Beëindiging arbeidsovereenkomsten bepaalde duur vanaf 2014

30 oktober 2013

In het kader van de nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 2014 wordt o.m. de proefperiode afgeschaft. Dat zou dan tot gevolg hebben dat arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur enkel nog kunnen verbroken worden. Omdat dit niet de bedoeling is, wordt voorzien dat contracten van bepaalde duur die vanaf 2014 worden afgesloten, volgens de gewone opzegregels kunnen beëindigd worden tijdens de eerste helft van deze overeenkomst, met weliswaar een maximum van 6 maanden.

Even kort, hoe werkt het nu?

Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur kunnen in principe niet worden opgezegd. Bedoeling is dat zij gewoon aflopen op hun afgesproken einddatum. Wil men toch vóór die datum een einde maken aan de overeenkomst, moet men haar verbreken. De regel is dat men een vergoeding betaalt gelijk aan het loon van het nog te lopen gedeelte van de overeenkomst. Hier staat wel een maximum op, namelijk deze vergoeding mag niet meer bedragen dan het dubbele van wat men zou moeten betalen bij een overeenkomst van onbepaalde duur.

Maar daarnaast is er dus ook nog de mogelijkheid om een proefbeding in de overeenkomst op te nemen. In de wetgeving is namelijk nergens bepaald dat de regels inzake proefbeding anders zouden zijn voor contracten van bepaalde duur, maar de rechtspraak hanteert toch de regel dat dit proefbeding nooit langer mag zijn dan de helft van de duur van het contract zelf.

En hoe wordt het vanaf 2014?

Aan de principes wordt niet geraakt, namelijk contracten van bepaalde duur zijn in principe niet opzegbaar vóór de einddatum, en qua verbrekingsvergoeding is er nog steeds een beperking tot maximum twee maal van wat men zou moeten betalen bij een overeenkomst van onbepaalde duur.

Maar de uitzondering wordt vanaf 2014 een stuk belangrijker. Een proefbeding opnemen kan niet meer dus, maar er komt een mogelijkheid om overeenkomsten van bepaalde duur op te zeggen tijdens de eerste helft van de duur van het contract, met een maximum van 6 maanden. Zo bestaat de opzegmogelijkheid voor bv. een contract van 6 maanden tijdens de eerste 3 maand, voor een contract van bv. 3 jaar bestaat de opzegmogelijkheid enkel tijdens de eerste 6 maand.

Deze mogelijkheid tot opzegging moet ook niet worden ingeschreven in de arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement, maar staat gewoon in de wetgeving ingeschreven en is dus op iedereen van toepassing.

De opzeggingstermijnen die moeten gehanteerd worden, zijn de gewone termijnen van bij de contracten van onbepaalde duur.

Bij opeenvolgende overeenkomsten van bepaalde duur bestaat de opzegmogelijkheid wel enkel voor het eerste contract.

Het zou bovendien ook de bedoeling zijn dat de opzeggingstermijn volledig binnen de termijn valt waarin de opzegging mogelijk is. Maar over hoe dit er in de praktijk zal uitzien, is nog redelijk wat onduidelijkheid op dit moment.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates