Cadeautjestijd? RSZ zal vrijgestelde bedragen verhogen

12 maart 2018

De vrijgestelde bedragen voor bepaalde door de werkgever gegeven cadeaus of cadeaucheques zullen verhogen na een gunstig advies van de Nationale Arbeidsraad.

Vanwaar de verhoging?

In 2011 sloten de sociale partners een akkoord over de toekomstige verhogingen van de door de RSZ vrijgestelde bedragen van bepaalde cadeaus en cadeaucheques door de werkgever aan zijn werknemers toegekend. Ze kwamen overeen dat telkens een Interprofessioneel Akkoord zou gesloten worden, ze zouden bekijken of er ruimte was om de vrijgestelde bedragen te verhogen. Een eerste IPA na 2011 liet enkele jaren op zich wachten. Het was namelijk pas op 2 februari 2017 dat een IPA werd gesloten voor de periode 2017-2018. Voor de voorgaande tweejaarlijkse periodes 2013-2014 en 2015-2016 slaagden de sociale partners er niet in tot een akkoord te komen.

Advies van de Nationale Arbeidsraad

Minister De Block bracht uitvoering aan dit akkoord door een ontwerp van koninklijk besluit op te stellen en over te maken aan de NAR. Hierin worden de bedragen aanzienlijk verhoogd. De NAR bestudeerde dit ontwerp. Mits twee aanpassingen aan het oorspronkelijke ontwerpbesluit, geven ze minister De Block het groene licht om deze bedragen te verhogen. Let wel, de verhoging zou ingaan vanaf 1 januari 2017, met retroactieve werking dus. Als afsluitende opmerking vraagt de NAR nog eens aan de fiscus om zich achter dezelfde forfaits te scharen. Gelet op de recente gelijkschakeling tussen fiscus en RSZ betreffende de waardering van IT-apparaten, zou deze oproep wel eens beantwoord kunnen worden.

Overzicht

Hieronder vindt u het overzicht van de cadeaus, cadeaucheques en premies waarover het ontwerpbesluit gaat.

Wat? Oud bedrag Nieuw bedrag
(vanaf 1/1/2017)
Premie naar aanleiding van een
huwelijk of wettelijk samenwonen
200 euro 245 euro
Vakbondspremie 135 euro 145 euro
Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques naar aanleiding van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar 35 euro 40 euro
Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques naar aanleiding van een eervolle onderscheiding 105 euro 120 euro
Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques naar aanleiding van de pensionering 35 euro per dienstjaar
met een minimum van
105 euro en een
maximum van 875 euro
40 euro per dienstjaar
met een minimum van
120 euro en een
maximum van 1000 euro

Bron:
Advies nr. 2.077 van de Nationale Arbeidsraad van 21 februari 2018 betreffende de verhoging van de bedragen van geschenken die zijn vrijgesteld van sociale bijdragen
 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates