm te nemen, hangt af van je bedrijf en van de specifieke situatie. Benieuwd of uitzendarbeid een kwalitatieve oplossing voor jouw organisatie is?

Werknemers delen als alternatief

Via het principe van werknemers delen kan een werknemer bij verschillende werkgevers aan de slag. Op die manier biedt het delen van werknemers een oplossing voor bedrijven en sectoren die extra handen nodig hebben én organisaties die onvoldoende werk hebben voor hun huidig personeelsbestand. De werknemer in kwestie kan dus één arbeidsovereenkomst met meerdere werkgevers tegelijkertijd tekenen.

De voordelen en mogelijkheden van werknemers delen zijn talrijk. Met deelplatform Bridge verzekeren we een dienstverlening op maat van jouw organisatie.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp