Denk aan het jaarverslag van de interne preventiedienst !

18 februari 2019

Op elke werkgever rust de verplichting om jaarlijks een verslag op te maken over de werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk vóór 1 april.

Wettelijk gezien is elke onderneming verplicht om een interne dienst voor preventie op het werk op te richten. Indien de werkgever echter minder dan 20 werknemers tewerkstelt kan de werkgever zelf de rol van preventieadviseur opnemen.

Het verslag geeft een samenvatting (statistisch beeld) van de preventiemaatregelen die de onderneming tijdens het voorbije jaar heeft getroffen. De inhoud van het verslag ligt wettelijk vast en krijgt vorm aan de hand van drie types van modelformulieren:

  • Formulier A – voor een werkgever met een interne dienst zonder afdelingen
  • Formulier B – voor een werkgever met een interne dienst met afdelingen
  • Formulier C – voor een groep van werkgevers die een gemeenschappelijke preventiedienst organiseren

De werkgever en het hoofd van de preventiedienst ondertekenen het ingevulde formulier. Er is geen verplichting meer om het formulier vóór 1 april naar de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk toe te sturen.  Het volstaat als u het jaarverslag ter beschikking houdt van de met het toezicht belaste ambtenaren. 

De formulieren (aangevuld met een verklarende nota) zijn terug te vinden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, via de module Procedures en formulieren.

Bron:
Artikel I.2-22 en artikel II. 1-6, §1, 2°, b Codex over het welzijn op het werk

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates