Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Bijkomende toeslag voor arbeiders en bedienden bij tijdelijke werkloosheid: laatste stand van zaken

09 februari 2024

De werkloosheidsuitkering voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid (behalve voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht) daalde van 65% naar 60% op 1 januari 2024. De meeste werkgevers moeten sedert 1 januari 2024 een bijkomende toeslag betalen voor de dagen dat hun werknemers tijdelijk werkloos zijn. Dit werd eerder al aangekondigd in onze blog Begrotingsmaatregelen 2024. Wat is nu de laatste stand van zaken?

Voor welke vormen van tijdelijke werkloosheid

Deze toeslag is voorzien voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid, behalve voor overmacht en medische overmacht.

Dat wil zeggen:

 • Economische redenen 
 • Slecht weer 
 • Technische stoornis
 • Collectieve sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie 
 • Collectieve sluiting van de onderneming wegens vakantie krachtens een algemeen bindend verklaarde CAO
 • Collectieve sluiting van de onderneming wegens inhaalrust in het kader van arbeidsduurvermindering
 • Staking of lock-out
 • Ontslag van een beschermde werknemer
 • Schorsing bedienden wegens werkgebrek

Bedrag

De toeslag bedraagt 5 euro (aanpasbaar op basis van de index).

Voor welke werknemers en welke dagen?

Zowel arbeiders als bedienden hebben recht op de bijkomende toeslag wanneer ze aan de voorwaarden voldoen. Hiervoor kijk je in eerste instantie naar hoeveel je werknemer verdient: hoogstens 4.000 euro bruto op maandbasis of minder dan 4.000 euro bruto op maandbasis (bedrag aanpasbaar op basis van de index). 

De FOD WASO bevestigt dat de bepaling van dit maandloon niet afhankelijk is van de tewerkstellingsgraad, er is dus geen pro rata voorzien voor deeltijdse werknemers op basis van hun tewerkstellingsbreuk. 

We berekenen dit loon volgens de regels van de werkloosheidsuitkering.

 • brutomaandloon niet hoger dan 4.000 euro
  Je werknemers hebben vanaf de allereerste dag recht op een toeslag van 5 euro voor elke dag die gedekt is door een tijdelijke werkloosheidsuitkering van de RVA, behalve voor de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van (medische) overmacht. 
   
 • bruto maandloon hoger dan 4.000 euro 
  Je werknemer heeft enkel recht op de bijkomende toeslag van zodra deze in hetzelfde jaar in jouw onderneming meer dan 26 dagen tijdelijke werkloosheid telt. Er is dan een toeslag voor elke dag gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering vanaf de 27ste dag. De dagen van tijdelijke werkloosheid omwille van (medische)  overmacht tellen niet mee voor de telling van de eerste 26 dagen.

Hoe het aantal dagen tellen?

De bestaande supplementen voor tijdelijke werkloosheid zijn gebaseerd op de dagen waarop je je werknemer effectief tijdelijk werkloos hebt gesteld. 

Dit is niet zo voor deze bijkomende toeslag omdat deze toeslag in het leven geroepen werd om de daling van de werkloosheidsuitkering op te vangen. De bijkomende toeslag is dus verschuldigd voor alle dagen tijdelijke werkloosheid waarvoor de RVA een uitkering betaalt. 

De RVA werkt hiervoor met een 6-dagenstelsel. Dit komt niet steeds overeen met de situatie bij de werkgever. Het aantal dagsupplementen dat berekend wordt door het sociaal secretariaat verschilt dus mogelijk van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid dat je je werknemer tijdelijk werkloos hebt gesteld. Er zal, omwille van het 6-dagenstelsl van de RVA, mogelijk ook gewerkt worden met halve dagsupplementen. 

Bovenop de bestaande supplementen

De wettelijke en conventionele regelingen die al bestonden blijven van toepassing.

Een overzicht van de verschillende wettelijke toeslagen: 

  Wettelijke tussenkomst (1) Bijkomende toeslag

 

Soort tijdelijke werkloosheid

Arbeiders
(2 euro)
 
Bedienden (2)
(6,36 euro) 
indexeerbaar (3)
Arbeiders & bedienden 
(5 euro)
indexeerbaar
Economische redenen  X X
Slecht weer  X   X
Technische stoornis  X   X
Collectieve sluiting vakantie      X
Collectieve sluiting ADV     X
Staking – of lock-out      X
Ontslag beschermde werknemer      X
Overmacht       
Overmacht medische redenen       
(1) Er zijn sectoren die een eigen regeling voorzien die voordeliger is voor de werknemers. Kijk dus steeds je sectorale gids na.
(2) CAO 172 van de NAR
(3) tenzij het supplement voor de arbeiders hoger ligt

In de volgende situaties moet jouw onderneming de bijkomende toeslag niet betalen

 • wanneer er een sectoraal fonds tussenkomt.  
  Zo heeft bijvoorbeeld het paritair comité 126 al beslist dat het Fonds zal tussenkomen voor de arbeiders. De bouwsector heeft beslist om dat niet te doen. Daar betaal je als werkgever de toeslag dus wel zelf. Er zijn ook sectoren die hierover nog onderhandelen.
   
 • wanneer er een regeling bestaat op sector- of ondernemingsniveau die aan de werknemer nog steeds een loonpercentage van minstens 65% garandeert.  
  Garandeer je aan je werknemer bijvoorbeeld dat deze steeds 70% van het normaal verdiende loon kan behouden, dan voldoe je aan deze voorwaarde. Hoewel de wet spreekt van een collectieve arbeidsovereenkomst op sector – of ondernemingsniveau, heeft de FOD WASO bevestigt dat een andere tekst op ondernemingsniveau hiervoor ook volstaat. 

Een sectorale of ondernemingsregeling die enkel een forfaitaire toeslag per werkloosheidsdag volstaat echter niet om het bijkomend supplement van 5 euro niet te moeten betalen. De werknemer ontvangt dan immers geen compensatie voor het wegvallen van de 5% werkloosheidsuitkering. 

Schematisch

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates