Contact
Bel een kantoor
Kies een kantoor
Aalst Antwerpen-Centrum Antwerpen-Wilrijk Brugge Brussel Louizalaan Brussel/Bruxelles Charleroi Dendermonde Dilbeek Gent Hasselt Kortrijk Leuven Libramont Liège Lier Louvain-La-Neuve Mechelen Namur Oostende Oudenaarde Roeselare Sint-Niklaas Turnhout Zaventem Geel
Aalst
Leo De Béthunelaan 100, 9300 Aalst
053 82 62 95
Antwerpen-Centrum
Brouwersvliet 33 B7, 2000 Antwerpen
03 206 21 78
Antwerpen-Wilrijk
Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen-Wilrijk
03 829 24 90
Brugge
Baron Ruzettelaan 5 bus 2, 8310 Brugge
050 44 39 60
Brussel Louizalaan
Louizalaan 123A, 1050 Brussel
02 333 27 25
Brussel/Bruxelles
Buro & Design Center (BDC), Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel-Heizel
Of kom met het openbaar vervoer. Meer info vind je op mivb.be

02 333 27 25
Charleroi
Espace Sud, Esplanade Magritte 5, 6010 Charleroi
071 47 44 62
Dendermonde
Noordlaan 148, 9200 Dendermonde
053 82 62 95
Dilbeek
Ninoofsesteenweg 354 A, 1700 Dilbeek
02 474 39 35
Gent
Kortrijksesteenweg 1131, 9051 Sint-Denijs-Westrem
09 264 12 50
Hasselt
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
011 24 95 80
Kortrijk
Meensesteenweg 2, 8500 Kortrijk
056 26 67 01
Leuven
Diestsepoort 1, 3000 Leuven
016 24 51 29
Libramont
Avenue Herbofin 1 B, 6800 Libramont
061 22 26 63
Liège
Parc Artisanal 11-13, 4671 Liège
04 264 48 46
Lier
Hoogveldweg 155/1, 2500 Lier
03 491 84 31
Louvain-La-Neuve
Axis Park - The Gate, Rue Fond Cattelain 2, 1435 Louvain-la-Neuve, Mont-Saint-Guibert
081 25 04 55
Mechelen
Battelsesteenweg 455 A1, 2800 Mechelen
015 40 42 60
Namur
Chaussée de Liège 140-142, 5100 Namur
081 25 04 55
Oostende
Vijverstraat 47, 8400 Oostende
059 34 10 50
Oudenaarde
Meersbloem-Melden 46 bus 35, 9700 Oudenaarde
055 20 74 67
Roeselare
Ter Reigerie 11, 8800 Roeselare
051 26 08 60
Sint-Niklaas
Industriepark-Noord 27, 9100 Sint-Niklaas
03 870 74 97
Turnhout
Parklaan 46 bus 110, 2300 Turnhout
014 40 02 40
Zaventem
Parklaan 57/1 – 1930 Zaventem
02 773 16 30
Geel
Pas 96 2440 Geel
014 44 22 60

Het sociaal passief: maak de juiste rekensom

19 augustus 2021

Via het sociaal passief krijg je een overzicht van de mogelijke totale kostprijs van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van je medewerkers.

De coronacrisis laat zijn sporen na in onze economie en onze arbeidsmarkt. Dankzij de verschillende steunmaatregelen hebben bedrijven deze moeilijke periode kunnen overbruggen. Een recente Acerta studie toont aan dat bedrijven  terug aanwerven en dat de arbeidskrapte zich opnieuw laat voelen. Niettegenstaande deze maatregelen zullen sommige werkgevers de druk voelen om hun onderneming financieel leefbaar te houden. De personeelskost komt dan onvermijdelijk in het vizier.

De opmaak van je sociaal passief biedt je een inkijk in het kostenplaatje zodat je voorbereid bent in geval van reorganisatie en ontslag. Een woordje uitleg hierbij.

Elementen van het sociaal passief

Het sociaal passief geeft de totale kost weer die je als werkgever moet dragen om aan je wettelijke verplichtingen te voldoen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een medewerker.

Deze kost omvat alle mogelijke wettelijke vergoedingen en andere vergoedingen die bij een ontslag kunnen komen kijken.

Zo vormt het jaarloon van je medewerker een belangrijke parameter. Dat jaarloon kan op verschillende manieren beïnvloed worden, onder meer door een deeltijdse tewerkstelling, de opname van tijdskrediet of een thematisch verlof of een progressieve werkhervatting na ziekte. Wees je er ook van bewust dat er voor langdurig zieke werknemers een specifieke procedure bestaat tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht.

Voorts moeten ook alle extralegale voordelen, van maaltijdcheques over firmawagen tot groepsverzekering, worden meegenomen.

Naast het jaarloon moeten ook het enkel en dubbel vakantiegeld in rekening gebracht worden.

Afhankelijk van de leeftijdspiramide in de onderneming, kunnen medewerkers gerechtigd zijn op werkloosheid met bedrijfstoeslag, waarvoor je in principe een bedrijfstoeslag verschuldigd bent.

Hogere ontslagkost vanaf 2014

Door de invoering van het eenheidsstatuut in 2014 en de bijhorende gelijkschakeling van arbeiders en bedienden moeten twee berekeningswijzen gehanteerd worden: een berekening voor de periode t.e.m. 31 december 2013 en een berekening voor de periode na 1 januari 2014.

Door dat eenheidsstatuut gelden in de meeste gevallen langere opzegtermijnen met hogere ontslagkosten. Als compenserende maatregel werd  een fiscale vrijstelling ‘sociaal passief eenheidsstatuut’ ingevoerd , waardoor werkgevers vanaf 2019 jaarlijks onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen een bedrag in mindering kunnen brengen van hun belastbaar resultaat. Let op: deze maatregel is van een andere aard dan de berekening die we hier bespreken.

1+1 is soms meer dan 2

Naast de eigenlijke opzeggingsvergoeding van je medewerkers, kunnen er ook bijkomende kosten  worden begroot. Een belangrijke bijkomende kost is deze van de outplacementbegeleiding die je verplicht aan bepaalde medewerkers zal moeten aanbieden omwille van hun leeftijd of de duur van hun opzegtermijn.

Moet je overgaan tot het ontslag van meerdere medewerkers, is er sprake van een collectief ontslag of een meervoudig ontslag of moet je je onderneming (of een afdeling ervan) sluiten, dan zullen ook de daaraan gekoppelde vergoedingen verschuldigd zijn.

Afhankelijk van de sector waartoe je behoort, kan het Fonds voor Bestaanszekerheid tussenkomen in bepaalde kosten. Ook de RVA voorziet onder voorwaarden in een terugbetaling van de inschakelingsvergoeding bij herstructurering. 

Acerta kan je helpen met het bepalen van de juiste bedragen en de berekening van je sociaal passief. Contacteer onze legal consultants voor een juiste berekening van de reserves die je best aanlegt op basis van de verschuldigde vergoedingen bij een mogelijk ontslag van je medewerkers.

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates