Cadeautjestijd? Verhoging van de forfaits komt er!

08 mei 2018

Op de Ministerraad van vrijdag 4 mei werd een ontwerpbesluit goedgekeurd dat de verhoging van de vrijgestelde bedragen voor geschenken en geschenkencheques zal doorvoeren.

In maart lieten we u al weten dat de Nationale Arbeidsraad geadviseerd had dat het terug tijd werd voor een aanpassing van de bedragen voor geschenken en geschenkencheques die de werkgever aan zijn werknemers kan geven in bepaalde situaties en dit vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. Deze manieren om de werknemers te belonen zonder al te veel bijkomende kosten zijn zeer populair bij de Belgische werkgevers, maar de bedragen waren ongewijzigd sinds 2008.

De verhoging werd vorige week bevestigd op de Ministerraad en wat de mogelijkheden bij pensionering betreft, hebben ze het door de NAR voorgestelde bedrag zelfs nog verhoogd met 5 euro.

Hieronder vindt u een overzicht van de oude en nieuwe bedragen.

Wat? Oud bedrag Nieuw bedrag
(vanaf 1 januari 2017)
Premie naar aanleiding van een huwelijk of wettelijk samenwonen 200 euro 245 euro
Vakbondspremie 135 euro 145 euro
Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques naar aanleiding van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar 35 euro 40 euro
Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques naar aanleiding van een eervolle onderscheiding 105 euro 120 euro
Geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkcheques naar aanleiding van de pensionering 35 euro per dienstjaar met een minimum van 105 euro en een maximum van 875 euro 45 euro per dienstjaar met een minimum van 120 euro en een maximum van 1000 euro

Opgelet, het is dus nog steeds wachten op de officiële publicatie van dit koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad alvorens u de verhoogde bedragen kan toepassen. U zal deze dan wel kunnen toepassen met retroactieve werking tot 1 januari 2017.

Kom meer te weten tijdens onze opleiding ‘De loonbrief van A tot Z’! Deze 2-daagse opleiding over de loonbrief geeft u compleet en praktisch, een overzicht van de RSZ- en fiscale afhoudingen, berekend op het brutoloon.

Bron:
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, §2, 14°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
Persbericht Ministerraad 4 mei 2018

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates