Doelgroepverminderingen bij aanwervingen

01 februari 2022
Leestijd: Later lezen?

Een doelgroepvermindering is een RSZ-korting die je krijgt als je een medewerker uit een bepaalde doelgroep aanwerft. Hierbij gaat het over kwetsbaardere doelgroepen op de arbeidsmarkt, zoals jongeren of oudere werknemers. In dit dossier verdiepen we ons in de verschillende soorten doelgroepverminderingen. Opgelet, we schenken aandacht aan de meest toegepaste verminderingen, maar er zijn er nog. Bespreek bij de aanwerving van een nieuwe medewerker een mogelijke vermindering steeds met je vast aanspreekpunt bij Acerta.

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Word je voor het eerst werkgever? Dan heb je recht op een doelgroepvermindering voor de eerste zes aanwervingen. Voor de eerste werknemer geniet je een hoge korting van maximaal 4.000 euro per kwartaal en dit zelfs voor onbepaalde duur. 

Voor de aanwerving van een tweede medewerker ontvang je gedurende dertien kwartalen een forfaitaire doelgroepvermindering. De eerste vijf kwartalen bedraagt de RSZ-korting 1.550 euro, voor de volgende vier kwartalen 1.050 euro en voor de laatste vier kwartalen 450 euro. De doelgroepvermindering start in het kwartaal van de indiensttreding.

Voor de derde tot zesde medewerker krijg je ook een RSZ-korting voor dertien kwartalen. De eerste negen kwartalen bedraagt de korting 1.050 euro. Voor de overige vier kwartalen is de korting 450 euro.

Doelgroepvermindering voor jongeren

De Vlaamse, Brusselse en Waalse overheid willen de aanwerving van jongeren stimuleren. Wij verdiepen ons in de regelgeving voor Vlaanderen en Brussel.

Vermindering in Vlaanderen

De doelgroepvermindering voor jongeren geldt voor jongeren, jonger dan 25 jaar die niet meer voltijds leerplichtig zijn en geen getuigschrift van het zesde leerjaar secundair onderwijs hebben behaald. Je moet er wel voor zorgen dat de jongere een loopbaandossier bij de VDAB heeft. In het eerste jaar van tewerkstelling mag de medewerker maximaal 7.500 euro per kwartaal verdienen. In het tweede jaar is dat 8.100 euro. Voor een laaggeschoolde jongere, zonder middelbaar diploma, ontvang je een doelgroepvermindering die gelijk is aan de verschuldigde basisbijdrage.

Daarnaast is het ook mogelijk om een doelgroepvermindering te ontvangen voor jongeren die aan duaal leren doen. In dit geval geldt dat er geen loongrens is en dat je gedurende de opleiding van de jongere een doelgroepvermindering ontvangt van 1.000 euro per kwartaal.

Werkuitkering in Brussel

In Brussel is de doelgroepvermindering voor jongeren vervangen door een werkuitkering, die Actiris uitbetaalt. De jongere, jonger dan 30 jaar, die hoogstens een diploma heeft van het lager secundair onderwijs, kan een werkuitkering bekomen en dient hiervoor een activakaart aan te vragen bij Actiris. Deze werkuitkering wordt afgetrokken van het nettoloon. In de eerste vijf maanden gaat het over zo’n 350 euro, de daaropvolgende 12 maanden 800 euro en het daaropvolgende jaar 350 euro.

Doelgroepvermindering mentors

Wist je dat je voor de mentor van je jongere medewerker ook een doelgroepvermindering kan ontvangen? De RSZ-korting voor een mentor bedraagt 800 euro per kwartaal. De voorwaarde hiervoor is dat je medewerker een jongere begeleidt op de werkvloer uit een van de volgende doelgroepen:

  • Een werkzoekende die een instapstage volgt
  • Een leerling uit het voltijds technisch secundair onderwijs, beroepsonderwijs of deeltijds onderwijs
  • Een jongere (onder de 26 jaar) die een beroepsopleiding volgt
  • Een cursist (onder de 26 jaar) die volwassenonderwijs volgt

Ook de mentor moet aan een reeks voorwaarden voldoen. Zo moet de mentor een beroepservaring van ten minste 5 jaar hebben en in het bezit zijn van een getuigschrift ‘mentor’. Als werkgever ontvang je een vermindering van 800 euro per kwartaal op de RSZ-bijdragen.

Deze doelgroepvermindering is enkel toepasbaar in het Vlaamse gewest en de Duitstalige Gemeenschap, zij werd afgeschaft in het Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Doelgroepvermindering voor oudere werknemers

Net zoals voor de doelgroepvermindering voor jongeren gelden er voor de doelgroepvermindering voor oudere medewerkers andere regels voor Brussel en Vlaanderen.

In Vlaanderen

Vanaf 1 januari 2022 heeft Vlaanderen de leeftijdsvoorwaarde voor de doelgroepvermindering voor oudere medewerkers opgetrokken naar 59 jaar. In Vlaanderen bestaat er een onderscheid voor zittende en nieuwe oudere medewerkers.  Zittende werknemers die 59 tot 60 jaar zijn en die al een tijdje actief zijn in je onderneming, openen een recht op een vermindering van 600 euro per kwartaal. Is je werknemer 61 jaar of ouder, dan heb je recht op een vermindering van 1.500 euro per kwartaal.  Deze doelgroepvermindering geldt zolang de 59-plusser in dienst is.

Wanneer je een nieuwe werkzoekende 58-plusser aanwerft, ontvang je de eerste acht kwartalen een doelgroepvermindering die gelijk is aan de verschuldigde basisbijdragen. Na deze acht kwartalen geldt de doelgroepvermindering voor zittende oudere medewerkers.

Heb je een medewerker van 58 jaar oud, dan kan het zijn dat je onder de overgangsmaatregelen zit voorzien door de Vlaamse overheid.

In Brussel

Ben je actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan heb je recht op een doelgroepvermindering voor medewerkers van 57 tot 64 jaar die het refertekwartaalloon niet overschrijden. Deze korting op de RSZ-bijdrage bedraagt 1.000 euro per kwartaal.

Doelgroepvermindering in de horeca

Ben je werkgever in de horeca? Dan ontvang je een doelgroepvermindering, die onbeperkt is in tijd, voor vijf voltijdse medewerkers. De voorwaarden hiervoor zijn dat je maximaal 49 medewerkers in dienst hebt en dat je werkt via een geregistreerd kassasysteem in alle vestigingsheden met een horeca-activiteit waar er contact is met klanten. De doelgroepvermindering bedraagt 800 euro per kwartaal als de medewerker jonger is dan 26 jaar en voor de overige medewerkers geldt 500 euro per kwartaal.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp