Performance management

07 november 2019
Leestijd: Later lezen?

Performance management is een methode om prestaties af te stemmen op je bedrijfsstrategie. Dat prestatiemanagement doe je door doelen, prestatiemaatstaven of KPI’s (key performance indicators) onder de loep te nemen en verbeterinitiatieven voor te stellen. Zo hou je de vinger aan de pols van je organisatie, en kan je tijdig de strategie bijsturen waar nodig.

Team performance management: samen beter

Graag een duurzaam resultaat? Dan ga je het best talentgericht aan de slag met performance management. In plaats van af en toe het functioneren van je medewerkers te beoordelen en te hameren op zwaktes, schep je beter een klimaat met ruimte voor continue feedback.

Concreet: korte, informele en regelmatige evaluaties om het performance management van je team soepel, positief en toekomstgericht te benaderen.

Je winst: een open dialoog en goede onderlinge relaties die vertrouwen wekken en de tevredenheid van je medewerkers verhogen. En wie met plezier werkt, gestimuleerd en gewaardeerd wordt, presteert vanzelf beter.

Vraag je je af waarom het ‘oude evalueren’ voorbijgestreefd is? Lees het in ons dossier over evaluatie.

Performance management tools

Er bestaan heel wat strategieën en tools om performance management binnen bedrijven in de praktijk te brengen. Een greep uit de opties:

  1. 360-gradenbeoordeling: dit systeem brengt gedrag en competenties in kaart via feedback van verschillende mensen met verschillende standpunten. Zo krijg je een completere analyse, waarvan je de resultaten eventueel bespreekt tijdens een evaluatiegesprek.
  2. Performance management framework: betrek alle relevante indicatoren en KPI’s erbij zodat je voldoende informatie hebt om strategische SMART doelstellingen én de bijdrage van je medewerkers daaraan op te volgen.
  3. Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP): hierin leg je afspraken vast over de persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen van je medewerker en hoe hij die kan bereiken. De bedoeling is om de inzetbaarheid te verhogen, toekomstplannen te bepalen en doelgericht presteren.

Ook Acerta ontwikkelde een aanpak waarmee je het beste haalt uit je aanwezige talent: Me@MyBest©. In een notendop: verleg de focus van terugblik naar toekomst, van verbeterpunten naar talenten en van één verplicht evaluatienummertje per jaar naar voortdurende feedback via korte cycli.

Corporate performance management

Corporate performance management gaat een stapje verder dan team performance management. Het is een methode om de totale prestaties van je onderneming te meten en te beheren. Om op basis van de verkregen inzichten je doelstellingen bij te stellen en acties te ondernemen.

Zo maak je je organisatie wendbaar voor wijzigingen, en neem je voorsprong op je concurrenten. Ook bij corporate performance management speelt de manier waarop je medewerkers evalueert een grote rol.

Acerta ontwikkelde ook een Talent Motivatie Analyse (TMA) om de competenties van je medewerkers aan te scherpen en op één lijn te krijgen met je bedrijfsdoelstellingen.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp