Rematching: antwoord op arbeidskrapte

08 april 2019
Leestijd: Later lezen?

Uit de Talent Pulse van Acerta, een onderzoek naar jobmobiliteit, blijkt dat de verloopintentie bij medewerkers nauwelijks stijgt: amper 16 % ervan zoekt actief een andere job. Daarnaast is 60 % van de medewerkers bereid om zijn of haar loopbaan een nieuwe wending te geven, het liefst bij de eigen werkgever. Gezien het aantal kandidaten per vacature de voorbije jaren is gehalveerd, zit er meer muziek in interne jobmobiliteit dan in de zoektocht naar talent. Denk echter niet in termen van functiewijzigingen. Laat je medewerkers via proactieve rematching overstappen op rollen die beter aansluiten bij hun talent én de noden van je bedrijf – vandaag en morgen. Een broodnodig initiatief dat een doordacht beleid vereist.

Rekruteer op talent en motivatie

De arbeidsmarkt laat niet meer toe om een 100 % match te zoeken tussen kandidaat en vacature. Zelfs al vind je de witte raaf, dan heb je later wellicht andere verwachtingen, omdat de markt of je strategie verandert. Bovendien veranderen functies snel door nieuwe kennisvereisten. Zo zijn er heel wat taken die gedigitaliseerd worden. Stap af van statische functieomschrijvingen en rekruteer op talent en motivatie. Concreet: over welke competenties beschikt de kandidaat? In hoeverre zijn die complementair aan het talent dat je al in huis hebt? En beschikt hij of zij over de juiste attitude en drijfveren, veerkracht en leermotivatie om een eventuele verandering van rol in de toekomst te aanvaarden?

Breng competenties in kaart

Zie het talent dat je al in huis hebt niet over het hoofd. Maar liefst 6 op de 10 medewerkers is klaar voor een ommezwaai, en 9 op de 10 ziet het nut van rematching in. In eerste instantie dien je hun competenties in kaart te brengen, en na te gaan welke talenten zinvol zijn om te ontwikkelen. Focus niet op zwaktes en verbeterpunten, want dat leidt tot frustratie. Richt je liever op sterktes. Zo vergroot je de motivatie, het engagement en de toegevoegde waarde van je medewerkers. Vergeet ook oudere werknemers niet: in 2016 waren er voor het eerst meer vijftigers dan dertigers actief op de arbeidsmarkt. Focus op hun inzetbaarheid en interne mobiliteit in plaats van hun uitstroom.

Motivatie onderzoeken

Idealiter verzoen je kunnen met willen: de mate waarin je medewerkers hun talenten benutten en inzetten, bepaalt immers het succes van je organisatie. Acerta ontwikkelde daartoe de wetenschappelijk onderbouwde Talent Motivatie Analyse (TMA). Met deze wetenschappelijk onderbouwde methode leg je talenten bloot, bevorder je een constructieve dialoog, versterk je talent-gebaseerd leiderschap, en stel je medewerkers in staat om de regie te nemen over hun ontwikkeling.

Opleiding loont

Meer dan 7 op 10 werkgevers ondervinden de gevolgen van de arbeidskrapte. In 11 % van de gevallen vindt de werkgever geen kandidaat om een vacature in te vullen. Tegelijk staan je huidige medewerkers ervoor open om hun onbenutte competenties aan te spreken en te bewegen binnen je organisatie. Investeren in opleidingen is daarbij cruciaal. Toch blijkt uit een bevraging van Acerta en Jobat.be bij 4000 medewerkers dat 41 % geen opleiding kreeg in 2017. Dat cijfer staat haaks op het belang van levenslang leren en de noodzaak van opleidingen om interne rematching te doen slagen. Investeer dus in trainingen voor medewerkers met potentieel, een positieve ingesteldheid en een fit met je bedrijfswaarden. Zo stoom je onvindbare profielen zelf klaar, maak je medewerkers beter inzetbaar, en bied je uitdagingen als robotisering en automatisering het hoofd.

Bekijk levenslang leren in brede context

De opleidingswensen en -noden van je medewerkers en de realiteit liggen ver uiteen. In 2017 kreeg 41 % van de ondervraagden geen algemene opleiding, en 49 % geen technische opleiding. En dat terwijl 1 op de 3 medewerkers bereid is om loon om te zetten in een opleidingsbudget. Een manier om daaraan tegemoet te komen is een cafetariaplan : een flexibel loonpakket waaruit je medewerkers à la carte verloningsmodules plukken zoals opleidingen. Beschouw opleidingen niet als een momentopname. Zorg voor een goede follow-up zodat de opgedane kennis doorstroomt naar de werkvloer. En denk in termen van opportuniteiten voor je medewerkers en je organisatie. Opleidingen bevorderen de algemene en professionele ontwikkeling, en dragen bij tot een betere wendbaarheid van je organisatie. Resultaat: je anticipeert op uitdagingen en arbeidsmarktevoluties.

Neem drempels weg

Ondanks de voordelen van rematching, zijn er ook een aantal drempels die interne mobiliteit belemmeren. Voor medewerkers zijn dat een gebrek aan zelfinzicht, de vrees om anciënniteit te verliezen of in te boeten op loon, de angst voor extra werkdruk, twijfels rond de matchmaking … Via goede rematching- en opleidingstrajecten ruim je die hordes van de baan. Werkgevers stellen zich vooral vragen bij de organisatorische aspecten, de bedrijfscultuur en de ROI van rematching. Acerta helpt je om je rematchingstrategie zorgeloos op de rails te zetten.

Ondersteuning bij rematching?

Rematching is een gedeelde inspanning van organisatie, medewerker en overheid. 36 % van je medewerkers is bereid om eigen middelen te investeren. En de overheid geeft een duwtje in de rug met de Jobsdeal en de versoepeling van de voorwaarden voor het gebruik van het scholingsbeding. Ook Acerta helpt je met een efficiënt en een gebalanceerd rematchingtraject op maat.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp