Arbeidsongeval: procedure en verplichtingen voor werkgevers

27 november 2023
Leestijd: Later lezen?

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is een gebeurtenis waarbij een werknemer tijdens de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden betrokken is en lichamelijk letsel oploopt als gevolg van die werkzaamheden. Als het ongeluk plaatsvindt op de weg van en naar het werk is er ook sprake van een arbeidsongeval. Daarnaast moet het ongeval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een plotse gebeurtenis
 • Er zijn één of meerdere uitwendige oorzaken
 • Er is een letsel, waarvoor er medische kosten zijn gemaakt
 • Er is een oorzakelijk verband tussen het ongeval en het letsel
 • Het ongeval is gebeurd tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
 • Het ongeval moet gebeurd zijn door een feit dat in verband staat met de arbeidsovereenkomst

Verschillende soorten arbeidsongevallen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten arbeidsongevallen:

 • Licht ongeval: een ongeval dat niet leidt tot arbeidsongeschiktheid en loonverlies
 • Gewoon arbeidsongeval: een ongeval met een letsel dat moet worden behandeld door een arts of iemand met gespecialiseerde kennis
 • Ernstig arbeidsongeval: een ongeval met ernstige letsels en al dan niet blijvende schade of een ongeval met dodelijke afloop

Verplichtingen als werkgever

Bij een arbeidsongeval is het als werkgever interessant om een standaardprocedure op te stellen. Zorg er zeker voor dat al je medewerkers deze procedure kennen. Uiteraard is iedere medewerker verplicht om een arbeidsongeval, hoe klein ook, aan jou te melden. Als werkgever ben je ook verplicht om een arbeidsongevallenverzekering te nemen. Deze komt tussen in de medische kosten, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Procedure bij lichte arbeidsongevallen

Bij een licht arbeidsongeval noteer je dit het best altijd in het eerstehulpregister. Wanneer het later blijkt dat een doktersbezoek toch noodzakelijk is, dan ben je alsnog verplicht dit te melden aan je arbeidsongevallenverzekeraar.

Arbeidsongevallensteekkkaart

De dienst voor preventie en bescherming op het werk is verplicht om een arbeidsongevallensteekkaart bij te houden. Op deze kaart staat ieder arbeidsongeval met een arbeidsongeschiktheid van minstens vier dagen.

Daarnaast is het deze dienst die bevoegd is om het formulier voor de aangifte van een arbeidsongeval in te vullen, dat wordt verstuurd naar je arbeidsongevallenverzekeraar. Je moet dit formulier versturen binnen de acht kalenderdagen na het arbeidsongeval, samen met een medisch attest.

Procedure bij ernstige arbeidsongevallen

Bij de aangifte van een ernstig arbeidsongeval moet je een aantal stappen doorlopen:

 1. Je meldt het ongeval meteen aan de regionale directie van Toezicht Welzijn op het werk, je externe preventiedienst en je arbeidsongevallenverzekeraar.
 2. Aangifte bij je arbeidsongevallenverzekeraar
 3. Aangifte bij de arbeidsinspectie
 4. Aangifte bij externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
 5. Onderzoek naar de oorzaken door je preventieadviseur

Vergoedingen bij arbeidsongevallen

De dag van het arbeidsongeval wordt het loon gewoon volledig uitbetaald. Is je medewerker tijdelijk arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij een dagvergoeding voor elke dag arbeidsongeschiktheid, ook in de weekends. In de praktijk betaal je het loon verder uit gedurende de eerste 30 dagen (gewaarborgd loon) en krijg je deze vergoedingen terugbetaald van je arbeidsongevallenverzekeraar. Deze dagvergoeding wordt als volgt berekend:(basisloon x 90%) / 365. Je medewerker ontvangt deze dagvergoeding tot hij genezen is verklaard of tot er een graad van blijvende arbeidsongeschiktheid wordt bepaald.

Bij de vaststelling van een blijvende arbeidsongeschiktheid heeft je medewerker recht op een vergoeding die afhankelijk is van de graad van arbeidsongeschiktheid en zijn basisloon. Op deze vergoeding heeft je medewerker levenslang recht.

Bij een arbeidsongeval met dodelijke afloop hebben de verwanten recht op verschillende vergoedingen, zoals de begrafeniskosten, vervoerskosten, rente en overlijdensbijslag.

Arbeidsongeval en verlof

Door een arbeidsongeval kan het gebeuren dat je werknemer geen verlof kan opnemen in het betreffende vakantiejaar. Eventuele geplande vakantiedagen worden dan omgezet naar ziektedagen. Als gevolg hiervan kan de werknemer deze vakantiedagen op een later tijdstip nog opnemen. Sinds 2024 mag een werknemer zijn vakantiedagen opnemen tot 24 maanden na het vakantiejaar waarin het arbeidsongeval plaatsvond.

Op zoek naar meer antwoorden?

Als werkgever snel een correct en overzichtelijk antwoord vinden op je hr en payroll-vragen? Daar zorgt Acerta graag voor.

Bekijk al onze dossiers voor werkgevers Bekijk alle artikels over dit onderwerp