Het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non profitsectoren wordt ondertekend!

08 juni 2018

In een vorig nieuwsbericht informeerden we u reeds over het ontwerp van sociaal akkoord VIA 5. De tekst wordt vandaag ondertekend door de sociale partners en de Vlaamse Regering waardoor we nu kunnen spreken van een definitief akkoord. De maatregelen gelden voor een termijn van 3 jaar, van 1 januari 2018 tot 31 december 2020.

In de private social/non profitsectoren wordt een budget van meer dan 576 miljoen euro vrijgemaakt. Dit zal gebruikt worden voor het vergroten van het aanbod aan zorg door het werk aantrekkelijker te maken en de inzet van het personeel te waarderen door een aantal koopkrachtmaatregelen.

We sommen de voornaamste krachtlijnen van het akkoord nog eens op voor u:

  • de verdere ontwikkeling van een tweede pensioenpijler;
  • een verhoging van de eindejaarspremie in een groot aantal sectoren. De kost voor deze volledige 13e maand zal gesubsidieerd worden;
  • de implementatie van de nieuwe functieclassificatiemethode (IFIC) wordt verdergezet in de geregionaliseerde sectoren uit PC 330;
  • een door iedereen gedragen functieclassificatie in alle VIA-sectoren wordt uitgewerkt;
  • een versterking van het vormings- en opleidingsbeleid;
  • de opmaak van stabiele en voorzienbare uurroosters;
  • meer aandacht voor welzijn, zoals het verminderen van de hoge werkdruk, stress, burn-outs, … maar ook het bevorderen van re-integratie en progressieve werkhervatting na ziekte of ongeval.

De sectoren willen tegemoet komen aan de hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zoals de krapte op de arbeidsmarkt en sterk evoluerende ondersteuningsvragen. Er is nood aan flexibilisering, een goede work-life balance, innovatie en digitalisering.

De bepalingen van het akkoord worden eerstdaags omgezet in collectieve arbeidsovereenkomsten door de sociale partners.

Bron:
Vlaams Intersectoraal akkoord van 8 juni 2018 voor de social/non profitsectoren voor de periode 2018-2020

Deel dit juridisch nieuws en updates

Terug naar overzicht juridisch nieuws en updates