Geregistreerde kassa: de derde implementatiedatum is er

29 december 2015

Wie moet een GKS hebben?

Wie volgens de regelgeving een regelmatige maaltijdverstrekker is, moet een GKS gebruiken.

Op de website geregistreerdkassasysteem.be vindt u gedetailleerde informatie over de geregistreerde kassa, in de vorm van vragen en antwoorden.

Opgelet, lees ons bericht ‘Een nieuwe regeling voor de witte kassa?'. Valt u zowel volgens de (onder voorbehoud) nieuwe regels als onder de oude, dan blijft u verplicht vanaf 1 januari 2016 een geregistreerde kassa te hebben.

Uiterste datum van implementatie

Wie volgens bovenstaande regel een geregistreerde kassa moet hebben, moest zich begin dit jaar registreren in de GKS-registratiemodule, een e-service van de FOD Financiën.

Na deze registratie verkreeg u van de FOD Financiën een datum van uiterste implementatie. Dat kan ofwel 30 juni 2015, 30 september 2015 of 31 december 2015 zijn. De derde uiterste datum van implementatie, 31 december, staat dus voor deur!
Wie deze datum verkreeg, moet met andere woorden op 31 december een geactiveerde geregistreerde kassa hebben.

Een actieve kassa?

Opgelet, het is niet voldoende een geregistreerde kassa te hebben. Ze moet ook actief zijn.

Een geregistreerde kassa bestaat uit een kassa, een fiscale data module (controlemechanisme) en een gepersonaliseerde kaart (Vat Signing Card oftewel VSC). Ze is pas actief wanneer de VSC in de fiscale datamodule werd geschoven en geactiveerd met de bijgeleverde codes.

Een VSC kan pas aangevraagd worden bij de FOD Financiën na de effectieve levering van de kassa en de fiscale datamodule in de onderneming. Wie dus tijdig een VSC en bijhorende codes wil ontvangen, moet, aldus de FOD Financiën, ten laatste 2 weken voor de uiterlijke implementatiedatum een fiscale datamodule en kassa in z’n zaak te hebben!

Denk aan de doelgroepvermindering

Wie over een geregistreerde kassa beschikt, kan in bepaalde gevallen aanspraak maken op een vermindering van werkgeversbijdragen RSZ. Klik hier indien u graag meer informatie heeft over deze doelgroepvermindering of indien u via ons modeldocument de toepassing van deze doelgroepvermindering wenst aan te vragen.

 

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates