Wat is een arbeidsongevallenverzekering?

06 maart 2020
Leestijd: Later lezen?

Een arbeidsongevallenverzekering beschermt je werknemers tegen arbeidsongevallen. Arbeidsongevallen gebeuren tijdens het werk of tijdens het woon-werkverkeer.

Als werkgever ben je verplicht om al je medewerkers aan te sluiten, los van de functie die ze beoefenen. Ook stagairs en (job-)studenten moet je verplicht aansluiten, nog voor aanvang van de arbeid. Alleen zelfstandigen die bij jou aan het werk zijn moet je niet verzekeren: zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen verzekering.

Nood aan een arbeidsongevallenverzekering? Acerta Verzekeringen en KBC Verzekeringen sloegen de handen in elkaar en bieden je een arbeidsongevallenverzekering die voldoet aan meer dan de wettelijke vereisten.

Wat dekt een arbeidsongevallenverzekering?

Een arbeidsongevallenverzekering dekt niet alleen alle fysieke schade die het gevolg is van een arbeidsongeval, maar ook de kosten voor de medische verzorging van je medewerker. Is hij ook nog eens (een tijdlang) arbeidsongeschikt door het ongeval? Dan betaalt de arbeidsongevallenverzekering het gewaarborgd loon of een schadevergoeding.

Als het arbeidsongeval een dodelijke afloop kent, dan zorgt de verzekering dat de naaste verwanten van het slachtoffer een vergoeding krijgen voor de begrafeniskosten en de eventuele vervoerskosten voor het overbrengen van het lichaam. Bovendien maken ze ook aanspraak op een overlijdensvergoeding.

Uitzonderingen

Wat met deeltijdse medewerkers?

Als werkgever moet je een arbeidsongevallenverzekering afsluiten voor al je medewerkers, ongeacht hun functie of hun rooster. Ook voor deeltijdse medewerkers gelden dezelfde regels als voor vaste medewerkers: zij moeten gedekt zijn tijdens hun werkuren en tijdens hun woon-werkverkeer.

Hoe zit het met thuiswerk?

Wat als er een ongeval gebeurt terwijl je medewerkers thuis aan het werk zijn? Wie is verantwoordelijk en wie betaalt? Aangezien meer en meer organisaties hun medewerkers toelaten om thuis te werken, werd in 2019 de wetgeving aangepast. Zowel structureel als occasioneel telewerk wordt officieel gedekt door de arbeidsongevallenverzekering. Voorwaarde is wel dat het telewerk wordt vermeld in een schriftelijk document. Bij occasioneel telewerk is dat vaak een verzoek per e-mail, bij structureel thuiswerk mag dat een bepaling van de werkgever in het arbeidsreglement zijn.

Vermeldt het reglement geen specifieke locaties of uurregelingen, dan is de werknemer alleen gedekt in zijn woning of op de plaats waar hij gewoonlijk werkt en in het uurrooster dat gebruikelijk is in de onderneming. Pas dus extra op als de plaats en/of de tijd van het telewerk afwijken van wat gebruikelijk is.

Addertjes onder het gras

Belangrijke kanttekening: de arbeidsongevallenverzekering komt alleen tussen wanneer het ongeval gebeurt terwijl de medewerker werk uitvoert voor zijn werkgever. Wanneer hij bijvoorbeeld tijdens de werkuren gaat winkelen en een ongeval krijgt, komt de verzekering niet tussen.

Bovendien is de medewerker tijdens zijn woon-werkverkeer alleen gedekt als het ongeval gebeurt tijdens zijn normale traject van of naar het werk.  Dat wil zeggen: de weg van of naar het werk die de medewerker gewoonlijk gebruikt. Als hij dagelijks eerst zijn kinderen naar school brengt, is hij wel gedekt. Gaat je medewerker occasioneel nog even langs een vriend op weg naar huis? Dan is hij niet gedekt.

De middagpauze is een grijze zone en moet geval per geval bekeken worden. Krijgt je medewerker een ongeval als hij snel een broodje gaat halen? Dan is hij in principe wel gedekt. Gaat hij tijdens zijn middagpauze winkelen? Dan zou de arbeidsongevallenverzekering de dekking kunnen weigeren.

Wat kost het?

Het kostenplaatje van je ongevallenverzekering is afhankelijk van een aantal factoren:

  • De verzekeraar die je kiest
  • Het aantal medewerkers dat je wil aansluiten
  • De functies die je medewerkers uitoefenen
  • De risico’s die aan elke functie verbonden zijn
Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp