Flexi-jobs

02 januari 2023
Leestijd: Later lezen?

Het flexi-jobstatuut werd in 2015 in het leven geroepen voor de horeca. Sedert 2018 werd dit uitgebreid tot enkele andere sectoren en kunnen ook gepensioneerden worden ingeschakeld in het systeem. Het statuut geeft je de gelegenheid om op voordelige wijze een tijdelijke werkkracht aan te nemen. Acerta maakt je graag wegwijs in de juridische formaliteiten en voorwaarden.

Wie mag je aanwerven voor een flexi-job?

Algemeen geldt dat flexi-jobwerken een vorm van gelegenheidswerk is. Dit betekent dat je flexi-jobwerknemers doorgaans mensen zijn die naast een tewerkstelling van minimaal 4/5 een centje bij jou bijverdienen. Maar er zijn ook nog andere voorwaarden.

De voorwaarden bij een flexi-job

 • Als werkgever moet je elk kwartaal nagaan of je werknemer nog onder het stelsel van flexi-jobs mag werken.
 • De flexi-jobwerknemer moet in kwartaal T-3 minstens 4/5 hebben gewerkt bij één of meerdere andere werkgevers. Dit controleer je via de Dimona-aangifte.
 • De medewerker werkt in het huidige kwartaal niet voor jou met een andere arbeidsovereenkomst van minstens 4/5.
 • De werknemer zit niet in zijn opzegtermijn bij jou of heeft geen verbrekings- of ontslagcompensatievergoeding van jou ontvangen voor een periode die nog niet voorbij is.

Er zijn twee grote uitzonderingen op deze voorwaarden:

 • Mensen die na hun pensioen willen bijverdienen. Hiervoor geldt geen tewerkstellingsvoorwaarde in kwartaal T-3 wanneer zij in kwartaal T-2 zijn opgenomen in het pensioenkadaster.
 • Mensen die werkzaam zijn in het onderwijs en geen vaste benoeming hebben, zijn in de zomermaanden officieel werkzoekend. Hierdoor konden zij tot 2018 in de periode van april tot en met juni niet aan de 4/5-tewerkstellingsvoorwaarde van kwartaal T-3 voldoen. Nu wordt deze periode wel gelijkgesteld met gewerkte dagen en kunnen ook zij dus het volledige jaar rond een flexi-job uitoefenen wanneer zij aan de voorwaarden voldoen.

Voordelen flexi-jobs

Zowel voor jou als werkgever als voor je medewerker biedt een flexi-job heel wat voordelen. We zetten ze even op een rijtje:

 • Als werkgever betaal je enkel een werkgeversbijdrage van 25%.
 • Je moet de sectorale minimumlonen niet toepassen, maar kan gebruik maken van het lagere flexiloon (bedrag 1 september 2022: minstens 11,81 euro) om je werknemer te betalen. Hierin zit ook al vakantiegeld. Voor PC 330 geldt er een specifiek flexiloon. Dit flexiloon moet je wel nog aanvullen met de andere sectorale voordelen.
 • Het flexiloon aangevuld met eventuele andere voordelen en de werkgeversbijdrage zijn aftrekbare beroepskosten.
 • Je flexi-jobwerknemer bouwt sociale rechten op, zoals vakantiedagen en pensioen.
 • Voor de werknemer zelf is het een netto-vergoeding die is vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen.

Wat met overuren?

In de horeca kan je een voltijdse werknemer tot 360 overuren uitbetalen zonder overwerktoeslag, belastingen en sociale bijdragen wanneer je hiervoor de juiste voorwaarden en formaliteiten naleeft.

Dit geldt ook voor flexi-job-werknemers met een dagcontract die tewerkgesteld zijn met een voltijds werkrooster.

In welke sectoren mag je gebruikmaken van het flexi-jobstatuut?

Naast de horecasector kunnen bedrijven in de volgende paritair comités flexi-jobs aanbieden:

 • PSC 118.03: bakkerijen
 • PC 119: handel in voedingswaren
 • PC 201: zelfstandige kleinhandel
 • PC 202: bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
 • PSC 202.01: middelgrote levensmiddelenbedrijven
 • PC 223: sport
 • PC 303.03: exploitatie van bioscoopzalen
 • PC 304: vermakelijkheidsbedrijf (m.u.v. de artistieke, artistiek-technische en -ondersteunende functies)
 • PC 311: grote kleinhandelszaken
 • PC 312: warenhuizen
 • PC 314: kappersbedrijf schoonheidszorgen
 • PC 330: gezondheidsinrichtingen en -diensten (m.u.v. de zorgfuncties)  (incl. de openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 en 87302)

Formaliteiten

Wil je een eerste flexi-jobwerknemer aanwerven? Dan moet je eerst een raamovereenkomst opstellen. Dit is geen arbeidsovereenkomst, maar legt wel het kader vast waarin de overeenkomst gesloten wordt. De raamovereenkomst bevat de volgende onderdelen:

 • Identiteitsgegevens van beide partijen
 • Beknopte omschrijving van de functie
 • Het flexi-loon
 • De wijze waarop de uiteindelijke arbeidsovereenkomst voorgesteld wordt aan de medewerker en de termijnen waarbinnen dit gebeurt
 • Een omschrijving van de voorwaarden waaraan de flexi-jobmedewerker moet voldoen

Wil je voor langere periode samenwerken, kan je een schriftelijke arbeidsovereenkomst van bepaalde duur afsluiten. Overschrijd hiermee echter nooit het kwartaal om controle van de tewerkstellingsvoorwaarde mogelijk te maken. Daarnaast kan je ook gewoon werken met één of meerdere mondelinge dagcontracten. 

Hoe dan ook, voor elke flexi-jobwerknemer doe je apart een Dimona-aangifte. De manier waarop je een Dimona-aangifte doet, is afhankelijk van het contract dat je hebt afgesloten. Werk je met een schriftelijke arbeidsovereenkomst van meer dan 1 dag, dan doe je je aangifte per kwartaal. Dit vul je aan met aanwezigheidsregistratie. Hiervoor kan je het geregistreerd kassasysteem (GKS) of het alternatief systeem van aanwezigheidsregistratie (ASA) gebruiken. Werk je met een of meerdere dagcontracten, doe je gewoon een Dimona-aangifte per gewerkte dag.

Op zoek naar meer antwoorden?

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp