Wat is een Limosa-melding?

15 april 2020
Leestijd: Later lezen?

Een buitenlandse werkgever die tijdelijk buitenlands personeel tewerkstelt in België moet hun aanwezigheid melden bij de Belgische autoriteiten. Deze verplichte melding, die bekendstaat als de Limosa-melding, dient om eventuele fraude tegen te gaan. Ze geldt al vanaf de eerste dag van de tewerkstelling, en werkgevers moeten ze dus voor de aanvang van de werkzaamheden invullen. De aangifte verloopt via een onlineplatform van de Belgische overheid.

Vrijgesteld van Limosa

In sommige gevallen hoef je geen Limosa-melding te doen, zoals wanneer je een vergadering van korte duur in beperkte kring bijwoont, of bij dringende onderhouds- en herstellingswerken in België.

Dankzij de Limosa-melding hoeft een buitenlandse werkgever gedurende 12 maanden géén Belgische sociale documenten op te stellen voor zijn medewerker. Lees: geen arbeidsreglement, geen Belgische loonstrook en geen individuele rekening.

Buitenlandse zelfstandigen moeten enkel een Limosa-melding doen als ze in één van deze drie risicosectoren werken: de bouw-, vlees- of schoonmaaksector.

Wat als de Limosa-melding ontbreekt?

Doe je als buitenlandse werkgever geen Limosa-melding, dan kan je daarvoor gestraft worden. Er staan immers administratieve geldboetes van 400 tot 4.000 euro en strafrechtelijke sancties op inbreuken tegen de Limosa-wetgeving.

Maar ook de Belgische opdrachtgevers en eindgebruikers moeten de Limosa in het oog houden. Zij zijn verplicht de overheid in te lichten wanneer een buitenlandse werkgever geen Limosa-melding voor zijn werknemers heeft gedaan – de zogenaamde controleverplichting. Dat kan eveneens via het onlineplatform. De buitenlandse werkgever blijft in dit geval wel verplicht om alsnog een geldige Limosa-melding te doen.

Zelf een Limosa-melding doen? Acerta Tax & International kan je hierbij adviseren en ondersteunen.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp