Artist@Work om het beroepsleven voor en met de artiesten te verlichten

15 mei 2019

Eind vorige week heeft een nieuw platform het daglicht gezien: Artist@Work. Dit zou het gemakkelijker moeten maken voor artiesten en hun werkgevers.

Om wettelijk als artiesten beschouwd te worden en het wettelijke statuut als dusdanig te kunnen genieten, moeten ze de nodige stappen verrichten die niet alleen een bijzonder zware en tijdrovende schriftelijke procedure vergen maar soms een bepaalde juridische onzekerheid met zich meebrengen. Het platform Artist@work heeft tot doel een deel van dit probleem zowel voor de artiest als voor de opdrachtgever (al dan niet werkgever) op te lossen.

Welke veranderingen brengt het platform Artist@work met zich mee?

Voortaan kunnen al deze stappen elektronisch gebeuren via het platform Artist@work (www.artistatwork.be).

Concreet heeft dit betrekking op de volgende stappen:

  • een kunstenaarskaart aanvragen in het kader de kleine vergoedingsregeling, hem verlengen of een duplicaat aanvragen;
  • een kunstenaarsvisum aanvragen in het kader van artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969, het verlengen of een duplicaat aanvragen;
  • een zelfstandigheidsverklaring aanvragen, ze verlengen of een duplicaat aanvragen;
  • de prestaties in de kleine vergoedingsregeling registreren;
  • In het kader van de kleine vergoedingsregeling:
    • een attest aanmaken dat ingeroepen kan worden tegen zijn opdrachtgever met vermelding van de ingegeven prestatie in het kader van de kleine vergoedingsregeling;
    • aan de opdrachtgever het aantal geleverde prestaties en de bedragen die de artiesten ontvangen heeft op het moment van de aanvraag meedelen;
  • de evolutie van de verschillende aanvragen opvolgen.

Het platform bevat ook een informatief luik dat de uitleg op de documenten herneemt die aan de artiesten kunnen worden geleverd en informatie die relevant kan zijn voor de opdrachtgever en de artiest zelf.

Wat gebeurt er met de papieren procedure?

Artiesten behouden de mogelijkheid om al hun aanvragen en verplichtingen op papier in te vullen. Dit nieuw platform voegt alleen een nieuwe mogelijkheid toe zonder de oude te vervangen.

Heb je nog vragen hierover, aarzel dan niet om jouw contactpersoon bij Acerta of de Sociale Gids in Trefzeker te raadplegen.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates