Doelgroepverminderingen: RSZ vermindering bij aanwervingen

25 april 2024
Leestijd: Later lezen?

Een doelgroepvermindering is een RSZ-korting die je krijgt als je een werknemer uit een bepaalde doelgroep aanwerft. Hierbij gaat het over kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt, zoals jongeren of oudere werknemers. In dit dossier bespreken we de meest toegepaste doelgroepverminderingen:

• Doelgroepvermindering eerste aanwerving
• Doelgroepvermindering jongere werknemers
• Doelgroepvermindering oudere werknemers
• Doelgroepvermindering horeca

Daarnaast bestaan er nog meer doelgroepverminderingen. Bespreek bij de aanwerving van een nieuwe werknemer een mogelijke vermindering steeds met je vaste aanspreekpunt bij Acerta.

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Word je voor het eerst werkgever? Dan heb je recht op een doelgroepvermindering voor je eerste 3 indienstnemingen.

Eerste werknemer

Voor de eerste werknemer ontvang je sinds 1 januari 2024 een korting van 3100 per kwartaal voor onbepaalde duur.

Tweede werknemer

Voor de aanwerving van een tweede werknemer ontvang je gedurende dertien kwartalen een forfaitaire doelgroepvermindering. De eerste vijf kwartalen bedraagt de RSZ-korting 1.550 euro, voor de volgende vier kwartalen 1.050 euro en voor de laatste vier kwartalen 450 euro. De doelgroepvermindering start in het kwartaal van de indiensttreding.

Derde werknemer

Voor de derde werknemer bedraagt de korting 1.050 euro voor de eerste negen kwartalen. Voor de overige vier kwartalen is de korting 450 euro. Ook hier geldt dat de doelgroepvermindering start in het kwartaal van de indiensttreding.

Doelgroepvermindering voor jongeren

De Vlaamse, Brusselse en Waalse overheid willen de aanwerving van jongeren stimuleren. Wij verdiepen ons in de regelgeving voor Vlaanderen en Brussel.

Vermindering in Vlaanderen

De doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren wordt per 1 juli 2024 stopgezet. Lopende verminderingen mogen voor 8 kwartalen verder worden toegepast.

Werkuitkering in Brussel

In Brussel is de doelgroepvermindering voor jongeren vervangen door een werkuitkering activa.brussels, die Actiris uitbetaalt. De jongere, jonger dan 30 jaar, die hoogstens een diploma heeft van het lager secundair onderwijs maar niet langer leerplichtig is, kan onmiddellijk een werkuitkering bekomen en dient hiervoor een activakaart aan te vragen bij Actiris. Deze werkuitkering wordt afgetrokken van het nettoloon. In de eerste zes maanden gaat het over zo’n 350 euro, de daaropvolgende 12 maanden 800 euro en het daaropvolgende jaar 350 euro. Deze uitkering wordt verhoogd naar 700 euro per maand in de eerste twaalf maanden en 800 euro per maand in de volgende vierentwintig maanden wanneer het gaat om een jongere met een erkende arbeidsbeperking. Er geldt een pro rata voor deeltijdse tewerkstellingen.

Doelgroepvermindering voor oudere werknemers

De doelgroepvermindering voor oudere werknemers wordt per 1 juli 2024 stopgezet. Lopende verminderingen mogen voor 8 kwartalen verder worden toegepast.

Net zoals voor de doelgroepvermindering voor jongeren gelden er voor de doelgroepvermindering voor oudere werknemers andere regels voor Brussel en Vlaanderen.

Zowel in Brussel als Vlaanderen kan je deze doelgroepverminderingen enkel genieten wanneer je werknemers tewerk stelt die niet onder het toepassingsgebied van de sociale maribel vallen (behalve diensten voor gezins- en bejaardenhulp) en wanneer je geen beschutte of sociale werkplaats of maatwerkbedrijf bent. Er zijn dan mogelijk wel andere maatregelen waarvan je gebruik kan maken.

In Vlaanderen

In Vlaanderen bestaat er een onderscheid voor zittende en nieuwe oudere werknemers.  
Zittende werknemers zijn werknemers die al een tijdje actief zijn in je onderneming. Afhankelijk van de leeftijd openen zij een recht op een vermindering van 600 of 1.500 euro per kwartaal zolang ze in dienst zijn.

Je vindt hieronder de leeftijdsvoorwaarden : 

Situatie vanaf 1 januari 2023

minstens 60 jaar en jonger dan 62 jaar

600 euro

minstens 62 jaar

1.500 euro

Situatie vanaf 1 januari 2024

minstens 61 jaar en jonger dan 62 jaar

600 euro

minstens 62 jaar

1.500 euro

Situatie vanaf 1 januari 2025

minstens 62 jaar en jonger dan 63 jaar

600 euro

minstens 63 jaar

1.500 euro

Wanneer je een nieuwe werkzoekende 58-plusser aanwerft, ontvang je de eerste acht kwartalen een doelgroepvermindering die gelijk is aan de verschuldigde basisbijdragen. Na deze acht kwartalen geldt de doelgroepvermindering voor zittende oudere werknemers.

Heb je een werknemers van 58 jaar oud, dan kan het zijn dat je onder de overgangsmaatregelen zit voorzien door de Vlaamse overheid. Opgelet, in de septemberverklaring van 2023 werden bijkomende wijzigingen aangekondigd.

Vanaf 1 januari 2022 heeft Vlaanderen de leeftijdsvoorwaarde voor de doelgroepvermindering voor oudere medewerkers opgetrokken naar 59 jaar. In Vlaanderen bestaat er een onderscheid voor zittende en nieuwe oudere medewerkers.  Zittende werknemers die 59 tot 60 jaar zijn en die al een tijdje actief zijn in je onderneming, openen een recht op een vermindering van 600 euro per kwartaal. Is je werknemer 61 jaar of ouder, dan heb je recht op een vermindering van 1.500 euro per kwartaal.  Deze doelgroepvermindering geldt zolang de 59-plusser in dienst is.

Wanneer je een nieuwe werkzoekende 58-plusser aanwerft, ontvang je de eerste acht kwartalen een doelgroepvermindering die gelijk is aan de verschuldigde basisbijdragen. Na deze acht kwartalen geldt de doelgroepvermindering voor zittende oudere medewerkers.

Heb je een medewerker van 58 jaar oud, dan kan het zijn dat je onder de overgangsmaatregelen zit voorzien door de Vlaamse overheid.

In Brussel

Ben je actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan heb je recht op een doelgroepvermindering voor werknemers van 57 tot en met 64 jaar die het refertekwartaalloon niet overschrijden. Deze korting op de RSZ-bijdrage bedraagt 1.000 euro per kwartaal. 

Werknemers van 57 jaar en ouder die de wettelijke pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt, kunnen in Brussel bij Actiris ook onmiddellijk een werkuitkering activa.brussels aanvragen.

Doelgroepvermindering in de horeca

Ben je werkgever in de horeca? Dan ontvang je een doelgroepvermindering, die onbeperkt is in tijd, voor vijf vaste voltijdse werknemers. De voorwaarden hiervoor zijn dat je gemiddeld maximaal 49 werknemers in dienst hebt en dat je werkt via een geregistreerd kassasysteem in alle vestigingsheden met een horeca-activiteit waar er contact is met klanten. Bovendien  moet je voor alle aanwezige werknemers in je vestigingen met een horeca-activiteit ook het begin – en einduur van aanwezigheid registreren. De doelgroepvermindering bedraagt 800 euro per kwartaal als de werknemer jonger is dan 26 jaar en voor de overige werknemers geldt 500 euro per kwartaal.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp