Een heel precieze agenda in de bouwsector

17 februari 2017

Werkgevers in de bouwsector, let op uw agenda! 

Bent u een werkgever in de bouwsector? Het is ongetwijfeld niet gemakkelijk om de verschillende werven te coördineren, maar daarnaast moet u ook rekening houden met de dagen van inactiviteit die soms opgelegd en soms louter aanbevolen worden door de sector. We geven hier een klein overzicht van de vakantiedagen die u in het achterhoofd moet houden om uw bouwjaar te organiseren.

De verplichte rustdagen in de bouwsector.

In de bouwsector werken de arbeiders in de praktijk 40 uur per week. Om het jaarlijkse gemiddelde terug te brengen tot 38 uur per week hebben de arbeiders recht op 12 compensatiedagen bovenop hun gewone vakantiedagen.

Let op, in de bouwsector mogen deze compensatiedagen niet zomaar gelijk wanneer opgenomen worden. De sector bepaalt elk jaar vaste dagen die verplicht nageleefd moeten worden. Bijgevolg kunt u, behoudens beperkende uitzonderingen, uw arbeiders op die dagen niet laten werken. Verlies deze data dus niet uit het oog wanneer u de planning voor uw werven maakt.

De verlofdagen als vervanging voor feestdagen.

Wanneer een feestdag op een dag valt waarop sowieso niet gewerkt wordt, bijvoorbeeld op een zondag, dan moet een werknemer deze feestdag op een ander moment kunnen opnemen. Ook deze dagen heeft de bouwsector vastgelegd op een welbepaald moment. Deze data variëren in functie van de regio.

Vergeet ook deze data niet te noteren, want net zoals geldt voor de verplichte rustdagen, kunt u, behoudens uitzondering, uw arbeiders die dagen niet laten werken. 

Het jaarlijks verlof.

Iedereen heeft weleens horen praten over het “bouwverlof” dat de werven “blokkeert” in juli en augustus. Nochtans zijn dit de enige dagen waar u zich als werkgever niet verplicht aan moet houden.

Het “bouwverlof” betreft in werkelijkheid gewoon periodes die de sector de werkgevers aanbeveelt, maar deze moeten niet gevolgd worden.

U hebt dus de keuze:

  • of u besluit de mening van de sector te volgen en u neemt deze periodes op in uw arbeidsreglement. In dit geval mogen de werknemers inderdaad niet werken tijdens deze vastgelegde periodes.
  • of u besluit het advies van de sector niet te volgen. In dit geval mogen de werknemers hun vakantie vrij opnemen wanneer zij dat wensen (mits uw akkoord, uiteraard).

Hebt u niets voorzien? In dit geval geldt automatisch de tweede hypothese waarin u vrij bent om de vakantie in onderlinge overeenstemming met de werknemers te bepalen.

Opgelet, de door de sector aanbevolen data verschillen in functie van uw geografische ligging.

Wat zijn de data voor 2017?

Alle eerdergenoemde data wijzigen ieder jaar. Wij stellen de agenda van de bouwsector telkens ter beschikking. 

Wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om de sectorale gids van de bouwsector te raadplegen. Deze wordt u gratis ter beschikking gesteld als u klant bent bij Acerta. 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates