Wat is een arbeidsongevallenverzekering?

29 augustus 2023
Leestijd: Later lezen?

Arbeidsongevallen kunnen leiden tot ernstige financiële gevolgen. De kosten voor medische behandelingen, revalidatie en verloren werktijd kunnen snel oplopen. Gelukkig beschermt een arbeidsongevallenverzekering je werknemers tegen deze risico’s en bovendien is dit een verplichte verzekering. Acerta zet alles wat je moet weten over de arbeidsongevallenverzekering op een rijtje.

Is een arbeidsongevallenverzekering verplicht?

Een arbeidsongevallenverzekering beschermt je werknemers tegen arbeidsongevallen. Als werkgever ben je verplicht om al je medewerkers aan te sluiten, los van de functie die ze beoefenen. Ook stagiairs en (job-)studenten moet je verplicht aansluiten, nog voor aanvang van de arbeid. Alleen zelfstandigen die bij jou aan het werk zijn moet je niet verzekeren: zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen verzekering.

De kosten voor deze verzekering zijn fiscaal aftrekbaar. Dat wil zeggen dat ze kunnen opgenomen worden als zakelijke kosten waardoor je kan besparen op de belastingverplichtingen. 

Arbeidsongevallenverzekering afsluiten

Nood aan een verzekering voor arbeidsongevallen? Acerta Verzekeringen en KBC Verzekeringen sloegen de handen in elkaar en bieden je een arbeidsongevallenverzekering die voldoet aan meer dan de wettelijke verplichtingen.

Wat is een arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is een ongeval dat een werknemer tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt, en dat een letsel veroorzaakt. Ook ongevallen die zich voordoen op de weg van en naar het werk, worden als een arbeidsongeval aanzien. Er zijn verschillende soorten arbeidsongevallen die elk een andere procedure vragen. Zo zijn er lichte, gewone en ernstige arbeidsongevallen.

Welke kosten dekt een arbeidsongevallenverzekering?

  • Medische en farmaceutische kosten

  • Vervangend loon bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid

  • Rente voor de nabestaanden in geval van een dodelijk arbeidsongeval

Een arbeidsongevallen verzekering dekt niet alleen alle fysieke schade die het gevolg is van een arbeidsongeval, maar ook de kosten voor de medische verzorging van je medewerker. Is hij/zij ook (een tijdlang) arbeidsongeschikt door het ongeval? Dan betaalt de arbeidsongevallenverzekering het gewaarborgd loon of een schadevergoeding.

Arbeidsongeval met dodelijke afloop

Als het arbeidsongeval een dodelijke afloop kent, dan zorgt de verzekering dat de naaste verwanten van het slachtoffer een vergoeding krijgen voor de begrafeniskosten en de eventuele vervoerskosten voor het overbrengen van het lichaam. Bovendien maken ze ook aanspraak op een overlijdensvergoeding.

Stoffelijke schade zoals bijvoorbeeld beschadigde kledij en morele schade door het ongeval wordt niet gedekt door deze verzekering. Ook eventuele erelonen en kamersupplementen bij hospitalisatie worden niet vergoed.

Uitbreidingen op de verzekeringen voor arbeidsongevallen

Het is mogelijk om de verplichte verzekering aan te vullen met een aantal extra opties die niet wettelijk verplicht zijn. Hierdoor wordt het verloningspakket van je werknemers aantrekkelijker en krijgen ze extra financiële zekerheid. Zo is er een extra bescherming voor werknemers met hogere lonen, een verzekering voor de recuperatie van de loonkost na een arbeidsongeval en een aanvullende verzekering bij medische kosten en begrafenis die de arbeidsongevallenwet niet terugbetaalt.

Uitzonderingen

Wat met deeltijdse medewerkers?

Als werkgever moet je een arbeidsongevallenverzekering afsluiten voor al je medewerkers, ongeacht hun functie of hun rooster. Ook voor deeltijdse medewerkers gelden dezelfde regels als voor vaste medewerkers: zij moeten gedekt zijn tijdens hun werkuren en tijdens hun woon-werkverkeer.

Hoe zit het met thuiswerk?

Wat als er een ongeval gebeurt terwijl je medewerkers thuis aan het werk zijn? Wie is verantwoordelijk en wie betaalt? Aangezien meer en meer organisaties hun medewerkers toelaten om thuis te werken, werd in 2019 de wetgeving aangepast. Zowel structureel als occasioneel telewerk wordt officieel gedekt door de arbeidsongevallenverzekering. Voorwaarde is wel dat het telewerk wordt vermeld in een schriftelijk document. Bij occasioneel telewerk is dat vaak een verzoek per e-mail, bij structureel thuiswerk mag dat een bepaling van de werkgever in het arbeidsreglement zijn.

Vermeldt het reglement geen specifieke locaties of uurregelingen, dan is de werknemer alleen gedekt in zijn woning of op de plaats waar hij gewoonlijk werkt en in het uurrooster dat gebruikelijk is in de onderneming. Pas dus extra op als de plaats en/of de tijd van het telewerk afwijken van wat gebruikelijk is.

Wat valt niet onder een arbeidsongeval?

Belangrijke kanttekening: de arbeidsongevallenverzekering komt alleen tussen wanneer het ongeval gebeurt terwijl de medewerker werk uitvoert voor zijn werkgever. Wanneer hij bijvoorbeeld tijdens de werkuren gaat winkelen en een ongeval krijgt, komt de verzekering niet tussen.

Bovendien is de medewerker tijdens zijn woon-werkverkeer alleen gedekt als het ongeval gebeurt tijdens zijn normale traject van of naar het werk. Dat wil zeggen: de weg van of naar het werk die de medewerker gewoonlijk gebruikt. Als hij dagelijks eerst zijn kinderen naar school brengt, is hij wel gedekt. Gaat je medewerker occasioneel nog even langs een vriend op weg naar huis? Dan is hij niet gedekt.

De middagpauze is een grijze zone en moet geval per geval bekeken worden. Krijgt je medewerker een ongeval als hij snel een broodje gaat halen? Dan is hij in principe wel gedekt. Gaat hij tijdens zijn middagpauze winkelen? Dan zou de arbeidsongevallenverzekering de dekking kunnen weigeren.

Prijs arbeidsongevallenverzekering

Wat kost een arbeidsongevallenverzekering? Het kostenplaatje is afhankelijk van een aantal factoren:

  • De verzekeraar die je kiest

  • Het aantal medewerkers dat je wil aansluiten. Hoe groter het bedrijf, hoe groter het potentieel aantal arbeidsongevallen. 

  • De functies die je medewerkers uitoefenen. Voor arbeiders geldt doorgaans een hogere premie dan voor bedienden. 

  • De risico’s die aan elke functie verbonden zijn. Beroepen met hogere risico’s, zoals de bouwsector of de chemische industrie, kunnen hogere premies hebben dan kantoorbanen. 

De prijs van een arbeidsongevallenverzekering ligt dus niet vast. Contacteer ons voor een offerte op jouw maat!

Acerta, jouw partner voor verzekeringen op maat van zelfstandigen

Wij begeleiden je in het maken van de juiste keuze.

Welke verzekering sluit je best af als zelfstandige? Acerta wijst je de weg. Je kan bij ons terecht voor advies én voor het afsluiten van enkele cruciale en betaalbare verzekeringen voor zelfstandigen.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp