Het is rusttijd voor de bouwsector

17 december 2018

Van 24 december 2018 tot 4 januari 2019 moeten de bouwvakkers verplicht hun rustdagen opnemen. Overzicht van de regels en uitzonderingen.

Over een heel jaar genomen werkt een bouwvakker gemiddeld achtendertig uur per week. Toch werkt hij het grootste deel van het jaar veertig uur per week. Werknemers krijgen dan ook 12 extra rustdagen per jaar om aan het jaarlijkse gemiddelde van 38 uur te komen.

Een werkverbod tijdens de compensatiedagen

In de bouwsector mogen deze compensatiedagen niet zomaar gelijk wanneer opgenomen worden. De sector heeft ze namelijk op specifieke data vastgelegd die werknemers en werkgevers moeten respecteren. Een aantal van deze dagen valt rond de eindejaarsfeesten. Voor de komende feestdagen loopt deze periode van 24 december 2018 tot 4 januari 2019. Tijdens deze periode is het dus in principe verboden om uw werknemers in de bouwsector te laten werken.

Uitzonderingen op dit werkverbod

Voor de rustdagen die nog in 2018 vallen, met andere woorden van 24 december tot 31 december 2018, kunt u uw bouwvakkers enkel laten werken in één van de volgende drie gevallen:

 1. wanneer de bedrijven waar zij op dat moment aan de slag zijn gewoonlijk een drukke periode beleven op het moment dat de rustdagen toegekend worden;
 2. wanneer ze verantwoordelijk zijn voor de klantenservice van de bouwmateriaalhandelaren, behalve voor het transport;
 3. in de gevallen dat zondagswerk is toegestaan op grond van artikel 12 van de wet van 16 maart 1971 op de arbeid, namelijk:
 • Toezicht op bedrijfsgebouwen;
 • Schoonmaak-, herstellings- en onderhoudswerken voor zover deze noodzakelijk zijn voor de regelmatige voorzetting van de exploitatie;
 • Werken die uitgevoerd worden naar aanleiding van een ongeval of het risico op een ongeval;
 • Dringende werken aan machines of materiaal en werken die zich opdringen door een onvoorziene noodzaak;
 • De nodige werken om te vermijden dat grondstoffen of producten slecht worden. 

Voor de rustdagen die in 2019 vallen, met andere woorden van 2 tot 4 januari 2019, zijn alleen de volgende uitzonderingen mogelijk:

 • wanneer ze verantwoordelijk zijn voor de klantenservice van de bouwmateriaalhandelaren, behalve voor het transport;
 • voor toezicht op het bedrijf door portiers, conciërges of andere opzichters wanneer de gewone activiteiten van het bedrijf stilliggen;
 • de schoonmaak, de herstellingen en het onderhoud, voor zover deze activiteiten noodzakelijk zijn voor de regelmatige voortzetting van de exploitatie, en andere werkzaamheden die los staan van de productie, die noodzakelijk zijn voor een regelmatige hervatting van de werkzaamheden op de volgende dag;
 • werken die uitgevoerd worden naar aanleiding van een ongeval of het risico op een ongeval (gevallen van overmacht);
 • dringende werken aan machines of materiaal en werken die zich opdringen door een onvoorziene noodzaak;
 • de nodige werken om te vermijden dat grondstoffen of producten slecht worden. 

U mag uw werknemers in geen geval vervangen door studenten of uitzendkrachten

Let op, ook al klinkt het verleidelijk, u mag geen studenten of tijdelijke werknemers in dienst nemen tijdens deze compensatiedagen om een zekere mate van activiteit in uw bedrijf te behouden. Deze compensatiedagen moeten als een collectieve sluiting worden beschouwd.

De bedienden ondergaan hetzelfde lot als de arbeiders

De bedienden in de bouwsector volgen dezelfde regelgeving als de bouwvakkers.

Dat betekent voor hen dat de wekelijkse arbeidsduur ook gemiddeld 38 uur op jaarbasis bedraagt. Voltijdse bedienden moeten 40 uur tewerkgesteld zijn in de bouwsector en hebben recht op 12 compensatiedagen die zij op dezelfde data moeten nemen als de arbeiders. 

PC 124: werken in de bouwsector
Deze opleiding behandelt op één dag alle sociaal-juridische topics belangrijk voor de personeelsadministratie in de bouwsector, een must voor elke personeelsmedewerker in de sector.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates