Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Tour de l’Escale, rue du fort 3, 4460 Grâce-Hollogne
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Het maximumbedrag van de werkbonus voor de laagste lonen wordt verhoogd vanaf 1 juli 2023.

20 april 2023

Door het maximumbedrag van de werkbonus op te trekken vanaf 1 juli 2023 wil de Regering vermijden dat er nieuwe inactiviteitsvallen ontstaan of dat bestaande inactiviteitsvallen worden versterkt. 

Wat is de werkbonus?

De werkbonus is een korting die je medewerker met ‘een laag loon’ geniet op het bedrag aan sociale zekerheidsbijdragen dat hij zelf moet betalen. Op het brutoloon dat je aan je medewerker betaalt, ben jij als werkgever namelijk niet alleen bijdragen verschuldigd. Ook je medewerker betaalt 13,07 procent aan de RSZ, om de sociale zekerheid waarvan elke burger kan genieten mee te financieren.

Onder een bepaalde loongrens geniet je medewerker van een volledige werkbonus. Die bedraagt momenteel 247,31 euro voor bedienden en 267,09 euro voor arbeiders. Dat bedrag moet je medewerker dan niet aan de RSZ afstaan, maar mag hij zelf bijhouden. Zo verhoogt zijn nettoloon zonder dat jij bruto een extra kost hebt. Tussen de laagste loongrens en de hoogste loongrens krijgt je medewerker een gedeeltelijke werkbonus. Ligt het brutoloon dat je hem betaalt boven de hoogste loongrens, dan is er geen recht meer op een werkbonus. Momenteel ligt de hoogste loongrens vast op 3.082,66 euro.

De bedoeling van deze maatregel is de werkloosheidsval tegengaan. Die zorgt er voor dat sommigen de stap van werkloosheid naar een job niet zetten omdat ze het gevoel hebben te weinig loon naar werken over te houden.

Wat verandert er?

Vanaf juli 2023 wordt het maximale verminderingsbedrag voor de laagste lonen verhoogd. Een voltijdse bediende met volledige prestaties en met een refertemaanloon dat kleiner of gelijk is aan de laagste loongrens (op dit moment 2013,64 euro) heeft vanaf juli 2023 recht op het maximaal verminderingsbedrag V2. V2 bedraagt 13,41% van het meest recente bedrag van GGMMI nl. 1954,99 euro en is dan gelijk aan 262,16 euro. Het maximale bedrag van de vermindering waar de bediende tot eind juni recht op heeft, bedraagt 247,31 euro (verminderingsbedrag V). Merk op dat het verminderingsbedrag van een arbeider moet verhoogd worden met 108%. Het maximale verminderingsbedrag voor een arbeider bedraagt dan 283,13 euro.

Naast het nieuwe verminderingsbedrag V2 wordt er ook een nieuwe loongrens S1bis ingevoerd die ligt tussen de huidige laagste loongrens en de huidige hoogste loongrens. De werkbonus zal vanaf juli dus berekend worden op basis van vier loonzones afgebakend door drie loongrenzen.

De nieuwe loongrens S1bis wordt net zoals de laagste en de hoogste loongrens gekoppeld aan het bedrag van het GGMMI (het nationale, intersectorale minimumloon). Het zal gaan om 131,5328 procent van 1954,99 euro (meeste recente bedrag van het GGMMI), wat een tussenloongrens van 2571,45 euro oplevert.

Naarmate het loon van de werknemer stijgt zal de toegekende werkbonus dalen.

Is het refertemaandloon van je medewerker groter dan de huidige laagste loongrens nl. 2013,64 euro maar kleiner of gelijk aan de loongrens S1bis van 2571,45 euro, dan wordt de werkbonus berekend op basis van het verminderingsbedrag V2 verlaagd.

Is het refertemaandloon van je medewerker groter dan de loongrens S1bis van 2571,45 euro maar kleiner of gelijk aan de hoogste huidige loongrens 3082,62 euro, dan wordt de werkbonus berekend op basis van het reeds bestaande lagere verminderingsbedrag V nl. 247,31 euro voor een bediende en 267,09 euro voor een arbeider.

Uitgedrukt in een formule levert dit het volgende resultaat op. 

S = refertemaandloon aan 100% Formule bediende Formule arbeider

S ≤ 2013,64€

2013,64€ < S ≤ 2571,45€

2571,45€ > S ≤ 3082,66€ 

S2 < S

R(p) = 262,16€

R(p) = 262,16 – (0,2579 x (S – 2013,64€)

R(p) = 247,31€ – (0,2313 x (S – 2013,64€)

0

R(p) = 283,13€

R(p) = 283,13€ – (0,2786 x (S – 2013,64€)

R(p) = 267,09€ – (0,2498 x (S – 2013,64€)

0

Heb je bijvoorbeeld een medewerker in dienst met een brutoloon van 2.500 euro, dan zal de berekende werkbonus stijgen gezien die wordt berekend aan de hand van het verhoogde verminderingsbedrag V2 nl. 262,16 euro voor een bediende en 283,13 voor een arbeider. Je medewerker zal vanaf juli 2023 van zijn bruto meer netto overhouden.

We hebben de bedragen zoals ze geldig zijn vanaf 1 juli 2023 voor jou berekend. De RSZ moet deze bedragen wel nog bevestigen in de instructies van het 3e kwartaal 2023.

Bron:
Koninklijk besluit van 27 maart 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen, aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en aan de betaalde sportbeoefenaars (BS 12 april 2023)

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates