De rechten van de jobstudent: gewaarborgd loon?

06 juli 2020

Heeft een jobstudent ook recht op gewaarborgd loon wanneer hij ziek is?

Wie jong is, studeert en wat wil bijverdienen, kan aan de slag als jobstudent. Dat kan 475 uren per kalenderjaar aan een voordelig RSZ-tarief. En op voorwaarde dat er tussen de werkgever en de student een geldige arbeidsovereenkomst voor studenten werd afgesloten. Die bevat heel wat verplichte vermeldingen om de student te beschermen.

Arbeidsovereenkomst

Maar je leest het goed. De student is verbonden met een arbeidsovereenkomst en valt dus in principe onder de Arbeidsovereenkomstenwet. Die wet zegt dat een werknemer die ziek is, recht heeft op gewaarborgd loon. Geldt dat dan ook voor de student?

Gewaarborgd loon

De regels inzake gewaarborgd loon zeggen niet dat iedereen die ziek is zomaar recht heeft op de doorbetaling van zijn loon. Het is iets ingewikkelder dan dat. Eerst en vooral is er nog steeds een onderscheid tussen arbeiders en bedienden.

Een student-arbeider heeft pas recht op gewaarborgd loon bij ziekte als hij op het moment dat hij ziek wordt sedert tenminste één maand ononderbroken in dienst was. We tellen dit van dag tot dag. Een student-arbeider die begonnen is op 1 juli, heeft dus pas op 1 augustus recht op gewaarborgd loon.  Had hij een contract om in juli te werken en wordt hij dan ziek, dan is de werkgever niet verplicht hem loon te betalen voor die dagen ziekte.

Een student-bediende heeft wel onmiddellijk recht op gewaarborgd loon, zelfs vanaf de eerste dag ziekte. Maar we moeten hier wel het onderscheid maken tussen bedienden met een contract van minder dan drie maanden en bedienden met een langer contract of een contract van onbepaalde duur. Een bediende wiens contract maar is afgesloten voor minder dan drie maanden, valt onder dezelfde regels als de arbeiders.

In de praktijk zullen veel studenten maar aangeworven voor een maand of enkele maanden. Zij hebben dan geen recht op gewaarborgd loon bij ziekte of pas na het verstrijken van een maand dienst.

Werf je een student aan voor een langere periode, dan zal je wellicht wel gewaarborgd loon moeten betalen.

Proefperiode

Voor de studenten geldt nog een proefperiode van drie dagen. Deze is van rechtswege geldig en hoeft dus niet eens in de arbeidsovereenkomst opgenomen te worden. Tijdens deze drie dagen proefperiode ben je niet verplicht gewaarborgd loon te betalen.

Opgelet! De proefperiode loopt de eerste drie werkdagen van de student. Heb je iemand enkele maanden in dienst die elke zaterdag zal komen werken, dan zijn de eerste drie zaterdagen zijn proefperiode. Is hij bijvoorbeeld de tweede zaterdag ziek, dan ben je geen gewaarborgd loon verschuldigd.

Verwittigen

Daarnaast gelden voor hen dezelfde regels inzake het verwittigen van de werkgever en het afleveren van een doktersbriefje. Dit betekent dus ook dat je een student geen gewaarborgd loon moet betalen als hij niet verwittigt dat hij niet zal opdagen wegens ziekte.


Voor meer informatie kan u terecht in de Sociale Gids op Trefzeker, meer bepaald in afdeling 10.

Deel dit artikel

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates